Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 3/1127 (12.04.2016)

12.05.2016

Sēde notiek 2016. gada 12. aprīlī plkst. 14.00 LZA Senāta sēžu zālē

Sēdē piedalās 14 dalībnieki

Sēdi vada Māris Baltiņš

Protokolē Astrīda Vucāne

 

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. Irānas kodollīguma termini.
  3. Dažādi.

 

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojis J. Baldunčiks, I. Pūtele, E. Vimba, A. Lauzis.

Sēdes sākumā TK priekšsēdētājs M. Baltiņš aicina ar klusuma brīdi pieminēt Juri Ekmani, kurš bijis LZA prezidents un viceprezidents, kā arī TK līdzpriekšsēdētājs un pa šiem gadiem devis ievērojamu ieguldījumu terminoloģijā.

Pēc klusuma brīža M. Baltiņš pastāsta par aizsāktajām iniciatīvām. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, Rīgas Stradiņa universitātes Statistikas laboratoriju un Centrālo statistikas pārvaldi darbu ir uzsākusi matemātiskās statistikas darba grupa. Tai jau notikusi pirmā sēdē. Biruta Sloka apņēmusies izskatīt terminu sarakstus un apkopot komentārus, pagaidām tikts līdz burtam «d». Ja kādam ir interese, var saņemt materiālus.

RSU Statistikas laboratorijas vadītājs Andrejs Ivanovs gatavo mācību grāmatu, tātad viss neapstāsies tikai pie terminu saraksta, bet ir liela varbūtība, ka šie termini ieviesīsies. Pagaidām gan ir tikai angļu–latviešu sastatījums, bet būtu jāpievieno vismaz vācu un krievu valoda, iespējams, arī franču, lai šis apkopojums nav nabadzīgāks kā Imanta Liepas sastatījums 1974. gadā.

Tā ir veiksmīga iniciatīva, kas veidojas vēlamajā virzienā. Mums ir svarīgi, nevis tas, lai viss notiek šeit, komisijā, bet lai mēs būtu lietas kursā, kas notiek vispār, un iespēju robežās tajā piedalītos.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš aicina apstiprināt iepriekšējās sēdes protokolu un norāda, ka pēc apstiprināšanas tas tiks publicēts TK tīmekļa vietnē. A. Vucāne informē, ka visi papildinājumi un komentāri, kas attiecībā uz iepriekšējās sēdes protokolu saņemti no A. Lauža un I. Virbules, protokolā ir iestrādāti.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu un pāriet pie otrā jautājuma.

 

2. Irānas kodollīguma termini.

M. Baltiņš: esmu sazinājies ar Dr. agr. A. Stalažu, kas tagad neklātienē piedalīsies TK darbā, jo ikdienā dzīvo Dobelē. Viņš ieteica par šiem terminiem konsultēties ar Valdi Gavaru, kurš savukārt vēstulē norādīja, ka uz kodolenerģētiku attiecas tikai divi terminu, bet pārējie – uz centrifugālo urāna bagātināšanas tehnoloģiju.

Terminu tabulā redzam vairākas sadaļas. Pirmajā norādīts, kāds termins ir regulā angļu valodā, tad latviešu un vācu valodā, lai tādējādi varam nonākt pie labākā varianta. Iziesim visiem terminiem secīgi cauri. Ir daudz vienkāršu lietu, kur nebūs īpašu diskusiju, bet būs tādi, pie kuriem jāpadomā.

 

anode pulse rise time

M. Baltiņš: regulā latviešu valodā tas tulkots kā anoda impulsa pieaugšanas laiks, bet tas vairāk ir aprakstoši. K. Timmermanis ieteicis variantu anodimpulsa kāpumlaiks. J. G. Pommers to atbalsta, arī pārējie tam piekrīt.

TK apstiprina terminu anodimpulsa kāpumlaiks.

