Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 16. Par angļu termina peer atbilsmi latviešu valodā

19.11.2002

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 16.

Pieņemts 19.11.2002.; prot. Nr. 7/1031.

Lēmuma pamats: Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra konsultācija.

 

Angļu valodā ar terminu peer tiek apzīmēta persona, kas ir līdzīgā stāvoklī ar kādu citu, kādu, kas pieder pie tādas pašas sociālās grupas, kura visbiežāk balstās uz vecumu, rangu (pakāpi) vai statusu (sk. «Merriam–Webster Collegiate Dictionary», 10th edition. Mass: Merriam–Webster, 1994).

Latviešu valodā šī jēdziena izteikšanai lietojams termins līdzinieks  (sk. arī «Angļu–latviešu vārdnīca». — R.: Jāņa sēta, 1997), nevis «vienaudzis» vai «līdzaudzis»: vienaudzis ir persona, kas ‘ir vienā vecumā ar kādu’ (sk. «Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca». — R.: Zvaigzne ABC, 2000), bet līdzaudzis terminoloģiski pagaidām nav definēts.

Līdz ar to peer education ir līdzinieku izglītība un peer educator ir līdzinieku izglītotājs. Līdzinieku izglītībai raksturīgs paņēmiens ir izvēlēties izglītotāju no līdzinieku vides.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)