Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)

07.12.2017

Sēde notiek 2017. gada 11. novembrī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 18 dalībnieki

Sēdi vada Māris Baltiņš

Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas iesniegto terminu apspriešana.
  3. Elektrokardioloģijas terminu apspriešana.
  4. Dažādi.

Par neierašanos rakstveidā paziņojis A. Lauzis.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš norāda, ka šajā sēdē paredzēta ļoti intensīva darba kārtība, akcentējot Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas iesniegto terminu apspriešanu.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš: par iepriekšējās sēdes protokolu saņemti daži iebildumi no J. G. Pommera, kas jau iestrādāti protokolā. Ja citu iebildumu nav, aicinu protokolu apstiprināt un turpināt ar spēkratu terminu apspriešanu.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu.

 

2. Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas iesniegto terminu apspriešana.

           jumta vadības panelis

     a. overhead control panel

     v. Dachbedieneinheit f

     kr. потолочная панель управления, потолочная единица управления

M. Baltiņš: Poligrāfijas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs U. Cerbulis ir atsūtījis komentāru par šo terminu un ierosinājis to saukt par griestu vadības paneli. Kas īsti šis panelis ir?

K. Počs: tas ir panelis virs galvas.

J. G. Pommers: precīzāk panelis jumtā.

K. Timmermanis: automašīnām nav griestu. Skatoties pēc funkcijām, tas var būt vadības jumta panelis.

R. Karnīte: vienkārši jumta panelis.

M. Baltiņš: iepriekšējā reizē lietojām terminu vadības panelis, šeit nebūtu pamats atkāpties.

J. Baldunčiks: panelis ir celtniekiem, šeit tomēr prasās vadības panelis.

I. Pūtele: jumta vadības panelis, protams, ir mazliet pārprotami, bet šajā gadījumā laikam bez tā neiztikt

L. Kauķe: vai tad ar overhead nav domāts tas, ka kaut kas ir virs galvas? Sanāk augšējais vadības panelis. Ja ar jumtiem vai griestiem var rasties pārpratumi, varbūt labāk lietot īpašības vārdu.

K. Počs: tā mēs varam sajaukt paneļus, jo ir arī augšējais panelis.

M. Baltiņš: vācu un krievu variantos jumts tiek piesaukts.

TK nolemj apstiprināt sākotnēji ierosināto variantu jumta vadības panelis.

 

           augšējā konsole, augšējais panelis 

      a. overhead console

      v. Dachkonsole f

      kr. верхняя консоль, верхняя панель

K. Timmermanis: vispirms gribu norādīt, ka ne vienmēr ir ievēroti divi terminrades pamatprincipi: īsums un nesinonimitāte. Šeit ļoti bieži ir salikti gari, nevajadzīgi sinonīmi, un ir daudz vietu, kur varēja iet uz īsāku terminu. Kāpēc šajā piemērā ir divi varianti? Pietiek ar vienu: augšējā jumtkonsole.

J. G. Pommers: divi varianti parādās tajos gadījumos, kad mēs nevarējām apakškomisijā vienoties par vienu variantu. Pirmajā vietā ir tas, kurš būtu vairāk ieteicams. No tiem diviem vienu var ņemt nost. Ja paliek augšējā konsole, tad otru svītro nost.

L. Kauķe: konsole ir arhitektūrā.

J. G. Pommers: konsole ir bijusi iepriekš un būs arī vēlāk. Mēs bez tās neiztiksim. Bet varam lemt: konsole vai panelis.

K. Timmermanis: skaidrs, ka apakškomisijā domas var dalīties, bet, kad termini aizies tālākā lietošanā, neviens nezinās, ka domas dalījušās. Tad lietos to, kas ir piedāvāts.

M. Baltiņš: bet tieši to jau kolēģi lūdz – lai palīdzam vienu variantu nosvītrot. Man liekas, ka konsole nesajuks, to var lietot.

K. Timmermanis: citās svešvalodās ir konsole, lai tā paliek. Jumtkonsole neder?

K. Počs: tā nav jumtā, bet gan augšā.

TK apstiprina terminu augšējā konsole.