 

apogee/perigee kick motor

Terminu tabulā piedāvāts variants apogeja/perigeja motors. J. Borzovs norāda, ka, balstoties uz sengrieķu mītiem, zeme, no kuras viss ir cēlies, ir Geja. Tāpēc šeit vajadzētu sieviešu dzimti. M. Baltiņš iebilst, ka astronomijā lieto vīriešu dzimtes formu. Zeme ir Geja, bet šeit ir orbītas elements.

A. Amoliņš: nevar salīdzināt grieķu valodu ar latviešu valodu.

J. G. Pommers: es atbalstu sieviešu dzimti, jo vīriešu dzimtē par gejiem sauc daudz ko citu.

K. Timmermanis: šeit tomēr nekas nav jāizdomā, jāskatās pēc astronomijas terminu vārdnīcas.

M. Baltiņš: 2014. gada vārdnīca, kuru sastādījis Ilgonis Vilks, ir ļoti kvalitatīva, un tajā termins ir vīriešu dzimtē.

A. Amoliņš: mani šeit vairāk uztrauc otrais vārds: dzinējs vai motors. Raķetēm tomēr ir dzinēji. Jocīgi, ka te angliski ir motor, nevis engine.

J. G. Pommers: motoram ir vārpsta, šeit drīzāk ir raķešdzinējs.

K. Timmermanis: elektrotehnikā par šo esam daudz lauzuši šķēpus. Te atkal parādās citu valodu ietekme. Krieviem ir двигатель, vāciešiem – Motor. Tad nu mums ir mainījies, kurš kurā laikā prevalējis. 30. gadu literatūrā ir tikai motors. Bet šajā gadījumā noteikti ir dzinējs.

TK apstiprina terminu apogeja/perigeja dzinējs.

 

attitude control

Terminu tabulā dots variants telpiskā stāvokļa kontrole.

J. G. Pommers: nesaprotu, kāpēc skaidrojumā runa nez kāpēc ir par mēraparātu un indikatoru, bet nav runāts par procesu. Pēc definīcijas angļu valodā tas ir instruments.

M. Baltiņš: skaidrojumā runāts par terminu attitude indicator, uz ko arī attiecas šī definīcija. Ja ir līdzīgs termins, tas tiek atveidots šādi, līdz ar to var vadīties pēc šī paša modeļa.

A. Amoliņš: bet angļu valodā control var apzīmēt arī instrumentu.

L. Kauķe: vai nevajag precizēt, kas domāts ar kontroli? Un kas šeit ir attitude?

M. Baltiņš: konkrēti šajā kontekstā, kad runājam par raķešu ierīcēm, attitude ir telpiskais stāvoklis.

K. Timmermanis: kontrole attiecas uz jebkuru telpisko stāvokli telpā. Vācieši akcentē, ka tā ir lidojuma stāvokļa kontrole, tas ir precīzāk.

J. G. Pommers: lidojuma stāvokļa kontrole neder, tas ir cits jēdziens, bet lidojuma telpiskā stāvokļa kontrole gan.

R. Karnīte: te ir lidaparāta telpiskais stāvoklis.

M. Baltiņš: tad varbūt pagaidām atstāsim un mēģināsim vēl precizēt?

A. Amoliņš: regulā tas ir domāts kā process, nevis aparāts.

R. Karnīte: tad lidojuma vai lidaparāta stāvoklis?

K. Timmermanis: lidojumu var likt iekavās.

J. G. Pommers: lidstāvoklis.

K. Timmermanis: četrdaļīgais aprakstošais termins lidojuma telpiskā stāvokļa kontrole noteikti neder. Tad labāk lidstāvokļa kontrole.

I. Virbule: bet tad pazūd vārds telpiskais. Šeit ir regula, vai tad tā jāsaīsina?

K. Timmermanis: runa ir par terminu.

J. G. Pommers: mums ir daudz terminu, kas neapraksta visu līdz sīkumam, bet tāpat ir saprotams, kas ir kas.

A. Amoliņš: vai šeit mēs neielienam aviācijas lauciņā?

K. Timmermanis: piekrītu, mums te nav lidotāju, bet viņiem ir sava specifiska terminoloģiju.

TK secina, ka šis termins vēl jāprecizē.

