Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Piestiprināšana un piesaiste

07.09.2005

JAUTĀJUMS 

Vai vārds piestiprināšana pamatoti izvēlēts šādā nosaukumā: «Par autovadītāju piestiprināšanu pie automašīnām», ko bieži lieto robežsardzes pavēļu, rīkojumu u. tml. dokumentos? (Jautātājs: Valsts robežsardze.)

 

ATBILDE 

Latviešu valodā atšķirībā no krievu valodas nemēdz runāt par cilvēku «piestiprināšanu» pie poliklīnikas, bibliotēkas, veikala, automobiļa utt., jo piestiprināt, kā liecina skaidrojošās vārdnīcas, nozīmē ‘naglojot, līmējot, sienot u. tml. panākt, ka stingri turas (pie kā, kam klāt), ir stingri saistīts (pie kā), pievienots (kam)’ u. tml. Savukārt vārda piesaistīt otrā nozīme ‘panākt, būt par cēloni, ka (kas) ir saistīts (ar ko)..’, ir attiecināma arī uz cilvēku darbības sfēru. 

Tāpēc LZA Terminoloģijas komisija (TK), lai izteiktu attiecīgo jēdzienu (‘nodošana, norīkošana, piesaistīšana konkrētā pārziņā, uzskaitē, rīcībā, aprūpē u. tml.’), ir apstiprinājusi terminu piesaiste un tādus tam pakārtotus terminus kā izcenojuma piesaiste (a. attachment of rates; v. Preiswertfixerung; kr. привязка расценок), patērētāju piesaiste piegādātājiem (a. attachment of customers to suppliers; v. Verbraucherbindung an Lieferanten; kr. прикрепление потребителей к поставщикам) u. tml. (sk. ELDO terminu vārdnīcas 314., 594. lpp. u. c.). Vārda «piestiprināšana» lietošana latviešu valodā šādos gadījumos uzskatāma par nevēlamu un latviešu literārās valodas leksikas sistēmā neiederīgu.

Līdz ar to par pareizu pavēles vai rīkojuma nosaukumu latviešu valodā atzīstams «Par autovadītāju piesaisti automobiļiem*».

 

* Oficiālai lietošanai ir apstiprināts termins automobilis, bet vārds automašīna atzīts par sarunvalodā lietojamu sinonīmu.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)