 

ilgstošs brīdinošs skaņas signāls

a. continuous warning tone

v. Dauerwarnton m

kr. непрерывный тон предупреждения

M. Baltiņš: šeit ir tas piemērs, par ko K. Timmermanis jau runāja, ka termini ir nedaudz par garu.

K. Timmermanis: ilgstoša brīdinājuma skaņa vai brīdinājuma signāls.

K. Počs: mums labāk derētu skaņa – ilgstoša brīdinājuma skaņa.

K. Timmermanis: vēl labāk būtu saīsināt līdz ilgstoša brīdinātājskaņa. Pārējie TK locekļi neiebilst un pieņem terminu ilgstoša brīdinātājskaņa.

 

DC/AC pārveidotājs

a. DC/AC converter

v. DC/AC-Wandler m

kr. преобразователь DC/AC     

M. Baltiņš: nedomāju, ka mums te ir īpaši daudz variantu.

Z. Broka: šādus saīsinājumus lieto. Vienīgi man ir iebildumi par skaidrojumu, kurā minēts augstvoltu tīkls.

K. Počs: sakarā ar hibrīdautomobiļiem parādījies spriegums, kas ir starp augstspriegumu un zemspriegumu. Literatūrā to sauc par augstvoltu spriegumu, vāciešiem ir Hochvolt.

K. Timmermanis: tā ir ļoti slikta tendence, tas ir tas pats kas ar mūsu lidotājiem, kas pēkšņi pārgājuši uz gaisa kuģiem, kam tagad ir uguņi, nevis gaismekļi. Šis spriegums ietilptu mazsprieguma kategorijā.

M. Baltiņš: aicinu šoreiz tik daudz neiedziļināties skaidrojumā, jo tam nepieciešama papildu informācija. Tagad pievēršamies pašam terminam.

L. Kauķe: vai varam izvairīties no angļu akronīmiem latviešu valodā?

K. Timmermanis: šie saīsinājumi ir visās nozarēs.

J. G. Pommers: nevaram iztikt bez internacionālismiem, un šeit arī nav vajadzības iztikt, jo tas ir starptautiski lietojams apzīmējums, ko lieto visās valodās.

Z. Broka: to lieto arī standartos.

K. Timmermanis: varu sniegt vēsturisku ieskatu šajā jautājumā. Pēc atmodas sākās visu akronīmu tulkošanu, kas notika arī ar TK svētību. Savukārt pēc iestāšanās ES tika pieņemta kopēja nostādne: ja akronīmus lieto vairums veco ES valstu, tos pieņem tiešā veidā. Kopš tā laika vairumā gadījumu mēs tā arī darām, un tam ir oficiāls pamats

R. Karnīte: Pasaules Banku mēs taču nesaīsinām kā WB, bet gan PB.

M. Baltiņš: tādas īstas sistēmas nav, starptautiskām organizācijām nereti lietojam oriģinālos akronīmus. Mēs lietojam NATO, tāpat akronīmi netiek tulkoti lielākajai daļai sporta organizāciju.

L. Kauķe: kategoriski iebilstu pret šādu terminu lietošanu. Latviskais tulkojums pastāv, un tas ir daudzos tulkojumos. Maiņstrāva un līdzstrāva nav nekas jauns.

D. Šostaka: šeit varētu citēt A. Veisbergu, kas ir teicis: ja ir divi tulkojumi un viens ir īsāks, tad aizies īsākais. Viss pastāv, bet AC un DC ir un tiek izmantots.

KT: šeit varētu gribēt skaidrojumu.

L. Kauķe: aicinu tomēr ievērot latviešu automehāniķu tiesības lasīt latviešu valodā. Ja nevar citādi, tad veidojam sinonīmus.

K. Počs: automehāniķi šādus saīsinājumus atpazīst, turklāt viņiem nākas lasīt angliski, vāciski vai krieviski, jo miljoniem lappušu garos darbnīcu dokumentus nav iespējams iztulkot latviski.