 

baffle

Tabulā dotie varianti ir atstarotājs vai defkletors.

K. Timmermanis: ja tas ir atstarotājs, tad tas ir reflektors.

A. Amoliņš: man ir iebildumi pret atstarotāju. Te jau regulē šķidruma vai gāzes plūsmu. Varbūt tāds bija arī Salaspilī. J. G. Pommers piekrīt, ka tad atstarotājs neder.

M. Baltiņš: V. Gavars vēstulē rakstīja, tā ir aktīvās zonas sastāvdaļa, bet kodolenerģētikā tādu nelieto. Vai šajā gadījumā der deflektors? Pārējie TK locekļi atbild apstiprinoši un apstiprina terminu deflektors.

 

bellows

K. Timmermanis paskaidro, ka terminu tabulā piedāvāto atbilsmi silfons latviešu valodā jau lieto. Silfonu izmanto gan ledusskapjos, gan citur.

TK apstiprina terminu silfons.

 

bubble cup tray

M. Baltiņš: terminu tabulā norādīts, ka tas ir zvaniņu šķīvis. K. Timmermanis

piedāvājis variantu zvanvirsma. K. Timmermanis paskaidro, ka pēc vācu valodas tā ir virsma.

L. Kauķe: zvanvirsma liekas tas, kas ir virspusē.

J. G. Pommers: virsma ir gan iekšā, gan ārā. Tas ir diskveida veidojums.

A. Amoliņš: tray ķīmiskajā rūpniecībā ir šķīvis.

K. Timmermanis: mēs nezinām, kā tas izskatās reāli. Tur var būt arī diski, nevis šķīvji.

M. Baltiņš: pilnīgi skaidrs, ka zvaniņi nederēs. Pārējie TK locekļi tam piekrīt.

L. Kauķe: tray tulko arī kā paliktni.

TK nolemj šo terminu atstāt, lai skatītu visu četrus terminu tabulā norādītos šķīvju kopā.

 

bunched beam packet

Terminu tabulā norādīta atbilsme kopējā staru kūļa pakete. K. Timmermanis piedāvā variantu staru kūlis, kam piekrīt arī visi pārējie un pieņem terminu staru kūlis.

 

chaff dispenser

M. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāta atbilsme dipola atstarotāju izmetējs. Vēl mums ir arī K. Timmermaņa variants atstarotājdipolu izmetējs, bet te jādomā, vai tiešām tā varam pludināt kopā?

A. Amoliņš: vai ir pareizi teikt dipols? Chaff faktiski ir metāla folijas, sloksnes vai neregulāras formas gabali, kas tiek izmesti, lai radītu radiotraucējumus. Vai dipols šeit nav smaga kļūda?

K. Timmermanis: šeit ar atomenerģētiku nav nekā kopīga. Turklāt vajag bildi, aprakstu, lai saprastu. A. Amoliņš norāda, ka apraksts ir dots.

L. Kauķe: varbūt tās ir drumslas?

K. Timmermanis: šeit ir runa par metāla daļiņām.

M. Baltiņš: tātad chaff ir atstarotājdaļiņas. Varbūt tad varam teikt atstarotājdaļiņu izmetējs? K. Timmermanis un A. Amoliņš tam piekrīt. K. Timmermanis vēl ierosina variantu atstarotājelementi. R. Karnīte norāda, ka labāk teikt daļiņas, jo elements ir kaut kas izveidots.

TK pieņem terminu atstarotājdaļiņu izmetējs.

 

circle of equal probablity

Šim terminam tabulā ieteikti divi varianti – vienādas varbūtības aplis vai vienādas varbūtības apļa diagramma.

A. Amoliņš: tā nav diagramma, vismaz ne pēc definīcijas.

R. Karnīte: tas ir precizitātes mērījums.

A. Amoliņš: tas ir mērs, ar ko var mērīt.

J. G. Pommers: diagramma ne vienmēr ir aplis.

R. Karnīte: ja vienāda varbūtība, tad ir aplis, bet abus noteikti nevajag.

M. Baltiņš: varbūt vienādvarbūtības aplis?

K. Timmermanis: skan jau labi, bet diez vai tas ir tas pats.

TK locekļi nolemj apstiprināt terminu vienādas varbūtības aplis.

