Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Gaisakuģis vai gaisa kuģis?

09.12.2004

JAUTĀJUMS

Lūdzam dot oficiālu atbildi par vārda vai vārdu salikuma «gaisakuģis» rakstību. Pēdējos gados izdotajā grāmatā «Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca» šis vārds ir rakstīts kopā, bet Saeimas izdotajā un Latvijas Valsts eksprezidenta G. Ulmaņa parakstītajā likumā «Par aviāciju» «gaisa kuģis» rakstīts atsevišķi. (Jautātājs: RTU Aviācijas institūts.)

 

ATBILDE

Valodas praksē un vispārlietojamās vārdnīcās šis termins rakstīts dažādi. Vārdnīcā «Starptautiskās civilās aviācijas terminoloģija, terminu definīcijas un saīsinājumi» (R., 1998), kas izstrādāta LZA Terminoloģijas komisijas (TK) Aviācijas terminoloģijas apakškomisijā un saskaņota ar LZA TK lēmumiem, publicēts termins gaisa kuģis (divos vārdos), kas arī uzskatāms par normatīvu. Vārdkoptermina izvēles pamatā ir tas, ka abas saliktā termina daļas saista vietas nozīme: pirmais vārds nosauc vietu, pa kuru notiek otrajā vārdā nosauktā transportlīdzekļa kustība. Šādos gadījumos, kā liecina terminu pētījumi, parasti veido vārdkopterminus. Sal. arī: gaisa flote, ūdens motocikls, kosmosa kuģis, jūras kuģis.

Tādējādi secināms, ka eksprezidenta G. Ulmaņa parakstītajā likumā «Par aviāciju» lietotais vārdkoptermins gaisa kuģis atbilst normatīvi apstiprinātā termina formai, savukārt grāmatā «Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca» (R., 2001) publicētais saliktenis «gaisakuģis» atzīstams par atkāpi no apstiprinātās formas.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)