L. Kauķe: kategoriski iebilstu pret šādu saīsinājumu atstāšanu un lūdzu to norādīt protokolā. R. Karnīte atbalsta L. Kauķes pozīciju.

K. Timmermanis: piedāvāju apstiprināt abus – līdzstrāvas/maiņstrāvas pārveidotājs un DC/AC pārveidotājs.

I. Pūtele: tā ir ierasta prakse, esam jau tā darījuši.

Pārējie TK locekļi piekrīt un apstiprina divus variantus: 1) līdzstrāvas/maiņstrāvas pārveidotājs; 2) DC/AC pārveidotājs.

 

[atgāzu] oksidācijas katalizators (dīzeļmotoram)

a. diesel oxidation catalytic converter

v. Dieseloxidationskatalysator m

kr. дизельный катализатор окисления

K. Timmermanis: variants ir slikts, bet diemžēl neko labāku ieteikt nevaru.

M. Baltiņš: manuprāt, tas ir pietiekoši skaidrs.

J. G. Pommers: ja būtu labāks variants, to būtu izvēlējušies. Vēl mums bija variants dīzeļoksidācijas katalizators.

A. Amoliņš: parasti katalizators ir materiāls.

M. Baltiņš: atgāzu ir fakultatīvā daļa, ko var atmest. Vai nevajag klāt dīzeļoksidācijas katalizators?

J. G. Pommers: pārpratumi var būt tikai tad, ja jauc motorus.

M. Baltiņš: tad lai paliek tāpat. Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu [atgāzu] oksidācijas katalizators.

 

     tumšināšana

a. dimming

v. Dimmung f

kr. Затемнение

A. Amoliņš: vai tur nav fonētiska problēma? Vajadzētu būt tumsināšana.

J. Baldunčiks: šādai darbībai noteikti labāk.

Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu tumsināšana.

 

displejs

a. display

v. Display m

kr. дисплей

TK vienprātīgi apstiprina terminu displejs.

 

aizslēgšana gaitā

a. drive-lock function

v. drive-lock-Funktion f

kr. запирание при езде

K. Timmermanis: šajā piemērā mēs varam pasmieties par vāciešiem.

J. Borzovs: aizslēgšana gaitā neder nekur, jo tur ir lokatīvs.

L. Kauķe: to būs grūti iesaistīt teikumā.

J. Baldunčiks: sportā ir starts gaitā.

J. Borzovs: ierosinu gaitaizslēgšana.

R. Karnīte: vai tas vispār ir termins?

J. G. Pommers: tas pilnīgi noteikti ir termins. Tā ir funkcija, kas nav visiem automobiļiem.

M. Baltiņš: ja tam ir funkcija, ko veic, tad tas ir termins.

L. Kauķe: lai nav pārprotams, var likt [durvju] gaitaizslēgšana.

Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām pieņem terminu durvju gaitaizslēgšana.

 

     ieejas spriegums

      a. ‌input voltage

      v. Eingangsspannung f

      kr. входное напряжение

Z. Broka: termins atbilst tam, kā lieto elektrotehnikā. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pieņem terminu ieejas spriegums.

 

     vadības bloka apmācība

      a. teach-in process

      v. Einlernvorgang m

      kr. процесс обучения

K. Timmermanis: tas ir bloka treniņš.

J. Baldunčiks: tas ir līdzīgs mašīnmācīšanai.

L. Kauķe: vadības bloka mācīšana.

K. Timmermanis: -šana ir process, bet te ir kaut kas tāds, ar ko nobeidz.

J. Baldunčiks: kategoriski iebilstu pret apmācību. Datorikā ir mašīnmācīšana.

M. Baltiņš: ja tas ir pabeigts process, tad vadības bloka iemācīšana.

K. Počs: saņēmis komandu, vadības bloks veic ieprogrammēto.

L. Kauķe: kāpēc ir pielikts klāt vadības bloks?

M. Baltiņš: vadības bloks ir precīzāk nekā mašīna. Vai paliekam pie vadības bloka iemācīšanas?

L. Kauķe: iemācīt var zināšanas, nevis skolēnu iemāca.

J. G. Pommers: ja iemāca procesu, tad tas ir apmācības process. Mums ir bijuši dažādi varianti: apmācīšanas process, ierīces apmācīšana, parametru iestatīšana.

