Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Ieviešot Latvijā jauno — tiesībsarga jeb ombuda — institūciju, kuram no nosaukumiem dot priekšroku latviešu valodā: tiesībsargs, valsts tiesībsargs, cilvēku tiesībsargs vai  tiešo «ombuda» tulkojumu no zviedru valodas tautas pilnvarotais?

15.11.2003

(Jautātājs: Latvijas Valsts prezidenta Kanceleja.)

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) atbalsta ar Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas rīkojumu izveidotās darba grupas viedokli jaunās institūcijas nosaukumā izmantot prof. Ilmāra Bišera ieteikto vārdu tiesībsargs, kas kā «ombuda» latviskais sinonīms apstiprināts arī LZA TK. Tā kā viens no tiesībsarga pamatuzdevumiem ir aizsargāt iedzīvotāju resp. tautas tiesības pret nepareizu rīcību valsts vai pašvaldību ierēdņu darbā, tātad — plašākās tautas daļas tiesības un intereses, no minētajiem apzīmētājiem par vairāk piemērotu atzīstams tautas, proti: tautas tiesībsargs.

LZA TK pieļauj arī iespēju izmantot institūcijas nosaukumā vārdu tiesībsardze.

 

Pamatojums

1. Ja jaunās institūcijas un tās amatpersonas pamatuzdevums ir aizstāvēt iedzīvotāju intereses pret ierēdņiem, tad:

a) priekšroka dodama latviešu cilmes vārdam (pat ja tā nozīme zināmā mērā ir nosacīta), nevis svešvārdam, kura nozīme tautai vispār ir sveša; tātad — vārdam tiesībsargs, nevis «ombuds»;

b) ja ir vēlēšanās pievienot kādu apzīmētāju, tad vārdam tautas ir neapšaubāma priekšroka salīdzinājumā ar vārdu valsts, jo tādējādi tiek pasvītrota ciešāka saikne ar tautu (reaģējot uz iedzīvotāju pretenzijām par valsts vai pašvaldību ierēdņu darbu).

2. Ja esam drosmīgi un neesam aizspriedumaini, tad institūcijai it labi varētu noderēt arī vārds tiesībsardze, pēc analoģijas ar vārdiem apsardze, robežsardze u. tml.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)