Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 85. Par terminu plašsaziņas līdzeklis un medijs lietošanu

29.12.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 85

Pieņemts 24.11.2009.; prot. Nr. 6/1096

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 3.5. p.

 

Konstatējot nekonsekvenci terminu plašsaziņas līdzekļi un mediji lietošanā Latvijas un Eiropas Savienības (ES) tiesību aktos, tai skaitā likumprojektā «Elektronisko mediju likums», LZA Terminoloģijas komisija pēc īpaši šim jautājumam veltītām debatēm, kā arī ievērojot Valsts valodas centra apkopotos faktus par termina plašsaziņas līdzekļi lietojuma pārliecinošu pārsvaru ES normatīvo aktu tulkojumos latviešu valodā un to, ka angļu valodā ‘plašsaziņas līdzekļu’ nozīmē media un mass media tiek lietoti kā sinonīmi (Oksfordas vārdnīcā no mass media dota norāde uz media, bet media (2. nozīmē) skaidrots kā «the main means of mass communication (esp., newspapers and broadcasting) regarded collectively»), atzīst, ka neatsakās no iepriekš apstiprinātā termina plašsaziņas līdzekļi (ar nozīmi ‘plašām iedzīvotāju aprindām adresēti preses izdevumi, radio un televīzijas raidījumi, kā arī interneta ziņu vietnes’) un ka attiecīgās nozīmes izteikšanai kā sinonīms nav apstiprināms aizguvums mediji.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Butāne

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)