Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Kā vērtēt izteiksmi «teritorija, kas brīva no trakumsērgas». Vai latviešu valodā ir iespējams dot īsāku un ērtāk lietojamu šādas teritorijas nosaukumu?

15.11.2003

(Jautātājs: Valsts kanceleja.)

 

Viens no raksturīgiem vārda brīvs lietojumiem latviešu valodā, kā to apliecina latviešu valodas skaidrojošās vārdnīcas,  ir tā savienojums ar prievārdu no. Šādu savienojumu (brīvs no…, arī no ...brīvs) izmanto, lai apzīmētu (ko) tādu, kuram (kas) nepiemīt, piem., brīvs no aizspriedumiem, brīvs no raizēm, grēkiem, drūmām domām, arī: no darbiem brīvs.

Taču termina funkcijai aprakstošās izteiksmes ar prievārdiem nav piemērotas. Līdzīgos gadījumos apzīmētāja funkcijā tiek izmantoti attiecīgi salikteņi, piem., kodolbrīvs (kodolbrīva josla), nodokļbrīvs (nodokļbrīva zona).

Tātad teritorija, kas ir «brīva no trakumsērgas», ir trakumsērgbrīva teritorija. Tiesa, trīsdaļīgais saliktenis ir pagarš, taču tam nosaukuma funkcijā ir savas priekšrocības.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)