Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


APAKŠKOMISIJAS

Poligrāfijas terminoloģijas apakškomisija

26.08.2009

Poligrāfijas terminoloģijas apakškomisija - apstiprināta 02.12.2008.

 

  1. Uldis Cerbulis (priekšsēdētājs) — «Heidelberg Latvija» nodaļas vadītājs. Tālr. 29211695. E-pasts: uldis.cerbulis@heidelberg.com
  2. Ieva Bečere (sekretāre) — Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore, žurnāla «Iespiedgrafika» redaktore. Tālr. 29491355. E-pasts: ieva@lpua.lv
  3. Huberts Daugulis — pensionēts Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centra pasniedzējs. Tālr. 29283089. E-pasts: daina@lfc.lv
  4. Jeļena Kuzmina — SIA «Poligrāfijas tehnoloģiju konsultācijas» konsultante. Tālr. 29562549. E-pasts: yelena@printingtechnology.lv
  5. Mg. phys. Eduards Cauna — informātika, datorzinātne. Tālr. 29259321. E-pasts: cauna@parks.lv
  6. Dipl. inž. Lelde Ņikitina — tipogrāfijas «Zalktis-ZB» direktore. Tālr.:29207757. E-pasts: lelde@zalktis-zb.apollo.lv
  7. Normunds Tiltiņš — SIA «3. Dimensija» direktors. Tālr. 29256258. E-pasts: d35@inbox.lv
  8. Artis Ērglis — apgāda «Zelta grauds» vadītājs Tālr. 29516722. E-pasts: erglis@engelis.lv
  9. Dagnija Vanaga — Rīgas Valsts tehnikuma direktore. Tālr. 29155889. E-pasts: dagnija@versija.lv
  10. Paulis Zabarovskis — Poligrāfijas grupa Mūkusala ražošanas meistars, Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centra pasniedzējs. Tālr.: 29203862. E-pasts: paulis@digiprintsia.lv

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)