Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 1/1114 (21.01.2014)

18.01.2015

Sēde notiek 2014. gada 21. janvārī plkst. 15.00 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 20 dalībnieku (17 ar balsstiesībām)

Sēdi vada Juris Baldunčiks

Protokolē Iveta Pūtele

 

Darba kārtībā:

  1. Spēkratu termini.
  2. Konsultācijas: audioaustiņas, audiosistēmas, stacionārie telefoni, mājas konozāles, MP3 pleijeri u.c.

 

1.

Spēkratu termini

 

Tiek skatīts LZA TK Spēkratu terminu apakškomisijas sagatavots terminu saraksts, kas ir daļa no topošās vārdnīcas.

1. automobiļa priekšstāvis

a. representative vehicle

v. Muster (n) des Automobils

kr. образец автомобиля, представительный автомобиль

Automobilis, kas tiek uzrādīts kā noteikta tipa pārstāvis, ko apstiprinājusi kompetenta iestāde.

 

Sēdes dalībniekiem ir iebildes par vārda priekšstāvis izmantošanu terminā, norādot, ka tam ir cita nozīmes nianse un labāk būtu izmantot vārdu paraugs (K. Timmermanis). Tiek ieteikti arī varianti: paraugautomobilis, automobiļu tipa (tipiskais) paraugs, automobiļa modeļa paraugs.

Ar 13 balsīm «par» un 4 balsīm «pret» apstiprina terminu automobiļa paraugs.

 

2. balstiekārtas sēža

a. suspension mounting

v. Sitz (m) der Aufhängung f

kr. место посадки подвески

Lokšņu metāla daļas, urbumi, balsteņi utt. automobiļa apakšdaļā, kas paredzēti lai izvietotu uz šasijas balstiekārtas detaļas, tādas kā tilti, riteņu balstiekārtas, amortizatori un atsperes.

 

Izraisās diskusija, vai termina balstiekārta vietā labāk nelietot piekare, kas valodas praksē tiek lietots biežāk, bet J.G. Pommers skaidro, ka latviešu valodā jau ir apstiprināts termins balstiekārta, kas jēdzieniski ir precīzāks.

Apstiprina: balstiekārtas sēža.

 

3. cēlējpunkts

a. jacking point

v. Hebebockstützpunkt m

kr. точка упора домкрата

Norādīta pastiprināta vieta uz spēkratu šasijas (rāmja), kas paredzēta, lai spēkratus paceltu, izmantojot domkratu.

 

E. Cauna norāda, ka jēdzieniski skaidrāks būtu variants celšanas punkts. Bet A. Lauzis atzīst, ka tas kā vārdkopa būtu neērtāk lietojams un precīzākais variants būtu ceļampunkts, jo tā ir vieta, aiz kuras ceļ, nevis kas ceļ.

Apstiprina: ceļampunkts.

 

4. durvju viras elements

a. door member

v. Element (n) der Türangel

kr. элемент петли дверей

Daļa no durvju viras, kas parasti piestiprināta pie durvju konstrukcijas un veido vēršanas elementu.

 

Termina skaidrojums ir neveikls, nepieciešams rediģēt.

Apstiprina: durvju viras elements.

 

5. kupolgalvas skrūve

a. dome head bolt

v. Schraubenbolzen (m) mit kuppelartigem Kopf

kr. болт с куполообразной головкой

Skrūves veids ar kupolveida noapaļojumu virs galvas plakanās daļas.

 

J. G. Pommers skaidro, ka ar šādu nosaukumu šī skrūve ir pazīstama, bet nosaukums apstiprināts nav.

E. Cauna ierosina variantu kupolskrūve. J. G. Pommers uzsver, ka tieši galvas daļa ir būtiskā.

Apstiprina: kupolgalvas skrūve.

 

6. labā puse

a.     exposed face

v. Stirnseite f

kr. лицевая сторона

Tā materiāla apdares puse, kas ir vērsta pret pasažieru salonu, kad materiāls tiek montēts transportlīdzeklī.

 

I. Krieviņš norāda, ka audumiem abas puses mēdz būt ļoti dažādas un ierosina terminu glītpuse.

J. G. Pommers skaidro, ka tekstilrūpniecības vārdnīcās lietots termins labā puse.

Tiek ieteikti arī varianti redzamā puse un virspuse.

