Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 69. Par B. Rolova fizikas terminu skaidrojošās vārdnīcas «Par fiziku un fiziķiem» apstiprināšanu

23.12.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 69

Pieņemts 04.03.2008.; prot. Nr. 2/1083. Publicēts «LV» 14.10.2009.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 3.2. un 11. p.

 

 

Ievērojot to, ka

·      fizikas terminu skaidrojošās vārdnīcas «Par fiziku un fiziķiem» autors B. Rolovs ir bijis ilggadējs LZA Terminoloģijas komisijas (TK) Fizikas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs un ļoti lietpratīgs nozares speciālists;

·      fizikas termini apspriesti arī LZA TK sēdēs (sk., piem., 1963., 1964. u. c. gadu protokolus);

·      šī ir vērtīga vārdnīca, kas izmantota un izmantojama arī vairāku citu nozaru terminoloģijas izstrādē,

LZA TK atzīst, ka B. Rolova fizikas terminu skaidrojošajai vārdnīcai «Par fiziku un fiziķiem» (Rīga, 1989, 482 lpp.), kuras digitālā versija izveidota EuroTermBank projekta ietvaros, ir piešķirams LZA TK apstiprinātas vārdnīcas statuss (bez papildu recenzijas).

 

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)