Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Vai latviešu valodā ir tāds vārds terminālis? Kādā nozīmē tas lietojams?

15.01.2003

Latviešu valodā daļai viena un tā paša celma aizguvumu ir atšķirīgas izskaņas — ar -āls un ar -ālis: ģenerāls un ģeneālis, profesionāls un profesionālis, feodāls un feodālis, klerikāls un klerikālis, vokāls un vokālis, integrāls un integrālis, diferenciāls un diferenciālis, instrumentāls un instrumentālis. Atšķirīgās izskaņas ļauj atšķirt īpašības vārdus (to izskaņa ir -āls: ģenerāls, profesionāls, vokāls, instrumentāls) no lietvārdiem (to izskaņa ir -ālis: ģenerālis, profesionālis, vokālis, instrumentālis).

Spriežot pēc dažādām vārdnīcām, vārds termināls latviešu valodā ienācis vēlākā laikā, turklāt vispirms kā īpašības vārds. Tāpēc, kad to sāka lietot kā lietvārdu, attiecinot uz galastacijas vai cita «gala objekta» nosaukumu, LZA Terminoloģijas komisija šo lietvārdu apstiprināja ar galotni -is: terminālis. Tā tas arī publicēts dažādās LZA TK apstiprinātās terminu vārdnīcās un datu bāzēs.

Īpašības vārdu no lietvārda ar izskaņām -āls un -ālis atšķir vēl arī citos vārdu pāros, piem., blakus pedālim — īpašības vārds pedāls (tāpat kā manuāls).

Protams, ne jau vienmēr ir šādi atšķirīgas vārdšķiras vārdu pāri ar -āls un -ālis un izskaņa -āls ir sastopama gan īpašības vārdos, gan lietvārdos, piem., kapitāls, kvartāls, potenciāls. 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)