Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 52. Par drošības pamatterminu security, safety un reliability vienotu atveidi latviešu valodā

02.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 52

Pieņemts 11.04.2006.; prot. Nr. 3/1068.

Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. p. pirmā daļa.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK), apzinoties angļu valodas terminu security, safety un reliability vienotas izpratnes un konsekventas latviskās atveides lomu daudzu nozaru terminoloģijā, nolemj apstiprināt šādas angļu un latviešu terminu atbilsmes, vienlaikus iezīmējot ar šiem terminiem izteikto jēdzienu izpratni:

 

security — drošība — sistēmas īpašība nepieļaut nesankcionētu piekļuvi (ielaušanos) no ārpuses, t. i., sistēmas aizsargātība pret ielaušanos no ārpuses (‘drošība sev’);

 

safety — drošums, nebīstamība — sistēmas īpašība neapdraudēt nevienu un neko, neradīt nevienam veselības traucējumus vai materiālus zaudējumus (‘drošība citiem’, t. i., sistēmas lietotājiem);

 

reliability — uzticamība, drošums — sistēmas spēja noteiktos apstākļos saglabāt savu funkcionalitāti un veikt tai uzticētos uzdevumus.

 

Netiek apstiprināts ekvivalents angļu terminam dependability, jo tas grūti nošķirams no reliability.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

 

 

 

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)