TK nolemj pagaidām apstiprināt sākotnējo variantu vadības bloka apmācība.

 

      novietošanas pozīcija (spogulim)

      a. parking position

      v. Einparkstellung f

      kr. положение для парковки

K. Timmermanis: iesaku saīsināt spoguļpozīcija.

K. Počs: paskaidrošu aso nepieciešamību pēc šā termina. Kravas automobiļa vadītājam ir viena poga, kuru nospiež, un tad labās puses spogulis pagriežas tā, lai var redzēt apmali.

M. Baltiņš: novietošanas pozīcija atbilst iepriekš pieņemtajam terminam.

J. G. Pommers: faktiski šī pozīcija ir spoguļa pozīcija.

J. Borzovs: novietošanās pozīcija?

K. Počs: bez vadītāja nekas nenotiks.

J. Baldunčiks: pēc gadiem divdesmit J. Borzova ieteiktais termins derēs.

L. Kauķe: automobiļa novietošanas spoguļa pozīcija.

J. Baldunčiks: mikroterminam mēs gribam piešķirt nez kādu nozīmi.

K. Timmermanis: spoguļa pozicionēšana.

M. Baltiņš: vai tas nebūs pārprotami? Jo tas nozīmē, ka es sēžu iekšā un griežu spoguli.

J. G. Pommers: tad paliekam pie novietošanas pozīcija. Vairākums pārējo TK locekļu piekrīt un pieņem terminu novietošanas pozīcija.

 

gaisa apstrādes elektroniskā vienība, gaisa apstrādes elektroniskā sistēma

a. electronic air-processing unit

v. Electronic Air-Processing Unit n

kr. электронная единица подготовки воздуха

M. Baltiņš: iesaku sistēma, nevis vienība.

K. Timmermanis: šis ir viens no tiem garajiem gadījums, ko jau iepriekš minēju. Savulaik V. Skujiņa ieteica lietot vienumu, bet vienums nav iegājies.

J. Borzovs: vienumu ieteica terminam item.

K. Timmermanis: te varētu būt modulis, bloks, ierīce.

L. Kauķe: vai tad automobiļos lieto vienības?

K. Počs: noteikti lieto. Tika iznīdēti mezgli un sāka lietot vienības. Te ir apvienots vadības bloks un vēl daudz kas.

Z. Broka: kāpēc ne sistēma? Vai iekārta?

L. Kauķe: ja sastāv no dažādām daļām, tad tā var būt konstrukcija.

K. Počs: ierīce būtu labi.

L. Kauķe: un vajadzētu mainīt vārdu secību.

TK apstiprina terminu elektroniskā gaisa apstrādes ierīce.

 

elektriskais vadības modulis, elektriskā vadības ierīce        

a. electric controller unit

v. elektrische Steuereinheit f

kr. электрическая единица управления

M. Baltiņš: šis ir līdzīgs iepriekš skatītajam.

K. Timmermanis: elektriskā vadības ierīce. Ja vēl saīsinātu, tad sanāk vadierīce. TK piekrīt šim ierosinājumam un apstiprina terminu elektriska vadierīce.

 

      elektrohidrauliskais vadības modulis

      a. electrohydraulic controller unit

      v. elektrohydraulische Steuereinheit f

      kr. электрогидравлическая единица управления

Atbilstoši iepriekšējam piemēram TK apstiprina terminu elektrohidrauliskā vadierīce.

 

elektrostatiskā izlāde

a. electrostatic discharge (ESD)

v. elektrostatische Entladung f

kr. электростатический разряд

 

TK vienprātīgi apstiprina terminu elektrostatiskā izlāde.

traucējumu filtrs

a. ‌interference suppression filter

v. Entstörfilter m

kr. фильтр подавления помех

 

TK vienprātīgi apstiprina terminu traucējumu filtrs.

skanējuma līdzsvarošana, feideris

a. fader

v. Fader m

r. фейдер

K. Timmermanis: šeit nevar būt izskaņa -šana.

M. Baltiņš: skanējuma līdzsvarotājs.

L. Kauķe: vai tad nelīdzsvaro tieši skaņu?

K. Timmermanis: tad skaņas līdzsvarotājs.

A. Ciematnieks: tas izjauks sistēmu, jo fader atrodas priekšā un aizmugurē, bet balancer – sānos. Tad starp tiem zūd atšķirība.

