Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Kas ir garāža, kas ir garāžu bokss un garāžu komplekss?

15.11.2003

(Jautātājs: Valsts cilvēktiesību birojs.)

 

Garāža ir telpa, celtne transportlīdzekļu, pārvietojamu darba mašīnu novietošanai, apkalpošanai, remontam. Kā telpa tā ir kādas celtnes sastāvdaļa. Kā celtne (ēka, būve) tā ir atsevišķs nobeigts telpisks būvobjekts, atsevišķa būve (celtne, ēka) kādā arhitektoniskā kompleksā.

Bokss — (garāžu boksa izpratnē) ir izolēta telpa (nodalījums) ar atsevišķu ieeju (un izeju).

 

Secinājums

Termins garāža tiek attiecināts gan uz atsevišķu telpu (boksu) kā būves daļu, gan uz atsevišķu būvi, ja tā veidota kā viengabalains konstruktīvs veidojums (atsevišķa ēka, celtne).

Garāža, kas ir kā atsevišķs bokss (resp. atsevišķa telpa) garāžu kopējā būvē, kur starp atsevišķām garāžām kā boksiem ir noteikta biezuma sienas un visām kopēji pamati, jumts u. tml., ir būves (ēkas, celtnes) daļa, nevis atsevišķa būve (kā atsevišķs, konstruktīvs viengabala veidojums).

Ja garāžu kompleksā katra garāža veidota kā atsevišķa nošķirta būve (ēka, celtne), tad uz to neattiecina terminu bokss.

Gatavojot atbildi, izmantotais materiāls:

1) vispārlietojamās valodas skaidrojošās vārdnīcas («Latviešu valodas vārdnīca» — R., 1987/1998; «Latviešu literārās valodas vārdnīca», 2. un 3. d. — R., 1973 un 1975; «Svešvārdu vārdnīca» — R., 1999);

2)«Likumu terminu vārdnīca» — R., 1999 (ar «Būvniecības likuma» terminiem);

3)«Būvnormatīvi» un papildu konsultācijas ar būvspeciālistu un «Celtniecības terminu vārdnīcas» (R., 1998) autoru Tālivaldi Keivu.

LZA Terminoloģijas komisijas rīcībā nav tāda normatīvā akta, kurā būtu definēts termins «garāžu bokss».


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)