Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 86. Par angļu valodas terminu soft power un hard power atveidi latviešu valodā

29.12.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 86

Pieņemts 24.11.2009.; prot. Nr. 6/1096

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 1. un 11. p.

 

Pēc Austrumeiropas politikas pētījumu centra lūguma LZA Terminoloģijas komisija ir apspriedusi un vienotai angļu valodas terminu soft power un hard power atveidei oficiālajā lietojumā apstiprina Politikas zinātnes terminoloģijas apakškomisijā akceptētos latviešu valodas terminus maigā vara un stingrā vara šādā izpratnē:

 

maigā vara (a. soft power) — varas veids, kurā pārmaiņas varas objekta rīcībā/uzvedībā notiek varas subjekta kulturālās (ekonomiskās, harismātiskās, arī personiskās u. tml.) pievilcības, pausto vērtību vai ārpolitikas darbību dēļ. Šādas varas gadījumā varas objekts maina savu rīcību/uzvedību kooptācijas ceļā, nejūtoties piespiests darīt to, ko no tā grib panākt;

 

stingrā vara (a. hard power) — varas veids, kurā pārmaiņas varas objekta rīcībā/uzvedībā notiek, varas subjektam izmantojot piespiešanu vai ekonomisku stimulēšanu. To var īstenot ar militāra spēka palīdzību, tostarp ar piespiedu diplomātiju, karu un alianšu veidošanu, lai piespiestu, iebiedētu vai liktu aizsargāties. Ekonomiskā ietekme var izpausties kā kukuļošana un ekonomisko sankciju (ekonomiskās palīdzības) veidā. Militārā un ekonomiskā varenība var likt citiem mainīt savu pozīciju, kā instrumentus izmantojot atalgojumu vai draudus.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Butāne


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)