Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 67. Par «Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» apstiprināšanu

24.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 67

Pieņemts 11.12.2007.; prot. Nr. 8/1080. Publicēts «LV» 29.07.2009.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 3.2. un 11. p.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) ir izskatījusi publicēšanai sagatavoto «Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» terminu materiālu ar skaidrojumiem un terminu ekvivalentiem latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. LZA TK atzīst, ka pēc atsevišķu LZA TK sēdē ieteikto labojumu veikšanas vārdnīca publicējama ar LZA TK apstiprinājumu. Vārdnīcu sk. publikācijā «Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca» — Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008, 460 lpp., kā arī akadēmiskajā terminu datubāzē «AkadTerm» www.termini.lza.lv/akadterm.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

Komentārs.

Vārdnīca izstrādāta Dr. geogr. Maijas Rozītes vadībā. Skaidrojumi veidoti īpatnēji, šķirkļu saturā ietverot ne tikai terminu skaidrojumus, bet arī citu informāciju, kas var interesēt tūristus un citus vārdnīcas lietotājus. Īpatnēji veidota arī atlase: papildus aptvertas tādas nozares (piem., pārtikas rūpniecība), kas lielā mērā aktuālas tūrismā. Citu nozaru termini, protams, saskaņoti ar attiecīgo nozaru terminoloģiju. Vārdnīcā iekļauti daudzi tūrismā aktuāli saīsinājumi, piem., sugasvārda statusā legalizēts termins spa, kas ir iniciāļsaliktenis no latīnisma sanus per aqua. Vairāki termini veidoti kā jaundarinājumi, piem., angļu fly and drive latviski atveidots kā autopiesaistes lidojums, fly and rail — kā vilcienpiesaistes lidojums. Kā jauntermins darināts labjūte (a. wellness), ar ko apzīmē fizisko un garīgo labsajūtu, veselīgumu, ko apzināti veido ar īpašu pakalpojumu kompleksu.

Vārdnīcai pievienoti citvalodu terminu alfabētiskie rādītāji.

 

 

 

 

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)