Ceturtdiena, 22. februāris   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 51. Par noteikumu "Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts" apstiprināšanu 

02.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 51.

Pieņemts 21.02.2006.; prot. Nr. 1/1066.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumi Nr. 405; MK 20.01.2004. noteikumi Nr. 36.

 

Lai īstenotu LR Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumus Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums» un ieviestu praksē LR Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumus Nr. 36 «Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra noteikumos Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums»», LZA Terminoloģijas komisija nolemj apstiprināt I. Puksta izstrādātos noteikumus «Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts», papildinot tos ar prasību piesaistīt terminoloģijas darbam jau apakškomisiju līmenī vismaz vienu profesionālu valodnieku ar pieredzi terminoloģijas darbā. Šo noteikumu pilnais teksts publicēts «Terminoloģijas Jaunumu» 13. numurā (30.–36. lpp.).

 

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Šcucka

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 2/1115 (04.02.2014)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 3/1099 (17.08.2010)
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
Lēmums Nr. 66. Par angļu foresight atveidi latviešu valodā
Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisijā 2003.–2004. gada cēlienā izskatītie un apstiprinātie termini
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)