 

cold trap

M. Baltiņš: piedāvātais variants ir izsaldētājs, tiešu pretrunu šeit neredzu. Pārējie TK locekļi tam piekrīt un apstiprina terminu izsaldētājs.

 

composite structures

Terminu tabulā doti divi varianti: kompozītmateriālu konstrukcijas un kompozītu struktūras.

M. Baltiņš: vai šeit vajadzīgs vārds materiāli?

J. G. Pommers: uz ko attiecas kompozīti? Vācu terminā redzams, ka uz struktūru.

M. Baltiņš: bet vai akcentējam materiālu?

K. Timmermanis: domāju, ka ne. Tas ir kaut kas tāds, kas nav viendabīgs.

J. G. Pommers: ar to saprotam struktūru, kas ir no kompozītmateriāliem. Tātad tā ir kompozītstruktūra. Pārējie TK locekļi neiebilst un pieņem terminu kompozītstruktūra.

 

cruise speed

Terminu tabulā piedāvāti varianti ātrumtures režīms vai kreisēšanas ātrums.

J. G. Pommers: ātrumture spēkratos ir.

M. Baltiņš: ja termins nav nepareizs, tad nemainām.

K. Timmermanis: kas ir kreisēšana?

J. G. Pommers: par kreisēšanu nerunā, tā ir vienkārši braukšana.

K. Timmermanis: kreisēšana ir kaut kas saistīts ar šķērseniskumu.

R. Karnīte: vai kreisēšana nav kustība kaut kā ietekmē?

M. Baltiņš: jūrā izmanto nevis to, ka laivu no aizmugures dzen bura, bet, šķiebjot buru, laiva iet savādāk, nekā vējš to varētu nest.

R. Karnīte: kā sauc to, ka ūdenstūristi brauc upei šķērsām pāri? Viņi pagriežas noteiktā leņķī, un upe viņus nes, kā vajag. Kas ir kreiseris?

J. G. Pommers: katrā gadījumā kreiseris nav kuģis, kas iet šķībi.

M. Baltiņš: pietiekami tuva varētu būt analoģija ar automobiļiem. Tiem taču ir kruīza kontrole.

R. Karnīte: tas arī atbilst definīcijai. Tātad atslēgas vārds ir ātrums. Tiešām tas nav līdzīgs kruīza kontrolei?

K. Timmermanis: es kā šī jēdziena nezinātājs varu piekrist jebkam, bet nevaru atbildēt profesionāli.

M. Baltiņš: par kreisēšanu mēs varētu lūgt noskaidrot J. G. Pommeru.

J. G. Pommers: mums nav kreisēšanas. Bet te tas atbilst kruīza kontrolei, kad iestāda noteiktu ātrumu un vadītājs var kāpt ārā, jo automobilis brauks pats.

M. Baltiņš: vai tad te nav uzsvērts ātrums, nevis režīms?

R. Karnīte: tad tas ir ātrumtures ātrums.

A. Amoliņš: AkadTerm datubāzē kreisēšana ir pie aviācijas terminiem, un tur ir atsauce uz IATE.

M. Baltiņš: par IATE man būs saruna ar E. Caunu. AkadTerm datubāzē no IATE ir salādētas visādas muļķības. Turklāt dažviet pazaudētas arī norādes, ka tas ir nevēlams variants. Ja kreisēšana ir atrodama IATE, tam nav ticamības.

K. Timmermanis iesaka šajā jautājuma konsultēties ar aviācijas speciālistiem. Pārējiem TK locekļi tam piekrīt.

 

die

Terminu tabula doti dažādi varianti: presforma, matrice, trafarets un šablons.

