Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Kā latviski atveidot angļu terminu media literacy?

01.05.2004

JAUTĀJUMS

Kā latviski atveidot angļu terminu media literacy, ko definē kā «spēju, prasmi piekļūt saziņas līdzekļiem, tos analizēt, novērtēt, radīt visdažādākās formās — no iespiestās līdz video un internetam» (angliski: «the ability to access, analyze, evaluate and create media in a variety of forms — from print to video to the Internet« — definīcija no interneta)? (Jautātājs: LU pedagoģijas doktorante S. Pešele.)

 

ATBILDE

Vārdkoptermina media literacy vārdiem media un literacy latviešu valodā ir jau savas atveides tradīcijas.

Latviešu valodas praksē angļu terminam media nostiprinātas divas pamatatbilsmes:

1) vide, un tas plaši izmantots datorterminoloģijā: medium — vide, data medium — datu vide, broadcast medium — apraides vide, hypermedia — hipervide, multimedia — multivide u.c.; kā arī daudzos citos atvasinātos terminos;

2) plašsaziņas līdzekļi, kas atbilst angļu valodas terminam mass media.

Termina media literacy definīcija liecina, ka šis jēdziens vairāk saistās ar ‘plašsaziņas līdzekļiem‘. Tā kā LZA TK par angļu literacy latvisko atbilsmi jau apstiprinājusi vārdu izpratība un computer literacy ir datorpratība (sk. «TJ»/2, 24), media literacy varētu būt plašsaziņas izpratība, plašsaziņpratība vai, īsinot un vispārinot, — saziņpratība.

Saziņpratība varētu būt kā pagaidu variants. Vēl ir priekšlikums jauna termina izvēlē izmantot jaundarinājumu, kas būtu atvasinājums no vārda vide līdzekļa nozīmē. Speciālisti un plašāka sabiedrība tiek aicināti talkā precīzākas atbilsmes meklēšanā.

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)