Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PUBLIKĀCIJAS

Pārmaiņas elektronisko sakaru terminoloģijā

15.11.2003

1. Pašreiz Satiksmes ministrijas darba grupa gatavo jaunā Telekomunikāciju likuma redakciju, kuru ieteikts pieskaņot Eiropā izmantotajai terminoloģijai un nosaukt par Elektronisko sakaru likumu. Telekomunikācijas speciālistu darba grupa (TDG), kas ietilpst IT&T terminoloģijas apakškomisijas sastāvā, izskatot pieņemtos terminus, ir atzinuši, ka angļu valodā termini telecommunications un electronic communications apzīmē vienu un to pašu — informācijas pārraidi pa vadiem un ar radioviļņu vai citu elektromagnētisku sistēmu starpniecību. Tomēr ES jaunieveduma dēļ apgrozībā būs abi termini, kuru izpratnē varēs noteikt kaut kādas atšķirības tikai tad, ja tie tiks izmantoti kādā konkrētā dokumentā, piem., kādā direktīvā.

Lai no šīs divdomības izvairītos,  TDG piedāvā vārda komunikācija (communications) vietā konsekventi lietot vārdu ‘sakari’, līdz ar to telecommunications latviskot kā telesakari un electronic communications elektrosakari, paturot prātā, ka tie ir sinonīmi.

2. Sakarā ar datu pārraides tīkla plaši piedāvātajiem pakalpojumiem daudziem dažādu nozaru speciālistiem radusies iespēja augstražīgi strādāt mājās, sakariem ar savas darbavietas biroju izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus. Šīs situācijas atspoguļošanai angļu valodā sastopam terminus teleworking, telecommuting, homeworking un remote working. Uzskatot, ka pirmie divi termini ir sinonīmi, tiem piekārtots latviskais ekvivalents tāldarbs; homeworking un remote working attiecīgi tulkoti kā mājdarbs un attāldarbs.

3. Globālais tīmeklis nodrošina ne tikai piekļuves iespēju tajā ievietotajai zinātniskajai, sociālajai un izklaides informācijai, bet ļauj arī tā lietotājam izmantot tīmekli, lai paustu savus uzskatus vai pārdomas par kādu noteiktu tēmu, kā arī saņemtu citu lietotāju ieskatus vai komentārus par šo jautājumu. Šī procesa aprakstīšanai parādījies jauns angļu termins weblog, ko saīsināti sauc arī par ‘blog’. To varētu skaidrot kā:

hronoloģiski organizēts materiāls (komentāru, piezīmju, hipersaišu, rakstiņu, attēlu) kopums, kas realizēts tīmekļa vietnē vai citā, piem., mobilo sakaru, vidē. Šie materiāli var atspoguļot rakstītāja personisko dzīvi (dienasgrāmata), kādu konkrētu, iespējams, profesionālu tēmu, vai arī tie var kalpot kā forums vai tērzēšana (a. chat), ja tajā iesaistās citi komentētāji.

IT&T komisija terminu weblog (blog) nolēma tulkot kā tīmekļa žurnālu, tomēr izveidojot arī otru tā latvisko sinonīmu emuāri. Cilvēku, kurš šos materiālus veido, komisija nosauca par emuāristu, saskatot viņa darbībā līdzību ar memuāru rakstīšanu, tagad gan elektroniskā formā.

4. Daudz šķēpu lauzts termina host un hosting latviskošanā. Pirms desmit gadiem host computer tulkojām kā resursdatoru, jo tā galvenās funkcijas bija pārējo datortīkla datoru nodrošināšana ar skaitļošanai nepieciešamajiem resursiem dalītās datu apstrādes procesā. Tomēr tagad interneta un globālā tīmekļa vidē termina host computer (vai vienkārši host) funkcijas ir ievērojami paplašinājušās. Tas vairs nav tikai lieldators ar tam pievienotajām darba stacijām, bet tas var būt arī tīkla mezgls, kas nodrošina divpusēju informācijas apmaiņu ar citiem interneta datoriem un kam ir unikāla IP adrese. Tas var būt arī dators, kas aprīkots ar tīmekļa serveri un apkalpo vienas vai vairāku tīmekļa vietņu mājas lapas, kas it kā viesojas šajā serverī.

Tādēļ mēģinājām host latviskot kā izviesotāju, tomēr šis jaunvārds neguva vienbalsīgu piekrišanu. Pēc ilgstošas domu apmaiņas gan vēstkopā, gan komisijas sēdē tika nolemts, ka host computer tulkojams kā saimniekdators un attiecīgi šim terminam pieskaņojami arī citi šī termina atvasinājumi, bet tajos gadījumos, kuros tiek attēlota vietņu mājas lapu izmitināšana, piem., Web hosting, tulkojams attiecīgi: Web host — tīmekļa mitinātājs, Web hosting — tīmekļa mitināšana.

5. Terminam collocation, ko sākotnēji gribējām latviskot kā izmitināšanu un kas attēlo telpas nodrošināšanu klientu telesakaru iekārtu izvietošanai pakalpojumu sniedzēja telpās, tagad kā latviskais termins paredzēts kopvietošana.

N.B.! IT&T terminoloģijas apakškomisija ir atvērta visām juridiskām un fiziskām personām — jebkurš interesents, iepriekš pieteicoties, var piedalīties kārtējā sēdē vai izveidot tam nepieciešamo jauno IT&T terminu, adrese ilze.ilzina@dati.lv.

Iepazīties ar izveidotajiem terminiem un to skaidrojumiem var terminoloģijas portālā www.termnet.lv.

 

(Ilze Ilziņa ir IT&T terminoloģijas apakškomisijas sekretāre)


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)