Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 60. Par termina sadarbība attīstības jomā nomaiņu

23.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 60

Pieņemts 26.04.2007.; prot. Nr. 3/1075. Publicēts «LV» 23.07.2009.

Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. p. pirmā daļa

 

Atsaucoties uz Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas lūgumu nomainīt LZA Terminoloģijas komisijas (TK) apstiprināto terminu sadarbība attīstības jomā (a. development co-operation) pret praksē lietotu variantu attīstības sadarbība, LZA TK ir pārskatījusi savu 13.05.2003. lēmumu Nr. 24 (sk. «TJ» 4. nr.) un secinājusi, ka aprakstošā konstrukcija sadarbība attīstības jomā attiecīgo jēdzienu izsaka visskaidrāk, bet paralēli tam tekstā var lietot arī īsāku variantu — vārdkopu attīstības sadarbība vai pat vēl ērtāk lietojamo salikteni attīstībsadarbība.

 

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

 

Pamatojums.

LZA TK apstiprinātais vārdkoptermins sadarbība attīstības jomā ir jēdzieniski precīzs, skaidri saprotams, tomēr ir aprakstošs, un tā iekļaušana tekstā ir sintaktiski ierobežota, jo termini ar postpozitīviem raksturotājvārdiem rada grūtības konstrukciju veidošanā. Tāpēc ir atbalstāms priekšlikums noteiktos tekstos izmantot īsāku variantu — attīstības sadarbība, kas jau lietots praksē. Vēl vēlamāks varētu būt saliktenis attīstībsadarbība, kas neradītu jaunas grūtības tekstveidē, piem., tādā ģenitīvu virknējumā kā teksta fragmentā «divpusējas attīstības sadarbības valstis ..» (jo šādā tekstā ģenitīvs «divpusējas» saistāms ar «sadarbību», nevis ar «attīstību»). Līdzīgos gadījumos praksē jau izmantoti salikteņi, sal.: palīdzība attīstībaiattīstībpalīdzība, palīdzība dzemdībāsdzemdībpalīdzība


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)