Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Nodrose

07.09.2005

JAUTĀJUMS 

Kādā nozīmē latviešu valodā lietojams vārds nodrose? Vai to var attiecināt uz valsts garantētām subsīdijām? (Jautātājs: A. Cvetkovs.)

 

ATBILDE 

Vārda nodrose pamatnozīme ir ‘saglabāšana, atstāšana (rezervē, krājumā) konkrētai personai, vajadzībai; garantēts rezervējums’. Citiem vārdiem: ‘nodrošināt, ka tiek rezervēts konkrētai personai, konkrētai vajadzībai, konkrētam lietojumam’. Sākotnēji šo vārdu attiecināja uz šādiem konkrētiem gadījumiem:

1) nodrose pret iesaukšanu karadienestā (krievu valodā броня);

2) nodrose uz konkrētu vietu viesnīcā, teātrī (kr. бронирование места);

3) nodrosēts dzīvoklis – konkrēts dzīvoklis konkrētai personai.

 

Angļu valodā nodrosēt dzīvokli ir to secure retention of a flat; nodrosēt vietu (piem., vilcienā) — to reserve a seat. Dokumenta nozīmē nodrose angļu valodā ir warrant vai reserve order

Nodrosi (kaut ko lietot, izmantot) konkrētai personai vai personu grupai var piešķirt uz noteiktu laiku vai bez termiņa ierobežojuma. Nodrosi var arī atcelt. 

Uz valsts garantētām subsīdijām nodrosi neattiecina.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)