Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PUBLIKĀCIJAS
Lai taptu vārds…
Liec un brauc! (Park-and-ride)
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija sešos gadu desmitos
Valodas kultūra: stabilais un mainīgais
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
Internacionālisma semantika starpvalodiskā skatījumā
Gramatikas kategoriju loma terminu sistēmas veidošanā
Vai atkal griezīsimies orgānos?
Botānikas terminoloģijas apakškomisijā apstiprinātie botānikas terminu veidošanas principi
Par ķīmijas un farmācijas terminu rakstību
Vārds — apakškomisijai. Ekonomikas terminoloģijas apakškomisija (ETAK) 
Latvijas augstskolu nosaukumi un to saīsinājumi
Pārmaiņas elektronisko sakaru terminoloģijā
Turpinot diskusiju par leasing
Vārds apakškomisijai. Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisija. Attieksme pret mītiem
Vārds apakškomisijai. Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas 2002.–2003. gada darba cēliens
Vārds apakškomisijai. Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas 10 principi
Baltijas valstu terminoloģijas semināra DEKLARĀCIJA
Lietuviešu terminoloģija un tās loma gadsimtu mijā
Terminoloģijas vienotību — Latvijā, Baltijā, Eiropā
Terminoloģijas problēmas saistībā ar Latvijas pievienošanos ES
Terminology work in Estonia
The state of Lithuanian terminology
Terminoloģijas darbs Latvijā
LZA viceprezidenta akadēmiķa Jura Ekmaņa uzruna starptautiskajā terminoloģijas seminārā «Terminoloģijas darbs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: sadarbības ieceres ES dalībvalstu kontekstā»
Kad Forsaitus sākam rakstīt ar mazo burtu…
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Doktorants — doktorantūra, maģistrants — maģistrantūra
Terminam apropriācija jauna nozīme
‘Ilgtspējīga’ vai ‘līdzsvarota’ attīstība?
Par terminoloģiju — Briselē
Dažu aktuālu angļu terminu latviskās atbilsmes
Par valodu juridiskā un normas aspektā
Pārmaiņas izglītības sistēmā un pedagoģijas terminoloģija
Vienotas terminu elektroniskās datu bāzes veidošana
Aktuālais Latvijas terminoloģijā
«Skeneris» skan labāk par «skanneri»

 Ko raksta citi
Terminology work the Swedish way. Terminologija 14 (Anna-Lena Bucher)
Terminology work the Swedish way (Henrik Nilsson)
Copyright on terminology and similar data (Christian Galinski)
Pointer Final Report - Proposal for operational infrastructure for terminology in Europe
Theories of terminology - Their description, prescription and explanation (Terminology vol. 9, 2003-2)

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)