Ceturtdiena, 22. februāris   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


APAKŠKOMISIJAS

Medicīnas terminoloģijas apakškomisija

28.02.2005

Medicīnas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000. Pēdējās izmaiņas 27.07.2015. 

 1. Dr. habil. med. prof. Māris Baltiņš (priekšsēdētājs) – Valsts valodas centra direktors. Tālr. 67331814. E-pasts: maris.baltins@vvc.gov.lv
 2. Ingūna Adoviča – Valsts zāļu aģentūras direktore. Tālr. 67078424
 3. Aivars Grīnbergs – Rīgas Stradiņa universitātes lektors. Tālr. 67061922
 4. Ilze Hāznere – P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārste
 5. Dr. habil. med. prof. Andrejs Kalvelis – Rīgas Stradiņa universitāte. Tālr. 29494970
 6. Daiga Lagzdiņa – Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļas vadītāja. Tālr. 67078466
 7. Ieva Miķelsone – žurnāla «Latvijas Ārsts» literārā redaktore
 8. Dr. med. Jānis Misiņš – Slimību kontroles un profilakses centra Veselības statistikas nodaļas vadītājs. Tālr. 67501582
 9. Dr. med. asoc. prof. Dzintars Mozgis – Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks
 10. Dr. med. prof. Juris Pokrotnieks – Rīgas Stradiņa universitāte. Tālr. 67069458
 11. Dr. med., Dr. med. h. c. prof. Arnis Vīksna – P. Stradiņa medicīnas vēstures muzejs
 12. Dr. med. asoc. prof. Anita Villeruša – Rīgas Stradiņa universitāte. Tālr. 67338310

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 2/1115 (04.02.2014)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 3/1099 (17.08.2010)
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
Lēmums Nr. 66. Par angļu foresight atveidi latviešu valodā
Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisijā 2003.–2004. gada cēlienā izskatītie un apstiprinātie termini
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)