Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)

13.07.2017

Sēde notiek 2017. gada 13. jūnijā plkst. 14.30 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 14 dalībnieki

Sēdi vada Māris Baltiņš

Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Neizlemtie magnētiskās rezonanses izmeklēšanas termini.
  3. Elektrokardioloģijas terminu apspriešana.
  4. SIA «LMT» prezidenta J. Bindes iesniegums.
  5. Nacionālās enciklopēdijas problemātiskie termini.
  6. Dažādi.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš informē, ka saņēmis no I. Pūteles aicinājumu piedalīties LU Latviešu valodas institūta rīkotajā konferencē «Terminoloģija, valodas kultūra un prakse», kas veltīta Valentīnas Skujiņas piemiņai. Visi interesenti tiek aicināti pieteikties konferencei līdz 10. jūlijam.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš: par iepriekšējā sēdē skatītajiem magnētiskās rezonanses izmeklēšanas terminiem saņemti precizējumi no Dr. habil. chem. Raimonda Valtera. Viņš ir norādījis, ka termina spin-lattice relaxation gadījumā latviešu valodā labāk būtu lietot spinu-režģa relaksācija, savukārt spin-spin relaxation gadījumā labāk rakstīt spina-spinu relaksācija. Tie ir vērā ņemami iebildumi ar precīzu pamatojumu. Arī prof. Platkājis pret šīm korekcijām neiebilst.

 

2. Neizlemtie magnētiskās rezonanses izmeklēšanas termini.

M. Baltiņš: iepriekšējā reizē nepieņēmām lēmumu par terminu spatial peak SAR. Prof. Platkājis vērš uzmanību uz to, ka šo terminu latviešu valodā izteikt varētu būt visai grūti un piedāvā variantu telpiskās vides specifiskās absorbcijas normas (koeficienta) maksimālā vērtība, kas, manuprāt, vairāk ir definīcija, nevis termins.

K. Timmermanis: mēs, enerģētiķi, lietojam terminu īpatpretestība, tad arī šeit īpatnējo absorbciju varētu lietot saliktenī kā īpatabsorbcija.

A. Lauzis: vārds īpatnējais ir iegājies. Drīzāk īpatnējās absorbcijas normas maksimums.

L. Kauķe: vai tā tiešām ir norma?

M. Baltiņs: tā nav norma. Ar rate vispār ir smaga situācija, jo tas ne vienmēr būtu jāatveido. Piemēram, demogrāfijā, mortality rate vienkārši ir mirstība.

L. Kauķe: īpatnējās absorbcijas ātrums.

M. Baltiņš: tad kopā būtu telpiskās vides īpatnējās absorbcijas ātrums, bet tas joprojām sanāk ļoti gari.

A. Lauzis: vai īpatnējais neattiecas uz ātrumu?

L. Kauķe: nē, uz absorbciju. Bet kur tad paliek peak?

M. Baltiņš: nav skaidrs, uz ko peak attiecas, varbūt te domāts telpiskais maksimums.

TK pagaidām vienojas atlikt šā termina izskatīšanu.

 

3. Elektrokardioloģijas terminu apspriešana.

M. Baltiņš: šo terminu sarakstu ir iesniegusi L. Kauķe. Elektrokardioloģijas terminiem ir sena vēsture, tomēr nav tādas īstas vienošanās, kā daudzas lietas saukt. Skaidrības nav, sākot jau ar pamatterminiem, un praksē ir dažādi risinājumi.

heart rate

M. Baltiņš: tas ir sirdsdarbības ātrums vai sirdsdarbības frekvence. Ātrums varētu būt maldinošs.

K. Timmermanis: tehniski precīzāk ir frekvence.

A. Lauzis: te ir sirdsdarbība, te varētu būt arī ātrums. Vai tas nav tas pats kas pulsa frekvence?

M. Baltiņš: sirdsdarbības ātrums nav pulsa frekvence.

L. Kauķe: literatūrā ir sirdsdarbības ātrums, bet ir arī frekvence.

J. Borzovs: tā ir viena tipa mērvienība laika vienībā.

K. Timmermanis: ja frekvence lielāka, kāpums straujāks. Tad tur varētu būt ātrums.

M. Baltiņš: iesaku apstiprināt abus – sirdsdarbības ātrumu un sirdsdarbības frekvenci.

J. G. Pommers: vai darbību vajag? Varbūt var teikt vienkārši sirds ātrums un sirds frekvence?

A. Lauzis: sirdsdarbība jau sen ir lietots kā termins.

TK pagaidām vienojas apstiprināt abus terminus – sirdsdarbības ātrums un sirdsdarbības frekvence.