J. G. Pommers: tad varbūt atstāt feideri?

M. Baltiņš: feideris noteikti neder, bet neder arī skaņas līdzsvarotājs, jo tas ir virsklases jēdziens.

J. Baldunčiks: ja runā par centra pārvietošanu, tad tas ir centrētājs.

K. Timmermanis: varam izdalīt tos kā skaņas šķērslīdzvsvarotāju un garenlīdzsvarotājs.

Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām apstiprina terminu skaņas garenlīdzsvarotājs.

 

grīdas līmenis            

a. vehicle level

v. Fahrzeugniveau n

kr. уровень транспортного средства

K. Timmermanis: tas ir spēkratu līmenis.

J. G. Pommers: tas nebūtu īsti labi, jo arī motocikls ir spēkrati, bet tam nav grīdas. Grīdas līmenis neattiecas uz visiem spēkratiem.

K. Počs: man tomēr patīk.

M. Baltiņš: tas ir līmenis vai augstums?

J. G. Pommers: tas ir līmenis.

L. Kauķe: vai angļu vehicle atbilst spēkrati?

J. G. Pommers: angļiem ir juceklis. Ar vehicle un car apzīmē daudz ko. Mēs nodalām: transportlīdzeklis der visam, tostarp piekabēm. Kam pašiem savs motors, tie ir spēkrati. Tie savukārt dalās sīkāk, piemēram, automobilis, motocikls.

TK vienojas apstiprināt terminu spēkratu līmenis.

 

grīdas līmenis gaitā

a. driving level

v. Fahrniveau n

kr. уровень езды

M. Baltiņš: atbilstoši iepriekš apstiprinātajam sanāk spēkratu gaitlīmenis. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu spēkratu gaitlīmenis.

 

braukšanas parametru regulators, braukšanas regulēšanas sistēma

a. drive control

v. Fahrregelung f

kr. регулирование движения

K. Timmermanis: pietiek ar braukšanas regulatoru.

K. Počs: šajā gadījumā tas ir vadības bloks.

L. Kauķe: pēc definīcijas sanāk, ka tā ir vadības ierīce.

K. Počs: tas ir braukšanas vadības bloks.

TK vienojas pagaidām apstiprināt terminu braukšanas vadības regulators.

 

kontrolēts gaiss

a. unmetered air

v. Falschluft f

kr. неизмеренный воздух, побочный воздух

    K. Timmermanis: nav īsti saprotams, kas tas ir? Bet cita priekšlikuma man arī īsti nav, varbūt vienīgi liekgaiss.

    J. G. Pommers: tas ir nekontrolēti iekļūstošs gaiss.

    L. Kauķe: tad jau nekontrolētas iekļuves gaiss.

    J. Borzovs: faktiski tas ir nenomērīts gaiss.

    Z. Broka: vai nenomērāms gaiss.

    K. Počs: drīzāk nemērīts gaiss. Gaiss, kas ir apgājis mērītāju.

    J. G. Pommers: mērīšana nav vajadzīga. Gaiss, kas ienāk nekontrolēti.

    J. Baldunčiks: dzīvē ir daudz situāciju, kad gaiss vai kas cits iekļūst nevēlamā veidā. Vai to visu sauksim par nekontrolējamu?