J. G. Pommers: tās visas ir dažādas lietas.

M. Baltiņš: varbūt preforma konkrētā kontekstā atbilst, par pārējām nav skaidrs.

J. G. Pommers: vajag definīciju, jo citādi varam domāt jebko.

A. Amoliņš: Merriam-Webster vārdnīcā dota šāda definīcija: a tool that is used for cutting, shaping, or stamping a material or an object. Poligrāfijā tā ir spiedveidne, mašīnbūvē – [vesera] belznis.

M. Baltiņš: tātad presforma nav gluži nepareiza.

I. Virbule: tad jau citā situācijā tā var būt arī matrice.

TK vienojas pagaidām atlikt šā termina izskatīšanu.

 

electrically driven explosive detonator

Tabulā norādīti varianti sprāgstvielu elektrodetonators un spridzekļu detonators ar elektrisku ierosmi. K. Timmermanis piedāvājis atbilsmi elektrodetonators. M. Baltiņš to atbalsta. J. G. Pommers piebilst, ka tādējādi angļi pārspēti, no četriem vārdiem tiekot pie viena.

Pārējiem TK locekļiem nav iebildumu, un tiek apstiprināts termins elektrodetonators.

 

electrooprial shuttering device

Tabulā dota atbilsme elektrooptisko slēdžu ierīce, savukārt K. Timmermanis ierosinājis variantu elektrooptiskā slēgierīce. TK locekļi atzinīgi novērtē K. Timmermaņa piedāvāto variantu un apstiprina terminu elektrooptiskā slēgierīce.

 

end use un end user

Terminu tabulā dotās atbilsmes ir galalietotājs un galalietojums.

L. Kauķe: labāk vienkārši lietotājs. M. Baltiņš: nē, šeit ir būtiski, ka tas nav pusfabrikāts.

K. Termins: vāciešiem te ir citādāk. Verwendungszweck ir kā mērķis.

J. G. Pommers: bet te vēl ir piezīme, ka galalietotājs ir saskaņots ar CSP, un tas ir būtiski. Tomēr liekas, ka vācu un angļu valoda nav saskaņota.

A. Amoliņš: tā jau nav terminu vārdnīca, tie vārdi ir izņemti no regulas teksta.

TK locekļi apstiprina terminu galalietotājs un galalietojums.

 

engineering designs and specifications

Terminu tabulā norādīta atbilsme inženierdizains un specifikācijas, savukārt K. Timmermanis piedāvājis variantu konstrukciju projekts un specifikācijas.

M. Baltiņš: tie var būt arī tehniskie risinājumi.

K. Timmermanis: pēc vācu valodas tie ir konstrukciju projekti.

J. Borzovs: mūžīgā nelaime ar dizainu un projektu. Project ir kaut kādu darbību kopums.

K. Timmermanis: es ar šo lietu ilgi mokos. Mūsu domāšanā no krievu valodas iegājies, ka projekts ir kaut kas tāds, kas ir iedots, lai realizētu, un tad ir galarezultāts, bet angļiem tas projekts jau ir galarezultāts.

J. Borzovs: varu pastāstīt, kā mēs ar to tiekam galā. Software engineering vai IT jomā paliekam pie tā, ka projekts ir darbības. Projekts ir darbību kopa, kas ir process. Tā ir pamatnozīme. Lai gan 100 gadus par projektu dēvējām skices un modeļus, bet angļiem tā tas nav. Design var būt gan rezultāts, gan process.

M. Baltiņš: un ir arī dizainparaugs kā intelektuālais īpašums, kas tiek reģistrēts Patentu valdē.

J. Borzovs: kvalitātes sistēmas jomā kā viens jēdziens iet design and development, ko varētu dēvēt par izstrādi. Šaurākā jomā, programmu izstrādē, development apzīmē visu procesu no sākuma līdz galam, un viena no tā sastāvdaļām ir design. Pirmā ir requirement specification, tad design, un design rezultāts ir shēmas, zīmējumi, no kuriem programmētājs rakstīs programmu. Šeit design ir vecajā nozīmē kā projekts, bet tas ir process, tātad projektēšana. Procesu sauc par projektēšanu, bet projektēšanas rezultātu – par projektējumu.

