Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Vai latviešu valodā netulkoti pārņemams angļu vārds foresight, kā tas ieteikts dažās zinātniskās publikācijās, piem., Dr. Artura Pugas rakstā «Nākotnes studijas Eiropā» (ZV 26.05.2003.)?

15.03.2003

(Jautātājs — «Zinātnes Vēstneša» redakcija.)

 

Atbilstoši terminoloģijas izstrādes principiem, izvēloties terminu latviešu valodā, arī jaunai parādībai, vispirms novērtē valodā jau lietotu vārdu derīgumu vai nederīgumu. Ja atbilstoša vārda nav, novērtē iespēju darināt jaunu vārdu vai vārdkopu un tikai pēc tam izšķiras par vārda aizgūšanu. Aizgūstot vārdu, aizguvums tiek iekļauts aizguvējvalodas sistēmā. Tas nozīmē, ka latviešu valodā aizgūto vārdu raksta pēc oriģinālizrunas, ar latviešu alfabēta burtiem un ar lietvārdam atbilstošu galotni.

Ievērojot šos pamatprincipus un Dr. A. Pugas rakstā izteiktās domas, secināsim, ka:

1) latviešu valodā principā nav paturams angļu vārds foresight oriģinālrakstībā, jo tas ir pretrunā pat ar vārdu aizgūšanas normām;

2) ir pamatots Dr. A. Pugas atzinums, ka «foresight nav nākotnes pareģošana»;

3) ir apsverama iespēja izmantot angļu–latviešu vārdnīcā doto angļu vārda foresight pamattulkojumu — paredzējums.

Kā liecina viensējuma skaidrojošā vārdnīca, paredzēt nozīmē ‘veidot priekšstatu, plānu par ko tādu, kas iespējami notiks, būs’ (piem., paredzēt nākotni, notikumu gaitu, sekas). Daudzsējumu skaidrojošajā vārdnīcā vārda paredzēt pamatnozīme papildināta ar nozīmes niansi ‘noteikt iepriekš ar īpašām metodēm, arī pēc iepriekšējas pieredzes, zināšanām’. Tieši šī nianse vistiešāk saistāma ar angļu vārda foresight nozīmi nākotnes studiju kontekstā.

Secinājums: nākotnes studiju jomā, runājot par attīstības tendenču novērošanu un atklāšanu, par mērķtiecīgu darbību apzinātu iespēju sasniegšanai un mēģinājumiem novērst nevēlamās sekas, angļu terminam foresight latviešu valodā par piemērotu ekvivalentu atzīstams termins paredzējums.

Ar paredzējumu var saistīt sistemātisku darbību, kurā tiek sekmēta zinātnes, tehnoloģijas, sabiedrības, ekonomikas un šo sfēru mijiedarbības ilgtermiņa attīstība, balstoties uz labi pamatotiem projektiem, par ko ir runa arī minētajā Dr. A. Pugas rakstā. Vārds paredzējums labi harmonē arī ar šajā rakstā minēto terminu nākotnes redzējums un ir labi iekļaujams saliktos terminos paredzējuma loma, paredzējumu plašums, paredzējumu uzdevumi, paredzējumu darbības sistēma, paredzējumu izpētes objekti, paredzējumu rezultāti u. tml., kuros patlaban izmantots angļu vārds foresight.

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)