 

heart rythm

M. Baltiņš: sirds ritms. Te arī varētu būt sirdsdarbības ritms, lai būtu konsekvence, bet nav tādas tradīcijas.

TK apstiprina terminu sirds ritms.

 

high rate

M. Baltiņš: diez vai to varam uzskatīt par terminu, tāpēc ņemam ārā.

 

heart rate variability

TK apstiprina terminu tabulā piedāvāto variantu sirds ritma variabilitāte.

 

cardiac output

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāts variants sirds izsviede. Savulaik fiziologiem bija termins sistoles tilpums – ar domu, cik lielu asins kvantumu sirds izgrūž.

L. Kauķe: tas ir tas pats kas izsviedes tilpums.

A. Lauzis: tas izklausās savādi, jo parasti šādā vārdu savienojumā iekšā ir objekts, nevis subjekts. Sirds izsviedums būtu mazāk savādi.

M. Baltiņš: es gan šo negribētu mainīt, jo tas ir iegājies.

J. G. Pommers: sirds izsviede izklausās šausmīgi.

A. Lauzis: jā, tā iznāk sirds izsviešana, bet, ja iegājies, tad lai paliek.

Pārējie TK locekļi neiebilst un vienojas apstiprināt terminu sirds izsviede.

 

stroke volume (SV), stroke output

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāta atbilsme izsviedes tilpums. Šeit vēl ierosinu pierakstīt sistoles tilpums un pie angliskajiem variantiem – systolic volume. Pārējie TK locekļi šim ierosinājumam piekrīt un angļu terminiem stroke volume (SV), stroke output un systolic volume pagaidām apstiprina atbilsmes izsviedes tilpums un sistoles tilpums.

 

ejection fraction

L. Kauķe: šajā piemērā arī ejection ir izsviede, tāpat kā output un stroke. Kopā sanāk izsviedes frakcija.

A. Lauzis: vai frakcija tiešām lieto šādā nozīmē?

M. Baltiņš: jā, tas ir iegājies kā daļas nozīme.

K. Timmermanis: tad ir jārespektē, kā lietots, bet, ja lietots dažādi, tad gan jāizšķiras.

TK apstiprina terminu izsviedes frakcija.

 

atrium un atrial

M. Baltiņš: šis it kā ir vienkāršs termins, te atbilsme ir priekškambaris.

J. Borzovs: esmu dzirdējis, ka saka arī ātrijs.

M. Baltiņš: ātrijs lieto profesionālajā žargonā.

A. Lauzis: vai atrial būs priekškambara un vai tiešām nevajag svešvārdu atriāls?

M. Baltiņš: praksē lieto gan priekškambara, gan arī ātriju.

L. Kauķe: ātriju gan neesmu atradusi, ir atriāls. Piemēram, SSK-10 klasifikācijā ir gan priekškambaru mirdzēšana, gan sinuatriāla blokāde, tur nav konsekvences. Vai apstiprinām divus variantus – priekškambara un atriāls?

M. Baltiņš: parasti tomēr būs priekškambaru, nevis priekškambara.

TK pagaidām apstiprina terminus priekškambaris un attiecīgi priekškambaru un atriāls.

 

chamber

L. Kauķe: tabulā šobrīd norādīts variants dobums. Ja ir kambaris, tad tas jūk ar ko citu, tāpēc šeit vajag citu nosaukumu. Vēl bija varianti nodalījums vai kamera.

M. Baltiņš: dobums ir labs risinājums.

Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu dobums.

 

ECG strip

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāts variants EKG fragments, bet var teikt arī lente.

L. Kauķe: ja nepārtraukta, tad jā, bet tas ir atsevišķs fragments, ko izņem ārā.

M. Baltiņš: tā ir strēmele, vienas saraušanās pieraksts, kas nevar būt fragments. Viens cikls – EKG cikls, posms. Izlasot definīciju, secinu, ka lente tā tomēr nav.

