Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS

Mēsli un mēslojums

01.09.2004

JAUTĀJUMS

Vai termini mēsli un mēslojums mēslošanas līdzekļa nozīmē ir sinonīmi? Kā pareizi: organiskie (un neorganiskie) mēsli vai organiskais (un neorganiskais) mēslojums? (Jautātājs: LU Bioloģijas fakultāte.)

 

ATBILDE

Kā liecina agronomijas profesora akadēmiķa K. Bamberga vadībā sagatavotā un LZA Terminoloģijas komisijā (TK) apspriestā un apstiprinātā «Agronomijas terminu vārdnīca» (R., «Zinātne», 1973), mēslošanas līdzekļu nozīmē termini mēsli un mēslojums nav sinonīmi. Ar tiem izsakāmi atšķirīgi jēdzieni, un šo atzinumu LZA TK nav mainījusi. Dažādās vārdnīcās publicēto skaidrojumu apkopojums liecina, ka:

  • mēsli ir organiskas (dzīvniekizcelsmes un augizcelsmes) un neorganiskas (mākslīgi sintezētas vai no neorganiskas izcelsmes materiāla — dažādiem iežiem — ražotas) vielas, ko izmanto augsnes auglības uzlabošanai, lai dotu augiem vajadzīgos barības elementus;
  • mēslojums ir mēslošanas rezultāts, t. i., organisko un/vai neorganisko vielu kopums, kas iestrādāts augsnē, lai uzlabotu augsnes auglību un dotu augiem vajadzīgos barības elementus.

Līdz ar to par pareiziem atzīstami gan termini organiskie mēsli un neorganiskie mēsli, — ja runa ir par attiecīgajām vielām (kuras iegūst, ražo, pārdod, pērk), gan organiskais mēslojums un neorganiskais mēslojums, — ja runa ir par augsnē iestrādātajiem kūtsmēsliem vai minerālmēsliem. Tātad līdztekus terminam minerālmēsli, ko attiecina uz augu barošanai un augsnes auglības uzlabošanai vajadzīgām minerālvielām, sava vieta ir arī terminam minerālmēslojums, kad runa ir par minerālvielām, ko saņēmusi augsne. Daļu no mēsliem augsnē iestrādā kā pamatmēslojumu, daļu — kā papildmēslojumu, un mēslojums var būt bagāts vai nabadzīgs.

 

Komentāri

1. Par nepamatotu LZA TK ir atzinusi praksi terminu mēsli mēslošanas līdzekļa nozīmē attiecināt tikai uz kūtsmēsliem. (Par šiem jautājumiem sk. arī «Latviešu valodas kultūras jautājumu« 13. laidienā — R., «Liesma», 1977, 192.–193. lpp.)

2. Izmantojot datorā pieejamo terminu datu bāzi, diemžēl, jārēķinās ar to, ka tā terminoloģiskā ziņā ne vienmēr ir precīza, jo datortehnoloģijā plašpieejai iekļautas dažādas vārdnīcas, kurās ne vienmēr korekti ievērota nozaru terminoloģijas specifika. Bez tam datu bāzes aktuāli atjauninātai uzturēšanai joprojām nav vēl piešķirta augsti kvalificēta terminologa štata vienība, kas diendienā nepārtraukti iestrādātu datu bāzē visus jauninājumus.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)