Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Kušana un kusums

09.12.2004

JAUTĀJUMS

Vai latviešu valodā var lietot vārdu kusums, ja tas nevienā vārdnīcā nav dots? Vai šāds vārds vispār vajadzīgs, ja ir vārds kušana? (Konsultācija redaktorei.)

 

ATBILDE

Protams, ka vārdu kusums var lietot, jo tas ir no darbības vārda kust regulāri darināts rezultāta nosaukums, tāpat kā kušana ir regulāri atvasināts procesa nosaukums no tā paša dabības vārda kust. Kušana un kusums ir vārdi ar atšķirīgām nozīmēm — attiecīgi procesa un tā rezultāta nosaukšanai, tāpēc tie abi valodā ir derīgi: vajadzība runāt par kusumu kā par kušanas rezultātu var rasties, piem., tad, ja tiek raksturota kusuma kvalitāte: vai tas ir vienmērīgs, viendabīgs, bet varbūt tajā ir sārņi, kas kusumu padara nelīdzenu.

Vārdnīcās regulāros atvasinājumus no darbības vārda procesa un rezultāta nosaukšanai (ja vien tiem nav kādas īpašas nozīmes) parasti neuzrāda, jo iespēju tos darināt no jebkura darbības vārda (ar retiem izņēmumiem) paredz pati latviešu valodas gramatikas sistēma. (Piem., rezultāta nosaukumu nevar darināt no darbības vārda ciest, jo cietumam ir cita nozīme).

Citādi tas ir terminu vārdnīcās, kur parasti dod lietvārdus, bet darbības vārdus — tikai īpašos gadījumos, — ja ar tiem saistīts kāds speciālajā tekstā aktuāls vārdlietojums.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)