D. Šostaka: cikls nozīmē, ka tas ir pabeigts.

M. Baltiņš: tas arī ir pabeigts. Tā ir viena sirds saraušanās cikla aktivitāte.

J G. Pommers: ja ar ciklu saistīts, tad tas ir ciklenis.

L. Kauķe: būtu vērtīgi noskaidrot, kā to sauc paši speciālisti. TK tam piekrīt un pagaidām atliek šā termina, kā arī nākamā termina frozen strip izskatīšanu.

 

waveform un complex waveform

L. Kauķe: terminu tabulā piedāvāts variants kompleksā viļņa forma. AkadTerm ir termins viļņa forma, tikai citā jomā. Vai nebūtu labāk viļņforma?

M. Baltiņš: jā, tā varētu. Bet, vai viļņforma ir kompleksa vai labāk salikta?

A. Lauzis: te ir runa par vairākiem viļņiem, kā tie kārtojas. Tad labāk salikta.

TK apstiprina terminus viļņforma un saliktā viļņforma.

 

waveform trace

Ņemot vērā iepriekš apstiprinātos terminus, TK pagaidām pieņem terminu viļņformas pieraksts.

 

strip chart

M. Baltiņš: man liekas, tas ir klasiskais EKG pieraksts.

A. Lauzis: nevis pieraksts, bet tas, ko pieraksts atspoguļo.

L. Kauķe: vai strip chart nav lentes diagramma, kas ir arī citur?

M. Baltiņš: tā ir forma, latviski mēs to nesauksim par diagrammu. Diagramma ir abstrahēta, bet šeit tas ir pamatelements.

D. Šostaka: spriežot pēc atrastās definīcijas, tas ir tiešais pieraksts.

L. Kauķe: tad ar ko tas atšķiras no trace?

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

trace

TK vienprātīgi apstiprina terminu pieraksts.

 

Ventricular Safety Pacing (VSP)

L. Kauķe: tā ir kambaru profilaktiskā stimulācija, reizēm saukta arī par drošības stimulāciju.

A. Lauzis: vai tas ir metodes nosaukums?

M. Baltiņš: tas ir veids, kā var darbināt kardiostimulatorus.

TK pagaidām apstiprina terminu kambaru profilaktiskā stimulācija.

 

Ventricular Sense Response (VSR)

L. Kauķe: tā ir reakcija uz uztverto kambaru ritmu. Lai saprastu, uzmanīgi jāskatās definīcija. Varbūt tā varētu būt uztvertā kambara ritma reakcija? Jo ne jau ritms ir tas, kas uz kaut ko reaģē. Lai to saprastu, būtu jākonsultējas ar kardiologu.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

slew rate

L. Kauķe: elektronikā ir šāda definīcija: «slew rate is defined as the change of voltage per unit of time. Expressed in SI units, the unit of measurement is volts/second».

M. Baltiņš: te jau arī ir elektronika.

L. Kauķe: tad tas varētu būt sprieguma kāpuma ātrums.

Z. Broka: tas var būt maiņas ātrums.

Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu sprieguma maiņas ātrums.

 

cardiac resynchronization thereapy (CRT)

TK vienprātīgi apstiprina terminu sirds resinhronizācijas terapija.

 

QRS complex

TK apstiprina terminu QRS komplekss.

 

burst pacing

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāta atbilsme sērijveida stimulācija. Ja tiek doti vairāki impulsi, tad tā arī būs sērijveida.

J. G. Pommers: ja tā ir sērija ar noteiktām beigām un sākumu.

L. Kauķe: arī burst photo, manuprāt, ir sērijveida foto.

Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu sērijveida stimulācija.

 

ramp therapy

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

premature ventricular contraction (PVC)

TK vienprātīgi apstiprina terminu tabulā piedāvāto variantu priekšlaicīga kambaru saraušanās.

 

rate drop response

M. Baltiņš: terminu tabulā dots variants reakcija uz ritma palēnināšanos, bet šeit nav ritms, tā drīzāk ir reakcija uz frekvences/ātruma samazināšanos.

L. Kauķe: vai tas var būt samazinājums?

M. Baltiņš: labāk process.

A. Lauzis: vēl var teikt kritums.

J. G. Pommers: vai tad uz pieaugumu nereaģē?

M. Baltiņš: šajā gadījumā nē.

TK pagaidām apstiprina terminu reakcija uz frekvences kritumu.

