Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PUBLIKĀCIJAS

Dažu aktuālu angļu terminu latviskās atbilsmes

15.04.2002

Lielākā daļa  turpmāk minēto terminu atrodami jau publicētās dažādu nozaru terminu vārdnīcās, ko apstiprinājusi LZA Terminoloģijas komisija. Šajā izdevumā termini pārpublicēti, lai sekmētu to plašāku lietojumu.

 

bid — konkursizsole

bidding — [iz]solīšana

businessman — komersants

business — komercdarbība; uzņēmējdarbība; darījumdarbība; darījumi 

camera-ready copy — iespiedgatava kopija

cartridge — kasetne

charter trip — līgumceļojums

computer literacy — datorpratība

cultural literacy — kultūrpratība; kultūrpratīgums

environmental literacy — ekoloģiskā izpratība, ekopratība

factoring — fakturēšana; faktūrdarījums; faktūrkreditēšana

full-time study — klātiene

hold point — liegumpunkts

holding — kontrolakciju turēšana

holding company — kontrolakciju sabiedrība

insight — atskārta; atskārsme

invoice — faktūrrēķins

item — vienums

offshore — ārzonas- (piem., ārzonas banka)

part-time study — neklātiene

peer education — līdzinieku izglītība

pilot project — izmēģinājuma projekts

quality control — kvalitātes vadība

quality loop — kvalitātes cilpa

quality management — kvalitātes pārvaldība

reliability — drošums

safety — drošība; nebīstamība

scanner — skeneris

security — drošība

service delivery — pakalpojuma sniegšana

summit — galotņu apspriede

swiffer — putekļu salvete

traceability — izsekojamība

tag — kaba; etiķete; birka

talk-show — sarunizrāde


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)