J. Baldunčiks atzīst, ka vārdam virspuse ir cita nianse – šeit precīzāks ir glītpuse. Viedokļu dažādība paliek.

Terminu atliek.

 

7. motora izvietojums

a.  arrangement of the engine

v. Motoraufstellung f

kr. расположение двигателя

Motora atrašanās vieta un stāvoklis automobilī.

 

Izraisās diskusija, vai jēdzieniski precīzāk ir lietot vārdu izvietojums ‘stāvoklis telpā’ vai novietojums ‘kur atrodas’. O. Bušs piebilst, ka arī atrašanās šķērseniski vai gareniski ir izvietojums. J. G. Pommers norāda, ka ir motori, kas var būt gan vidū, gan aizmugurē, šķērsām u. c.

Apstiprina: motora izvietojums. Termina skaidrojumu nepieciešams rediģēt.

 

8. pakaļējais zemsargs, pakaļējais apakšsargs

a. rear underrun protection, rear underride protection

v. hinterer Unterschutz m

kr. заднее нижнее ограждение

Smagkravas transportlīdzekļa īpaša ierīce kā virsbūves, šasijas vai citu komponentu daļa, kas, ņemot vērā tā formas un īpašības, novērš mazāku transportlīdzekļu nokļūšanu zem transportlīdzekļa pakaļdaļas, ja notiek negadījums.

 

Izteikts ierosinājums svītrot otro sinonīmu, bet diskusijas gaitā nolemj, ka labāk svītrot pirmo, jo tas ir pārprotamāks.

Apstiprina: pakaļējais apakšsargs.

 

9. priekšējais zemsargs, priekšējais apakšsargs

a. front underrun protection, front underride protection

v. vorderer Unterschutz m

kr. переднее нижнее ограждение

Smagkravas spēkratu īpaša ierīce kā virsbūves, šasijas vai citu komponentu daļa, kas, ņemot vērā tās formas un īpašības, novērš mazāku transportlīdzekļu nokļūšanu zem spēkratu priekšdaļas, ja notiek negadījums.

 

Pēc iepriekšējā termina parauga svītro pirmo.

Apstiprina: priekšējais apakšsargs.

 

12. sānu zemsargs, sānu apakšsargs

a.  side underrun protection [device], lateral protection device, side guard

v. seitlicher Unterschutz m

kr. боковое нижнее ограждение

Ierīce smagkravas transportlīdzekļa sānos, kas aizpilda ārtelpu starp riteņiem (t.i., gareniski locekļi un saites (stiprinājuma elementi) uz šasijas sānu vai citām transportlīdzekļa konstrukcijas daļām, kas paredzētas, lai efektīvi nodrošinātu neaizsargātus ceļa lietotājus pret risku pakrist zem transportlīdzekļa sāniem un pakļūt zem riteņiem).

 

Apstiprina: sānu apakšsargs

 

10. riepas apvalks

a. tyre envelope

v. Reifenmantel m

kr. оболочка шины

Riepas aizņemtā tilpuma raksturojums ar maksimālo profila platumu un ārējo diametru, ieskaitot pielaides, kā atļauts un noteikts saskaņā ar tās detaļu apstiprinājumu.

 

Sēdes dalībniekiem ir iebildumi pret vārda apvalks izmantojumu terminā, jo tas ir maldinošs. Arī skaidrojums būtu jākoriģē.

Terminu atliek, lai jautājumu vēl izpētītu un precizētu.

 

11. riepas izspiedums

a.   tyre bulging, bulging of tyre

v. Reifenausbeulung f

kr. выпучивание шины

Riepas sānu sienas vai ritošās virsmas nelīdzenums, kā riepas struktūras pastāvīgas (riepas bojājums) vai pagaidu (nepietiekams iekšējais spiediens riepā) spriedzes rezultāts.

 

Izraisās neliela diskusija, vai labāk lietot izspiedums vai izspiešanās.

Apstiprina: riepas izspiedums.

 

13. triecienelements

a. impactor

v. schlagaufnehmen des Teil n

kr. объект столкновения

Trieciena elements, kas trieciena testa laikā saduras ar testējamā transportlīdzekļa daļām.

