Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Kā nosaukt vienu no ūdens atrakciju parka būvēm — caurules formas slidkalniņu?

01.05.2004

JAUTĀJUMS

Kā nosaukt vienu no ūdens atrakciju parka būvēm — caurules formas slidkalniņu, pa kuru tek ūdens un var slidināties lejup pa caurules iekšpusi? (Jautātājs: SIA «Akvaparks» Jūrmalā.)

 

ATBILDE

Izvēloties jaunu vārdu, to parasti darina pēc līdzības ar valodā jau lietotiem vārdiem (tātad — pēc valodas vārddarināšanas modeļiem). Izvēloties jaunu vārdu jaunam priekšmetam, cenšamies apzināt vārdus, kādos nosaukti līdzīgi priekšmeti.

Secinājums: cauruli, pa kuru plūst ūdens un kura veidota tā, lai pa to varētu slidināties lejup gluži kā pa slidkalniņu, pēc funkcionālās līdzības var saukt par slidcauruli.

 

Pamatojums

1. Vārds slidcaurule veidots pēc tiešas līdzības ar vārdu slidkalniņš, kas jau plaši lietots un nosauc līdzīgu būvi bērnu rotaļu laukumos — slīpu, parasti silesveida, paaugstinājumu ar slidenu virsmu.

2. Salikteni slidcaurule tāpat kā salikteni slidkalniņš ieteicams lietot ar īso i pirmajā daļā: slid-, jo slīd- salikteņu pirmajā daļā, kā par to liecina termini slīdaizbīdnis, slīdapskava, slīdatspere, slīdbalsts, slīdkontakts, slīdlente u. c., parasti norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauktajam priekšmetam (tā darbībā, funkciju izpildē u. tml.) raksturīga slīdēšana (bet to nevar attiecināt ne uz kalniņu, ne uz cauruli).

Sal. arī: slidceliņš — slidens celiņš rotaļām; slīdkāpnes, slīdceliņš — kāpnes, celiņš, kas ir slīdes kustībā, kas slīd. 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)