Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 25. Par ugunsdrošības termina maiņu

09.09.2003

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 25.

Pieņemts 09.09.2003.; prot. Nr. 6/1038.

Lēmuma pamats: termina maiņa jauna standarta (LVS ISO 8421 ) vajadzībām.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK), izskatot ugunsaizsardzības un ugunsdrošības terminus, ko Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sagatavojis publicēšanai LVS ISO standartu (8421-1; 8421-2; 8421-3; 8421-4; 8421-5; 8421-6; 8421-7; 8421-8; 13943:2003) tulkojumos latviešu valodā, ir mainījusi standartā LVS 38-93 «Ugunsdrošība. Termini un definīcijas» iekļauto terminu «pretugunsgrēka aizsardzība» (kas standartā izmantots terminā «pretugunsgrēka aizsardzības sistēma»), aizstājot to ar īsāku termina variantu — ugunsaizsardzība.

 

Pamatojums

1. Salikteņtermins ugunsaizsardzība labi iekļaujas savas nozares terminu sistēmā blakus līdzīgi veidotiem terminiem ugunsdrošība, ugunsbīstamība, ugunsdzēsība, ugunsizturība u. c.

2. Salikteņtermins ugunsaizsardzība tieši atbilst dažādu nozaru terminoloģijā izmantotam terminu modelim, saskaņā ar kuru salikteni veido, aizstājot aprakstošu vārdu savienojumu, sal.: «aizsardzība pret koroziju» > korozijaizsardzība (krievu valodā противокоррозионная защита), «izturība pret koroziju» > korozijizturība (антикоррозионная стойкость), «aizsardzība pret sārņojumu» > sārņojumaizsardzība (защита против засорения), «aizsardzība pret pārspriegumu» > pārspriegumaizsardzība. Sal. bez tam arī: salizturība, pelējumizturība, oksidācijizturība, triecienizturība u. tml., kā arī ķīmiskā aizsardzība (nevis «pretķīmiskā»). Saliktenis ir īsāks un ērtāk lietojams, tomēr ne visos gadījumos saliktenis ir iespējams, piem.: aizsardzība pret putnu ligzdošanu, aizsardzība pret vienfāzes īssavienojumiem.

Militārajā terminoloģijā mīnu un dažos citos nosaukumos sistēmas raksturu ieguvuši darinājumi ar pret- (prettanku mīna, prettraleru mīna, pretkājnieku mīna, kaut gan praksē daži no šādiem terminiem pret- zaudē, turklāt pārpratumi nerodas (kājnieku mīna).

3. Garākā termina «pretugunsgrēka aizsardzība» izvēli savā laikā ietekmēja attiecīgs tuvākās saskarvalodas, proti — krievu valodas, paraugs (противопожарная защита). Savukārt pašreizējās tuvākās saskarvalodas — angļu valodas — paraugs (fire protection) ir sekmējis īsākās formas izvēli. Angļu valodā ar fire nosauc gan uguni, gan ugunsgrēku, un faktiski jēdzienā ‘aizsardzība pret uguni’ ietilpst arī pakārtotais jēdziens ‘aizsardzība pret ugunsgrēku’. Runājot par aizsardzību, robežu starp abiem šiem jēdzieniem novilkt praktiski nav iespējams. Tikai rodoties un izplatoties ugunij, var izcelties un izplatīties ugunsgrēks. Ugunsizturīgie materiāli būs pietiekami izturīgi arī ugunsgrēkā. Kā noteikt, vai kūlas dedzināšana ir uguns vai cilvēka grēks?

 

Piebildes

1. Vācu valodā, tāpat kā angļu valodā, Feuer ir gan ‘uguns’, gan ‘ugunsgrēks’ un ugunsaizsardzība ir Feuerverteidigung.

2. Atšķirīgi viedokļi izteikti par aizguvumu sprinkler[i]s un drenčer[i]s iederību latviešu valodā. Latviešu valodā šie aizguvumi samērā plaši izplatīti ugunsdzēsības, būvniecības un dažu citu nozaru terminoloģijā, tāpēc līdztekus latviskajām atbilsmēm, kurās par pamatvārdu izmantots vārds  smidzinātājs, paturēti arī sinonīmiskie aizguvumi.

Sazinoties ar lietuviešu terminologiem, noskaidrots, ka lietuvieši šos angļu vārdus nav aizguvuši, bet iztiek ar savējiem, pamatā liekot lietuviešu valodas vārdu purkštuvas (smidzinātājs).

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)