Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Telekomunikāciju aizstās jaunvārds telesakari

15.01.2003

Telefonijas speciālisti par sinonīmu anglismam telekomunikācija apstiprinājuši jaunvārdu telesakari.

Komentārs. Pēdējos 10 gados strauji paplašinājusies vārdu komunikācija, komunicēt, telekomunikācija lietošana dažādās šo vārdu formās un skaidrojumos ar citiem vārdiem. Angļu–latviešu vārdnīcā communication tulkošanai izmantoti vārdi paziņojums, izplatīšanās, sazināšanās, saziņa, sakari, bet telecommunication tulkots kā tālsakari.

Kaut arī anglisms telekomunikācija nav atrodams nevienā no abām latviešu valodas skaidrojošajām vārdnīcām, ne arī 1999. gadā publicētajā «Svešvārdu vārdnīcā», ne plašajā «Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā», tas nebija par šķērsli šī vārda straujai ienākšanai ikdienas lietojumā. Sākotnēji tas tika lietots kā sinonīms vārdam tālsakari (sk. «Angļu–latviešu–krievu informātikas vārdnīca». — R., Avots, 2001). Patlaban, kad telefonijas speciālsti ‘tālsakaru’ jēdzienu izprot plašāk, ietilpinot tajā arī pasta sakarus (iespējams, ka kaut kādā mērā šādu izpratni sekmējis krievu valodas termins дальняя связь) par anglisma telekomunikācija sinonīmu atzīts jaundarinājums telesakari.   


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)