K. Timmermanis: vācieši projektēšanu sauc Planen. Mums plānošana ir citādi, līdz ar to, ja skatāmies pēc vācu parauga, tad tas ir konstrukciju projekts.

R. Karnīte: vai nepatīk variants tehniskais risinājums?

M. Baltiņš: tas īsti nav viens un tas pats. Tas ir plašāks jēdziens, tam ir cita jēga, tāpēc tas šeit nederēs.

J. G. Pommers: te vēl izskatās, ka divas darbības vienkārši saliktas kopā – designs un specifications. A. Amoliņš piekrīt, ka tie varētu būt divi termini.

K. Timmermanis: par pirmo daļu ir skaidrs, ka mums latviešu valodā tas ir konstrukciju projekts. Tas ir ar visām daļām, un to var tūlīt īstenot.

Lielākā daļa TK locekļu piekrīt K. Timmermaņa ierosinājumam un apstiprina terminu konstrukciju projekts.

 

Laika ierobežojumu dēļ M. Baltiņš aicina atlikt pārējo terminu izskatīšanu uz nākamo sēdi un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

 

3. Dažādi

 

3.1. Termini solicitation un recruitment

M. Baltiņš: no Iekšlietu ministrijas esam saņēmuši vēstuli, ka Tieslietu ministrijas izveidotā darba grupa šobrīd strādā pie nacionālā normatīvā regulējuma pilnveidošanas, kas attiecas uz cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību. Šajā sakarā lūgts izvērtēt terminu solicitation un recruitment atbilsmi latviešu valodā. Ja recruitment latviešu valodā tiešām var būt vervēšana, tad kādi labāki ekvivalenti būtu terminam solicitation? Dažus variantus jau mēs apkopojām.

A. Vucāne: šobrīd ir trīs varianti – ievilināt (vai vilināt), iekārdināt, mudināt (vai pamudināt).

R. Karnīte: vai tad recruitment nav algošana?

M. Baltiņš: ja runāja par legālām lietām, tad tā ir darbinieku iesaiste, bet, ja par narkotiku kontrabandu, tad vervēšana.

K. Timmermanis: arī armijā ir vervēšana, tas der.

M. Baltiņš: bet ir jānosauc abas darbības. Ko darīt ar otru?

K. Timmermanis: es atteiktos no kārdināšanas. Manā izpratnē tai ir cita nozīme. Vilināšana gan varētu būt. Tad būtu vilināšana un vervēšana.

L. Kauķe: varbūt pierunāšana? Jo vilināšana taču notiek ar pierunāšanu.

MB: ne tikai. Pirmā fāze (solicitation), kas ir krimināla darbība, ir tad, kad, piemēram, salieku sludinājumus portālos un radu cilvēkos interesi. Ja kāds atsaucas, tad to izmantoju. Tad jau slēdzam līgumu vai norādām, kur jāierodas u. tml., tā jau būs vervēšana (recruitment).

TK locekļu vairākums vienojas, ka pagaidām terminu solicitation un recruitment atbilsmes latviešu valodā ir attiecīgi vilināšana un vervēšana.

 

3.2. Sporta termini physical capital, health related fitness un wellness coaching

 

physical capital

M. Baltiņš: vai terminam physical capital der atbilsme fiziskais kapitāls?

A. Amoliņš: der, ja neattiecas uz mašīnām.

R. Karnīte: kas tās par definīcijām? Neko nevar saprast. Lai doktorante vispirms pārdomā, ko grib rakstīt. Te ir jāatdod atpakaļ un viss.

M. Baltiņš: domāju, ka šeit ir cita nelaime. Jautājuma iesniedzēja ir doktorante, kurai jālieto samudžinātas konstrukcijas, lai darbs būtu disertabls. Kad vadīju darbus māszinībās, bija skaidri redzams, ka tas, kas saucās teorija, bija murgi. Tiklīdz aprakstīja kaut ko reālu, uzreiz viss bija skaidrs. Domāju, ka šim cilvēkam ir tas pats. Par pamatu normālam darbam jāliek samudžināta teorija. Daudzās šādās zinātnēs šī samudžinātība tiek identificēta ar zinātniskumu. Bet, atgriežoties pie termina, secinām, ka sākumā minētais der?

