Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS
Nodrose
Piestiprināšana un piesaiste
Novēršana, pārvarēšana, likvidēšana
Soda mērs
Pīrsings, caurduršana un caurdure
Council of Europe un European Council
Kušana un kusums
Gaisakuģis vai gaisa kuģis?
Terminu kopīpašnieks un līdzīpašnieks skaidrojums
Kāds ir termina paraugnomenklatūra skaidrojums un kādi varētu būt tā sinonīmi?
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
Vai angļu cilmes kosmētikas terminam «pīrsings» atbilst arī kāds latviešu vārds
Kā saukt īpašu ierīci, kas domāta transportlīdzekļa vadītāja kabīnes logu aizsargāšanai no aizsvīšanas
Mēsli un mēslojums
Kā latviski atveidot angļu terminu shell bank?
Domofons, mājrunis un namrunis
Kā nosaukt vienu no ūdens atrakciju parka būvēm — caurules formas slidkalniņu?
Kā latviski atveidot angļu terminu media literacy?
Struktūras un struktūrvienības
Klāt advente… bet varbūt advents?
Vai «TJ» 4. numurā publicētais angļu vārda embarkation jaunais piedāvātais tulkojuma papildinājums iekraušanās nav drukas kļūda? Tāda vārda taču latviešu valodā nav. Ir iekraušana.
Ko nozīmē saīsinājums SLV, cik plaši tas izplatīts?
Vai «kārtridžiem» latviešu valodā cita vārda nav?
Vai vārdi tālrunis un telefons ir sinonīmi? Ja nav, lūdzu, raksturojiet, kāda atšķirība ir starp vārdiem telefons un tālrunis.
Kā vērtēt izteiksmi «teritorija, kas brīva no trakumsērgas». Vai latviešu valodā ir iespējams dot īsāku un ērtāk lietojamu šādas teritorijas nosaukumu?
Kas ir garāža, kas ir garāžu bokss un garāžu komplekss?
Vai LZA Terminoloģijas komisija atbalsta priekšlikumu mainīt amata nosaukumu «vecākā māsa» par virsmāsa?
Ieviešot Latvijā jauno — tiesībsarga jeb ombuda — institūciju, kuram no nosaukumiem dot priekšroku latviešu valodā: tiesībsargs, valsts tiesībsargs, cilvēku tiesībsargs vai  tiešo «ombuda» tulkojumu no zviedru valodas tautas pilnvarotais?
Kā definējams jēdziens, kas ietverts terminā nozare? Kāds ir šī jēdziena apjoms un kāda tā darbības sfēra? Kādas ir jēdziena ‘nozare’ būtiskās pazīmes?
Kas ir «fitness» un «fitnesa» klubi? Vai tas ir oficiāli apstiprināts termins? Kā to saukt latviski?
Kā pārtulkot?
Vai latviešu valodā netulkoti pārņemams angļu vārds foresight, kā tas ieteikts dažās zinātniskās publikācijās, piem., Dr. Artura Pugas rakstā «Nākotnes studijas Eiropā» (ZV 26.05.2003.)?
Kā latviešu valodā tulkot angļu terminu allowance, kas lietots ES direktīvā par vides piesārņojuma apjomiem?
Gaidām padomu!
Komentārs par vārdu sardzne un virssardzne lietojumu
Kāds varētu būt angļu termina twinning contract latviskais ekvivalents?
Kādā nozīmē lietojams termins esība, ar ko tas atšķiras no esamība?
Kā latviski saucamas universitātes, ko angļu valodā apzīmē ar terminiem home university un host university?
Kā saukt koku, no kura gatavo īpašas vieglās mēbeles: rotangs vai rotangpalma?
Kad latviešu valodā lietojams termins želeja un kad — gels? Ko pērkam veikalā — dušas želeju vai dušas gelu?
Vai latviešu valodā ir tāds vārds terminālis? Kādā nozīmē tas lietojams?
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Kāda ir vārdu garants un galvotājs iespējamā nozīmes sakritība un atšķirība juridiskā kontekstā?
Vai latviešu valodā ir pareizi lietot vārdu pārjaunojums, piemēram, līguma pārjaunojums? Ar ko tas atšķiras no līguma atjaunojuma?
Kāda starpība starp juridiskajiem terminiem un jēdzieniem apgrūtinājumi un aprobežojumi?

 Ko raksta citi
Terminology work the Swedish way. Terminologija 14 (Anna-Lena Bucher)
Terminology work the Swedish way (Henrik Nilsson)
Copyright on terminology and similar data (Christian Galinski)
Pointer Final Report - Proposal for operational infrastructure for terminology in Europe
Theories of terminology - Their description, prescription and explanation (Terminology vol. 9, 2003-2)

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?