    L. Kauķe: liekais gaiss.

    K. Timmermanis: viltus gaiss.

    J. Baldunčiks: ja skatāmies pēc krievu valodā, tad tur ir побочный воздух.

    K. Timmermanis: saliktenī blakusgaiss.

    J. Borzovs: tas nav nekāds blakus gaiss. Gaiss kaut kur ienāk, un daļa no šī gaisa pasprūk garām mērinstrumentiem.

    M. Baltiņš: tad paliekam pie nemērītā gaisa? Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu nemērīts gaiss.

 

saliekamais rezerves ritenis 

a. collapsible spare wheel

v. Faltrad n

kr. складное запасное колесо

L. Kauķe: tas ir sakļaujams, nevis saliekams ritenis.

TK piekrīt un apstiprina terminu sakļaujamais rezerves ritenis.

 

ligzda

a. socket

v. Fassung f

kr. гнездо, патрон

K. Timmermanis: kad runa ir par spuldzītēm, tā ir ietvere.

TK tam piekrīt un apstiprina terminu ietvere.

 

pneimoatspere

  a. air suspension bellows

  v. Federbalg m

  kr. пневматическая рессорa, баллон пневматической рессоры

    J. G. Pommers: te mums bija arī variants pneimospilvens.

    A. Amoliņš: atspermaiss.

    L. Kauķe: maiss nepasaka pneimatisko principu.

    J. Baldunčiks: ar maisu jābūt uzmanīgiem.

    A. Amoliņš: tad labāk atstāt pneimoatspere.

    Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina sākotnējo variantu pneimoatspere.

 

neparedzēta iedarbināšana, netīša iedarbināšana

a. inadvertent activation

v. Fehlauslösung f

kr. ложное срабатывание, непреднамеренная активация

K. Timmermanis: ierosinu kļūma nostrāde, un tas atbilstu nākamajam terminam (kļūmes apstākļu dati/parametri).

J. G. Pommers: nostrāde neder. Nostrādes var būt dažādas, ne tikai iedarbināšana.

M. Baldunčiks: vai nostrāde nozīmē, ka iekārta ieslēdzas?

Z. Broka: tas ir plašāks termins.

J. Baldunčiks: vai iedarbināšana te ir domāta kā ieslēgšanās?

M. Baltiņš: jāsaprot, vai tas nozīmē, ka pati sistēma iedarbojas. Jo tad tā būtu kļūma iedarbināšanās.

J. Baldunčiks: varam salikt saliktenī – kļūmiedarbināšanās.

M. Baltiņš: bet vai gribēsim tik garu salikteni?

K. Timmermanis: lai paliek kļūma ieslēgšanās. Lielākā daļa TK locekļu piekrīt un pagaidām apstiprina terminu kļūma ieslēgšanās.

 

kļūmes apstākļu dati, kļūmes apstākļu parametri

a. fault freeze frame data

v. Fehlerumgebungsdaten pl

kr. сопровождающие данные ошибки

    K. Timmermanis: kļūmes raksturlielumi.

    A. Ciematnieks: tie ir dati.

    K. Počs: tad raksturdati.

    TK apstiprina terminu kļūmes raksturdati.

 

termoaizsargapvalks

a. fire protection sleeve ‌ 

v. Feuerschutzhülle f

kr. рукав противопожарной защиты

    TK vienprātīgi apstiprina terminu termoaizsargapvalks.

iedarbināšanas liesmierīce

        a. flame starting system ‌ 

        v. Flammanlage f

        kr. факельный подогреватель

    L. Kauķe: liesmiedarbināšanas ierīce. Tas nozīmē, ka liesma atvieglo iedarbināšanu.

    K. Počs: tad sanāk, ka liesma iedarbina.

    J. G. Pommers: ierīce ir tā, kas to liesmu dod.

    J. Baldunčiks: citās valodās arī ir liesma.

    TK pagaidām apstiprina terminu iedarbināšanas liesmierīce.

 

[transportlīdzekļu] parka pārvaldības sistēma

a. fleet management system ‌ 

v. Flottenmanagementsystem n

kr. система управления автопарком

K. Timmermanis: autoparka pārvaldīšanas sistēma.

J. G. Pommers: tas var būt arī traktorparkam, tāpēc autoparks nebūtu labi.

K. Timmermanis: transportparka pārvaldības sistēma.

Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina transportparka pārvaldības sistēma.

