Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Novēršana, pārvarēšana, likvidēšana

07.09.2005

JAUTĀJUMS 

Lūdzam dot terminu novēršana, pārvarēšana, likvidēšana skaidrojumu, jo vārdnīcās vārds novērst tiek skaidrots kā vārds likvidēt un vārds pārvarēt tiek skaidrots kā vārds novērst, tātad seku likvidēšana ietilpst gan novēršanā, gan pārvarēšanā? Jautājums aktuāls saistībā ar Nacionālās drošības likuma 23. panta otrajā daļā iekļauto formulējumu «apdraudējumu novēršana, pārvarēšana un iespējamo seku likvidēšana». (Jautātājs: Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests.)

 

ATBILDE 

Rūpīgi iedziļinoties vārdu novērst, pārvarēt, likvidēt nozīmēs, turklāt izmantojot gan viensējuma, gan daudzsējumu skaidrojošo vārdnīcu, secināsim: Nacionālās drošības likuma 23. pantā termini novēršana, pārvarēšana, likvidēšana lietoti atšķirīgās nozīmēs, kas izriet no darbības vārdu novērst, pārvarēt, likvidēt atšķirīgajām nozīmēm.

novēršana — no novērst, kura 1. nozīme ir ‘panākt, būt par cēloni, ka (kas nevēlams) nenotiek, nerodas, neizraisās’. Tātad – novēršana notiek, pirms kas nevēlams ir noticis. Arī minētā likuma 23. panta otrajā daļā paredzēts, ka «Ministrijas prognozē .. un izstrādā .. novēršanas .. pasākumus», tātad — paredz un izstrādā, kā novērst kaut kā nevēlama atgadīšanos.

pārvarēšana («apdraudējuma pārvarēšana») — no pārvarēt, kas ir ‘panākt, būt par cēloni, ka (kā spēka, pretestības u. tml.) iedarbība pavājinās, izbeidzas’. Tātad — pārvarēšana notiek, kad kas nevēlams (šai gadījumā — apdraudējums) jau ir noticis.

likvidēšana — no likvidēt, kas ir ‘panākt, būt par cēloni, ka .. beidz pastāvēt, eksistēt, darboties’, t. i., ka nevēlamais vairs nenotiek. Tātad likvidēšanu veic, kad jau ir iestājušās nevēlamā sekas resp. kad apdraudējums ir izpaudies nevēlamā notikumā, kura sekas iespēju robežās jālikvidē.

 

Piebilde. Šajā atbildē uzmanība pievērsta tikai tai minēto vārdu nozīmei, kas aktuāla citētā likuma teksta fragmenta izteiksmes novērtēšanā.

Vārdam novērst citos kontekstos mēdz būt arī nozīme ‘likvidēt’, un vārda novērst otrā nozīme tiešām krustojas ar vārda pārvarēt nozīmi.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)