Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Vai latviešu valodā ir pareizi lietot vārdu pārjaunojums, piemēram, līguma pārjaunojums? Ar ko tas atšķiras no līguma atjaunojuma?

15.04.2002

Vārds pārjaunojums ir regulāri darināts no darbības vārda pārjaunot, ko atrodam gan latviešu literārās valodas daudzsējumu vārdnīcā (Llvv), gan K. Mīlenbaha un J. Endzelīna vārdnīcā (ME). ME doti arī atvasinājumi pārjaunojums un pārjaunošana. Tātad nav pamata iebilst pret šo vārdu lietošanu.

Tomēr, ja vārds lietots termina funkcijā, būtiska loma ir terminā ietvertajam jēdzieniskajam saturam.

Terminoloģiskā skatījumā par neprecīzu jāatzīst vārda pārjaunot skaidrojums LLVV, kur tas atzīts par pareti lietotu vārda atjaunot sinonīmu. Par to, ka pārjaunot ietver atšķirīgas nozīmes nianses, liecina ME dotie vārdu atjaunot un pārjaunot skaidrojumi vācu valodā: atjaunot — «wieder jung machen, erneuern» (‘atkal jaunu darīt, atjaunot’); pārjaunot — «oberflächlich renovieren» (burtiski ‘pavirši [iz]remontēt’).

Atšķirīgas nozīmes nianses ME iezīmētas arī atvasināto lietvārdu tulkojumos: pārjaunojums — «Neuerung» (‘jauninājums, jaunievedums’); pārjaunošana — ne tikai «Erneuern» (‘atjaunošana’), bet arī «Aufbessern» (‘uzlabošana’).

 

Secinājums

Ja vārdu pārjaunojums lieto tādā pašā nozīmē kā atjaunojums, tad «pārjaunojums» terminoloģijā ir lieks. Turpretī, ja to izmanto atšķirīgas nozīmes izteikšanai, tad tas var būt noderīgs kādas nozares terminu sistēmā. Piemēram, juridiskajā un ekonomikas terminoloģijā par līguma atjaunošanu var runāt tad, ja kādreiz noslēgtā līguma spēkā esība kādu iemeslu dēļ bijusi pārtraukta, bet vēlāk līgums atjaunots iepriekšējā variantā un atkal ir stājies spēkā.

Savukārt termins līguma pārjaunošana kā procesa nosaukums un līguma pārjaunojums kā rezultāta nosaukums ir izmantojams, ja runa ir par jau iepriekš noslēgta līguma tekstā ieviešamiem vai ieviestiem jauninājumiem, kuru pamatā ir kādi jauni tiesību akti, standartu noteikumi vai tml.

 

N. B.!

Vispārlietojamās (literārās) valodas skaidrojošās vārdnīcas ir derīgs padomdevējs vārdu nozīmju izpratnē. Tomēr šiem pašiem vārdiem konkrētas nozares termina funkcijā mēdz būt savas īpatnības un nereti vispārlietojamā skatījumā par sinonīmiem atzīti vārdi tiek izmantoti atšķirīgu jēdzienu izteikšanai.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)