 

3. Elektrokardioloģijas terminu apspriešana.

M. Baltiņš: laika trūkuma dēļ atliekam šo terminu skatīšanu uz nākamo sēdi.

 

4. Dažādi.

M. Baltiņš: L. Kauķe ir iesūtījusi terminu sarakstu par meteoroloģiju. Viens no būtiskākajiem terminiem ir melnais ledus, kas tā pati atkala vien ir. Tos tad mēs skatītu kādā no nākamajām sēdēm. Tagad aicinu pāriet pie dažādiem jautājumiem.

 

4.1. Termina bollard atbilsme latviešu valodā.

M. Baltiņš: ar bollard apzīmē stabiņu, kuru ievieto ceļa segumā, lai kavētu automašīnu braukšanu un pasargātus no auto uzbrukumiem, nevis lai regulētu satiksmi. Ar šo stabiņu bloķē auto piekļuvi ēkām, lai postošais efekts būtu mazāks.

K. Timmermanis: es jau ierosināju aizsargbalsts.

M. Baltiņš: vēl ir bijuši varianti barjerstabs, šķēršļstabs.

J. Baldunčiks: no kura viedokļa aplūkojam? Vai no tā, ko aizsargā, vai no šķēršļu pārvarētāja puses?

M. Baltiņš: mēs to veidojam kā fortifikāciju. Vai tas vienmēr ir stabs? Pie ASV vēstniecības savulaik bija masīvi kluči, kur var iestādīt puķi, bet ar to pašu funkciju.

K. Timmermanis: atdurstabs.

L. Kauķe: aizsargstabs vai barjerstabs.

M. Baltiņš: ar kolēģiem VVC spriedām, vai tas būs stabs vai stabiņš.

L. Kauķe: no deminutīviem tomēr izvairās.

M. Baltiņš: anatomijā ir gan āmuriņš, gan laktiņa.

K. Timmermanis: kāda ir attieksme pret stabu? Mums elektrotehnikā tagad ir balsti.

R. Karnīte: galvenais koncentrēties uz aizsardzību, nevis balstu.

K. Timmermanis: ja funkcija ir aizsargāt, tad labāk aizsargatduris, aizsargstabs.

L. Kauķe: saskatu lielu līdzību ar ceļa stabu.

D. Šostaka: ja aplūkojam attēlus, tad redzams, ka tie ir dažādi, bet visi ir stabveidīgi.

L. Kauķe: barjerstabs.

J. Baldunčiks: barjerai ir aizliedzošā nozīme.

TK pagaidām apstiprina terminu barjerstabs.

 

4.2. Jautājums no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas.

M. Baltiņš: Latvijas Neredzīgo bibliotēka vēlas noskaidrot, kā būtu pareizāk nosaukt krājuma daļu, kurā ir apkopota informācija par neredzīgiem zinātniekiem, mūziķiem, rakstniekiem, māksliniekiem u.c. tematiem, kas saistīti ar neredzīgu cilvēku dzīvi. K. Timmermanis ir ieteicis Neredzīgo zinātne un māksla.

TK vienojas šo jautājumu nodot Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijai.

 

4.3. Bakalaura studiju programmas studenta apzīmējums.

K. Timmermanis: vēlos atgādināt, ka termins bakalaurants jau sen ir apstiprināts Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīcā.

 

4.4. Par termina multimedia atbilsmi latviešu valodā

M. Baltiņš: kā jau visiem zināms, mēs regulāri tiekamies ar Nacionālās enciklopēdijas darba grupu. Pēdējā tikšanās reizē bija jautājums par terminu multimedia. Šķirklī tas parādās kā multivide, un zem tās ir dažādas fotogrāfijas, videomateriāli u. tml. Vai tā var saukt šādu lauku?

L. Kauķe: tā to arī sauc, tas ir apstiprināts termins.

Z. Broka: turklāt iekļauts arī AkadTerm.

 

M. Baltiņš norāda, ka sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina sēdi beigt.

Uz nākamo sēdi TK vienojas sanākt 28. novembrī.

 

Sēde beidzas plkst. 16.10.

Sēdes vadītājs M. Baltiņš

Protokoliste A. Vucāne

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)