Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Kā latviski atveidot angļu terminu shell bank?

01.05.2004

JAUTĀJUMS

Kā latviski atveidot angļu terminu shell bank? (Konsultācija pa telefonu tulkotājam.)

 

ATBILDE

Ieteicams to atveidot, tieši pārtulkojot katru vārdu un veidojot salikteni: shell bank — čaulbanka.

 

Pamatojums

1. Angļu valodā ar shell bank apzīmē tādu ārzonas banku, kura fiziski neatrodas nevienā valstī (arī ne tajā, kura norādīta bankas dibināšanas dokumentā), kurai nav nevienas valsts oficiālas institūcijas pilnvarojuma un/vai kuras personālā nav neviena pilnslodzes darbinieka. (Skaidrojuma pamatā — A. Lauža konsultācija un ziņas no interneta.)

Vārdam čaula viena no nozīmes niansēm ir «ārējā forma, kas slēpj būtību« (sk. Latviešu literārās valodas vārdnīcas 2. sēj. 218. lpp.). Tieši uz šo nozīmes niansi ir iespējams balstīt raksturotājvārda čaula kā satura ziņā zināmā mērā piemērota apzīmējuma izmantošanu terminā čaulbanka.

2. Saliktenim priekšroka dodama tāpēc, ka raksturotājvārds čaula izmantots pārnestā nozīmē, jo te nav domāts ciets ārējais apvalks, kas ko sedz.

3. Saliktie termini, kas tulkojuma valodā atveidoti, tieši pārtulkojot katru vārdu, ir viegli identificējami, sastatāmi un atvieglo atpakaļtulkošanu.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)