 

Sēdes dalībniekiem ir iebildumi pret vārda elements izmantojumu, jo tas neizsaka būtību. Turklāt nav īsti saprotams, vai tā ir triecienuztverošā daļa, elements, kas saduras ar automobili, vai kas cits. Tiek norādīts, ka jēdzieniski nav saderības starp dažādu valodu terminu ekvivalentiem.

Tiek piedāvāti varianti triecis, triecnis, triecējs, trieceklis.

Nolemj, ka precīzākais un saprotamākais variants ir sadurobjekts.

 

14. ūdens temperatūras sensors, ūdens temperatūras devējs

a.water temperature sensor

v. Geber (m) der Wassertemperatur

kr. датчик температуры воды

Devējs ko izmanto, lai noteiktu mehānisko sistēmu ūdens un citu šķidrumu temperatūru.

 

Izraisās diskusija, vai atstāt abus sinonīmiskos terminus vai izvēlēties vienu. Devējs ir kalks no vācu un krievu valodas, bet jau sen un plaši lietots. J. G. Pommers norāda, ka ir vēl trešais variants – adapters. Tiek spriests, ka sinonīmija terminoloģijā nav vēlama, pieļaujama, ja viens termins ir latviskas cilmes, otrs – aizguvums. Taču ir arī izņēmumi. Tiek spriests, vai tie vienmēr ir sinonīmi. Izskan gan viedoklis, ka abus sinonīmus atstāt nevajag, ja devējs ir novecojis, no tā jāatsakās, gan viedoklis, ka jāatstāj abi sinonīmi, kas šobrīd tiek lietoti. Lai izšķirtos vienam par labu, būtu jālemj ar to saistīto nozaru speciālistiem kopā.

Apstiprina abus sinonīmus: ūdens temperatūras sensors, ūdens temperatūras devējs.

 

15. virsmotora kabīnes automobilis

a.  cab-over engine vehicle

v. Automobil (n) mit der Kabine über dem Motor

kr. автомобиль с кабиной над двигателем

Automobilis, kurā vairāk nekā puse no motora garuma atrodas aiz priekšējā stikla pamata priekšējā punkta un stūres rata rumba atrodas automobiļa garuma priekšējā ceturtdaļā.

 

Ir ieteikums pirmos vārdkoptermina elementus apvienot saliktenī, jo šis ir automobiļa veids.

Apstiprina: virsmotorkabīnes automobilis.

 

16. vītņots starpnis

a.thread[ed] insert

v. Gewindeeinsatzstück n

kr. резьбовая вставка

Stiprinājuma elements, kas tiek ievietots objekta savienojumā ar vītņotu urbumu, ko var izmantot, lai urbumā remontētu norautu vītni. Tas ilgstoši nodrošina vītņotā urbuma izmantošanu mīkstā materiālā, ievietojot to vītnes materiālā, kas ir pārāk plāns, lai apstrādājamā detaļā ievietotu lietu veidni, un tādējādi novēršot mašinizētu apstrādes operāciju, vai vienkāršojot pāreju no vienotas uz metrisko vītni vai otrādi.

 

Lai gan izskan piezīme par vārda starpnis ne īpaši labo pieskaņu un tiek minēts arī variants «ieliktnis», to apstiprina, jo tas jēdzieniski izsaka termina būtību.

Apstiprina: vītņots starpnis.

 

2.

Konsultācijas:

  • audioaustiņas,
  • audiosistēmas,
  • stacionārie telefoni,
  • mājas kinozāles,
  • MP3 pleijeri u.c.

Apspriežot konsultāciju jautājumus, diskusija no jauna izraisās par terminu telefons / tālrunis. Tiek izteikti viedokļi, ka tehniskajā terminoloģijā variantu tālrunis nevajadzētu lietot, ka telefonijā atvasinājumi un salikteņi ar tele- ir plaši izplatīti, ka tālrunis ir kalks no vācu valodas.

Par 10. decembra sēdē atliktā angļu valodas termina exploded view latvisko ekvivalentu tiek ieteikts klaidskats. Atliek uz nākamo sēdi.

 

Sēde beidzas plkst. 17.00. Vienojas par nākamo sēdi 04.02. plkst. 15.00.

 

Sēdes vadītājs: J. Baldunčiks

Protokoliste: I. Pūtele


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)