 

arrhythmia intervention

M. Baltiņš: terminu tabulā ierosinātā atbilsme ir iejaukšanās aritmijas gadījumā. Varbūt labāk aritmijas dēļ?

A. Lauzis: drīzāk iejaukšanās sakarā ar aritmiju. Tas neuzsver cēloni, bet gan iemeslus.

L. Kauķe: bet tā noteikti ir iejaukšanās un intervence neder, vai ne?

M. Baltiņš: man pat intervence patiktu labāk, jo iejaukšanās saistās ar ķirurģisku iejaukšanos.

J. G. Pommers: intervence latviešu valodā ir agresīva.

A. Lauzis: vispār vērojama vairīšanās no iejaukšanās. Reizēm pat lieto vārdu ārstēšana, lai izvairītos no iejaukšanās.

L. Kauķe: es tomēr ierosinu atstāt iejaukšanos.

A. Lauzis: bet medicīnā lieto intervenci.

L. Kauķe: sākumā iesaku likt aritmiāla.

A. Lauzis: drīzāk aritmiju koriģējoša.

L. Kauķe: tad sanāk aritmiju koriģējoša iejaukšanās.

M. Baltiņš: tad iejaukšanās der. Arī pārējie TK locekļi piekrīt šim variantam un pagaidām apstiprina terminu aritmiju koriģējoša iejaukšanās.

 

maturation

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāta pieņemšana, bet, manuprāt, maturity ir drīzāk nobriešana.

L. Kauķe: tā ir kā implanta stimulācijas pievade, pieņemšana organismā.

TK pagaidām atliek šā termina izskatīšanu.

 

chronotropic incompetence

A. Lauzis: te ir piedāvāts variants hronotropā mazspēja, bet labāk būtu hronotropiskā.

M. Baltiņš: tā nav mazspēja, tā drīzāk ir nepareiza atbilde – inappropriate response.

D. Šostaka: neadekvāta atbilde.

L. Kauķe: neatbilstība.

A. Lauzis: tas ir pārāk vispārīgi, neadekvātums varētu būt labāk.

M. Baltiņš: ierosinu palikt pie varianta hronotropiska neatbilstība. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu hronotropiska neatbilstība.

 

blanking period

M. Baltiņš: terminu tabulā dota atbilsme nejutīguma periods. Definīcijā ir norāde uz divu veidu reflektivitātes periodiem, bet fizioloģiski neredzu starpību. Viens ir absolūtās reflektivitātes periods, kad nekāds stimuls nevar šūnu ierosināt, tas ir blanking period. Un otrs ir relatīvās reflektivitātes periods, kad normāls stimuls nevar šūnu ierosināt, bet stiprāks var.

L. Kauķe: refrektārais periods.

M. Baltiņš: pēc definīcijas sanāktu absolūtais refrektārais periods, bet to vēl vajadzētu papētīt sīkāk. TK nolemj pagaidām atlikt šā termina, kā arī attiecīgi pārējo saistīto terminu (post-ventricular atrial blanking (PVAB), post-ventricular ventricular blanking period (PVVB period), post-ventricular atrial refractory period (PVARP), post-ventricular ventricular refractory period (PVVR period), post-atrial ventricular blanking (PAVB) un atrial post-atrial refractory period) izskatīšanu.

 

safety window

TK vienprātīgi pieņem terminu drošības intervāls.

 

bradycardia pacing

M. Baltiņš: pēc iepriekšējā parauga sanāk bradikardiju koriģējoša stimulācija. Terminu tabulā piedāvātais bradikardijas novēršanas stimulācija ir pārāk spēcīgs apzīmējums. Pārējie TK locekļi piekrīt un pagaidām pieņem terminu bradikardiju koriģējoša stimulācija.

 

4. SIA «LMT» prezidenta J. Bindes iesniegums.

M. Baltiņš: «LMT» prezidenta J. Bindes vēstuli, kurā terminam router ieteikta atbilsme plūsmotājs, ņemot vērā, ka apstiprinātais termins maršrutētājs neesot guvis atsaucību sabiedrībā, I. I. Ilziņa lūdza deleģēt Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijai.

I. I. Ilziņa: pirmkārt, šis ierosinātais variants ir nepareizs un, otrkārt, jau aizņemts.

TK nolemj turpmāku šā jautājuma izskatīšanu deleģēt attiecīgajai apakškomisijai.

