Piektdiena, 24. maijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Kas ir «fitness» un «fitnesa» klubi? Vai tas ir oficiāli apstiprināts termins? Kā to saukt latviski?

15.03.2003

(Jautātājs — Rīgas Stradiņa universitāte.)

 

LZA Terminoloģijas komisijā «fitness» nav apstiprināts. Tas ir angļu vārda fitness tiešs pārcēlums latviešu valodā. Angļu–latviešu vārdnīcā angļu vārds fitness tulkots kā «piemērotība; derīgums; (fiziska) sagatavotība». Diemžēl neviens no šiem tulkojumiem nav piemērots ne kluba nosaukšanai, ne attiecīgo nodarbību apzīmēšanai. Iespējams, ka tieši tas ir sekmējis anglisma* «fitness» ienākšanu latviešu valodā. Taču, dziļāk izzinot attiecīgo nodarbību būtību, latviešu valodas vārdu krājumā latviskais termins ir atrasts.

Oksfordas vārdnīcā vārds fit (kas ir vārda fitness pamatā) vienā nozīmē skaidrots kā ‘būt ar labu veselību, labā atlētiskā stāvoklī’. To attiecina uz personu, kas ir harmoniski veidota, labā kondīcijā, kvalitātē, lai būtu noderīga, piemērota noteiktām funkcijām, darbībām. Vārdu «fitness» attiecina uz nodarbībām, kas saistītas ar vingrošanu, sportu, fizisko sagatavotību. Šo nodarbību mērķis ir veidot labu stāju, vingru augumu, sekmēt spraigumu kustībās, radīt možu, mundru noskaņojumu, palīdzēt uzturēt labu fizisko un garīgo labsajūtu un veselību, jo «veselā miesā mājo vesels gars». Saskaņā ar LZA TK Sporta terminoloģijas apakškomisijas priekšēdētāja pedagoģijas doktora U. Švinka formulējumu «tā ir spēja dzīvot laimīgu un līdzsvarotu dzīvi; tas ietver ne tikai cilvēka fiziskās sagatavotības rādītājus, bet arī viņa intelektuālo, emocionālo, sociālo, garīgo stāvokļa raksturojumu».

Secinājums: tā kā pašu nodarbību pamatā ir vingrošana, kas veido vingru augumu, stāju un ir veselības un labā garīgā noskaņojuma ķīla, angļu vārdam fitness par atbilstošo terminu latviešu valodā ieteicams vārds vingrums. Tas labi noder arī kluba nosaukumā: vingruma klubs — saprotami un pievilcīgi.

 

*Vārds anglisms lietots bez piedēkļa -ic-, jo šim elementam vārda «anglicisms» sastāvā nav semantiskas slodzes, tāpēc terminā tas ir lieks.


 Populārākie raksti
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)