Pārējie TK locekļi piekrīt un apstiprina, ka termina physical capital atbilsme latviešu valodā ir fiziskais kapitāls.

 

health related fitness

M. Baltiņš: viens variants ir ar veselību saistītais vingrums.

K. Timmermanis: tāds noteikti neder. Var teikt veselībvingrums.

A. Amoliņš: bet vingrumu toreiz pieņēmām šaurākā nozīmē, te ir plašāk.

M. Baltiņš: šajā gadījumā ar šo vingrumu vai vingrošanu nodarbojos nevis tādēļ, lai dabūtu lielākus muskuļus, bet gan tādēļ, lai saglabātu veselību. Varbūt veselīborientēts vingrums?

R. Karnīte: tas nav nekāds termins. Cik ilgi tad tas būs termins? Skatieties definīciju: «spēja  veikt ikdienas aktivitātes bez pārlieku noguruma, kas samazina priekšlaicīgas hipokinētiskās slimības risku». Kas ir hipokinētiskā slimība?

M. Baltiņš: nepietiekama kustība, tā ir abstrakcija.

K. Timmermanis: veselīborientēts vingrums bija brīnišķīgs risinājums.

L. Kauķe: tad vienkārši veselīgs vingrums. R. Karnīte un K. Timmermanis piekrīt. M. Baltiņš piebilst, ka pretstatā neveselīgs vingrums būs tas, kas balansē uz pārslodzi.

TK pagaidām vienojas, ka termina health related fitness atbilsme latviešu valodā ir veselīgs vingrums.

 

wellness coaching

M. Baltiņš: šeit ir varianti labsajūtes vai labbūtības treniņi. Labbūtība gan ir filozofisks termins.

J. G. Pommers: vēl ir arī labjūte. Bet vai tā nav tikai uz mirkli?

M. Baltiņš: tas ir abstrahēts no labsajūtas.

K. Timmermanis: šeit ir tas pats, kas ar prasmi un pratību. Ja mums ir šī labsajūte un labjūte, gribu redzēt definīcijas, ar ko tās atšķiras. Vai arī tie ir sinonīmi?

R. Karnīte: saprotu, ka, lasot šādus tekstus, drīz vajadzēs vārdnīcu, jo definīcijas te ir briesmīgas.

Tā kā termins wellness jau ir apstiprināts kā labjūte (skat. AkadTerm) un coaching ir treniņš, TK pagaidām pieņem terminu labjūtes treniņš.

 

3.3. Spiningošanas termins multiplier reel

M. Baltiņš: A. Amoliņš ir atradis, ka termins multiplikatorspole ir lietots jau 1965. gada «Makšķernieka rokasgrāmatā».

K. Timmermanis: tas nekur neder. Mēs visur esam atteikušies no multiplikatora.

L. Kauķe: vai variants daudzapgriezienu spole, par kuru rakstīju e-pastā, neder?

K. Timmermanis: jau esam runājuši, ka termins nav jāapraksta.

J. G. Pommers: ja tā ir spole, kura, vienreiz pagriežot rokturi, pagriežas vairākkārt, tad tā ir ātrumspole.

L. Kauķe: varbūt tad īsāk – ātrspole?

Pārējie TK locekļi tam piekrīt un pagaidām vienojas par terminu ātrspole.

 

Sēdes nobeigumā K. Timmermanis norāda, ka vajadzētu sagatavot aprakstu, kas ir veidojis un noticis katrā TK apakškomisijā un komisijā kopumā, jo TK ir vērtība un informācija jāapkopo, kamēr ir no kā apkopot. M. Baltiņš tam piekrīt un informē, ka nākamajā sēdē varētu pastāstīt par TK jubilejas atzīmēšanu rudenī.

 

Sēde beidzas plkst. 16.00.

Sēdes vadītājs M. Baltiņš.

Protokoliste A. Vucāne.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)