 

5. Nacionālās enciklopēdijas problemātiskie termini.

M. Baltiņš: nesen sazinājāmies ar Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Ščerbinski, tikāmies un aprunājāmies. No enciklopēdijas mums atsūtīja vienu grupu ar terminiem, dīvainākos no tiem atmetām, bet par dažiem ir vērts runāt. Viens no šķirkļiem ir «cilvēkcentrēta datorika», tajā ir divi problemātiski termini: sharing economy un multitasking.

J. Borzovs: tā kā šis šķirklis ir manā pārziņā, es varētu noskaidrot kontekstu. TK tam piekrīt un pagaidām atliek šo terminu izskatīšanu.

M. Baltiņš: šķirklī «attīstības studijas» ir termins grassroots pieeja, kurā uzsvērts sabiedrības līmenis un iniciatīva kontrastā politiskajai elitei. Šķirklī «globālās studijas» (politiloģijā) ir divi termini para-keepers un para-makers, ar kuriem tiek apzīmētas divas teorētiķu grupas. Parakīperi uzsver globalizācijas iezīmes, bet parameikeri norāda, ka globalizācijai nav būtiskas nozīmes. Katrā ziņā mans nemiers ir pieaudzis, nevis mazinājies. Nav pārliecības, ka visu problemātisko paspēsim izķert.

J. Borzovs: pozitīvais ir tas, ka enciklopēdija ir elektroniska, tad labot varēs visu laiku.

TK pagaidām atliek enciklopēdijas problemātisko terminu izskatīšanu.

 

6. Dažādi.

6.1. Par terminu soft matter.

M. Baltiņš: Guntars Kitenbergs no Latvijas Universitātes (LU) ir ieteicis atbilsmi mīkstā vide. Nav īsti skaidrs, vai soft matter ir tikai gāze vai arī šķidrums.

A. Lauzis: arī irdenā viela noteikti ietilpst.

J. G. Pommers: par šķidrumiem jau nevar teikt, ka tie ir mīksti.

M. Baltiņš: tas ir pretstats solid state.

A. Lauzis: necieta viela.

D. Šostaka: varu uzņemties šo jautājumu noskaidrot sīkāk. TK piekrīt D. Šostakas ierosinājumam un pagaidām atliek šā jautājuma izskatīšanu.

 

6.2. Par soft skills.

M. Baltiņš: Māra Rubīna no LU ir norādījusi, ka tās bieži sauc par mīkstajām prasmēm, un vēlas pārliecināties par šā varianta atbilstību.

J. Borzovs: anglosakši tās sauc arī par tranferable skills. Pedagoģijas terminu vārdnīcā šis termins jau ir minēts.

A. Lauzis: tur ir divi varianti, kas abi ir labāki.

 

6.3. Termina bottleneck product atbilsme latviešu valodā.

M. Baltiņš: Brežņeva ekonomikā runāja par šaurajām vietām.

A. Lauzis: to arī vajag saglabāt. Valodnieki iepriekš veidoja citu variantu – grūtās vietas vai ko tamlīdzīgu, bet šaurās vietas ir iegājies. Tie ir šauro vietu produkti/ražojumi. Var teikt šaurvietprodukti.

D. Šostaka: pēc definīcijas tie ir produkti, kuriem ir neliela ietekme, bet piegādātāju tirgus šajā gadījumā ir sarežģīts.

A. Lauzis: tad tas neatbilst sākotnējai nozīmei. Būtu jāredz skaidrojums angliski.

K. Timmermanis: grūtpieejas produkts.

M. Baltiņš: ierobežotājprodukti.

K. Timmermanis: šādos gadījumos vienmēr ir jāprasa definīcijas un atbilsmes citās svešvalodās.

TK pagaidām atliek šā jautājuma izskatīšanu.

 

6.3. Termina shared value atbilsme latviešu valodā.

M. Baltiņš: vēstulē un skaidrojumā šis termins minēts kopā ar create, t. i., creating shared valuedalītās vērtības radīšana.

A. Lauzis: kopīga vērtība. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu kopīga vērtība.

 

M. Baltiņš norāda, ka plānotie sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un nākamā TK sēde paredzēta septembrī.

 

 

Sēde beidzas plkst. 16.09.

Sēdes vadītājs M. Baltiņš

Protokoliste A. Vucāne


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)