Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 5/1070 (17.10.2006)

24.10.2006

Sēde notiek 2006. gada 17. oktobrī plkst. 14.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Sēdē piedalās 19 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1).

Sēdi vada Valentīna Skujiņa.

Sēdi protokolē Anita Ščucka.

 

Darba kārtībā:

 

1.     Aktuālais sēžu starplaikā.

2.     Spēkratu teorijas terminu saraksta apstiprināšana.

3.     Dažādi.

 

I

 

V. Skujiņa informē, ka šobrīd tiek izstrādāta valodniecības terminu vārdnīca un ar to saistāms ilgāks LZA TK sēžu pārtraukums vasaras periodā, kā arī brošūras «Terminoloģijas Jaunumi» 13. numura aizkavēšanās.

A. Ščucka ziņo par kvalifikācijas kursiem «Baltijas valstu jauno terminologu vasaras kvalifikācijas skola», kurus š. g. 4.–8. septembrī Viļņā rīkoja Lietuviešu valodas institūta Terminoloģijas centrs un kurā no Latvijas piedalījās trīs LU LVI Terminoloģijas nodaļas asistentes — Anita Ščucka, Iveta Pūtele, Linda Piete.

Iveta Pūtele ziņo par starptautisko konferenci «Nacionālā terminoloģija un globalizācija», kura notika Viļņā š. g. 11.–12. oktobrī. Konferencē piedalījās daudzu valstu pārstāvji — no Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Ungārijas, Zviedrijas, Polijas, Krievijas. V. Skujiņa informē, ka konferencē izteikts aicinājums dibināt terminologu asociāciju un izveidot terminoloģijas maģistra studiju programmu, kas paredzēta terminologu sagatavošanai.

V. Skujiņa dod vārdu apakškomisiju locekļiem. K. Timmermanis ierosina iesniegt priekšlikumus jaunās valdības deklarācijai, kas, iespējams, varētu sekmēt turpmāko darbu terminoloģijas jomā. Patlaban ir arī citas iespējas pieteikt terminoloģijas projektus konkursiem.

V. Skujiņa informē par izmaiņām apakškomisiju sastāvā:

  • Informātikas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijas (ITTA) priekšsēdētāja Jura Borzova vietā ITTA ir izvirzījusi Eduardu Caunu (jaunā kandidatūra tiek vienbalsīgi atbalstīta);
  • Matemātikas apakškomisiju papildinājusi jauna locekle — Sarma Līne (iebildumu nevienam nav);
  • Darbībai LZA TK pieteikusies jauna apakškomisija — Politikas zinātnes terminoloģijas apakškomisija (sk. pielikumu Nr. 2), kurā par priekšsēdētāju izvēlēts akad. Tālavs Jundzis, par valodas konsultantu ieteikts Aldis Lauzis (visi vienbalsīgi nobalso «par» jaunās apakškomisijas iekļaušanu LZA TK sastāvā, akad. T. Jundža vadībā).

 

II

 

V. Skujiņa pateicas tiem, kuri laikus atsūtījuši savas piezīmes, komentārus, labojumus (sk. pielikumu Nr. 3) par spēkratu teorijas terminu sarakstu. Ja uz sēdi netiek, ir ļoti vēlams atsūtīt savas piezīmes. Diemžēl piezīmes, kas saņemtas pārāk vēlu, šajā sēdē izskatīt nebūs iespējams, bet visas piezīmes tiks izvērtētas un vajadzības gadījumā tiks apspriestas citā sēdē. Terminu saraksta oficiālie recenzenti — K. Vārtukapteinis un I. Migla.

J. G. Pommers informē, ka sēdē apstiprināmais materiāls ir saistīts ar gatavojamo Spēkratu vārdnīcu. Sarakstā iekļauti 399 termini ar definīcijām, vairums no šiem terminiem jau apspriesti TK sēdēs un publicēti vārdnīcās un biļetenos. Saraksta autors izsaka pateicību recenzentiem (īpaši — K. Timmermanim un K. Vārtukapteinim).

 

No iesniegtā saraksta tiek skatīti termini, par kuriem saņemtas iebildes. Skatot kopīgās piezīmes, izvēršas lielas debates un tiek atlikti termini, kas saistīti ar terminu raksturojums, raksturotājs, raksturlielums, rādītājs, parametrs, īpašība, pazīme, indikators izpratni. Pēc V. Skujiņas ierosinājuma šī terminu kopa tiks skatīta TSK sēdē 31. oktobrī (TSK sastāvā — J. G. Pommers, K. Timmermanis, K. Vārtukapteinis, I. Krieviņš, E. Cauna un darbam TSK apstiprinātie valodnieki A. Blinkena, V. Skujiņa, I. Lokmane, A. Lauzis, I. Pūtele).

Problēmjautājumu par elementu super-, ultra-, ekstra-, augst-, liel- lietojumu terminu darināšanā (priekšmetu gradācijai) atliek, jo šajā terminu materiālā ar to ir tikai neliela saskare.

Lai noteiktu terminu bezatteiksmes un bezatteices maiņas cēloņus, ir jāieskatās agrākajos LZA TK protokolos; terminu šimmi galotnes izvēli deleģēt izlemt Latviešu valodas ekspertu komisijai).

To terminu sarakstu (sk. pielikumu Nr. 4), par kuriem saņemtas iebildes, apstiprina ar šādiem labojumiem un papildinājumiem:

69., 70. vācu valodas terminiem Wirtschaftlichkeit (f) des Kraftstoffverbrauchs un Kontrollverbrauch (m) des Kraftstoffes, Kraftstoffkontrollverbrauch (m) pievieno jaunākajā laikā vairāk lietoto ekvivalentu ar Brenn-: Wirtschaftlichkeit (f) des Brennstoffverbrauchs, Wirtschaftlichkeit (f) des Kraftstoffverbrauchs un Kontrollverbrauch (m) des Brennstoffes, Brennstoffkontrollverbrauch (m), Kraftstoffkontrollverbrauch (m);

128. terminu pieņem saliktenī ieskrejspēja;

141. terminu labo uz izskrējiena ceļš, pēc analoģijas ar ieskrējiena ceļš (разгон ieskrējiens — jau plaši lietots);

142. atstāj terminu ceļa pretestības jauda, aprakstošo izteiksmi svītro;

143. atstāj terminu gaisa pretestības jauda, aprakstošo izteiksmi svītro;

170. angļu gradient lieto arī ‘kritums’ nozīmē;

176., 177. atstāj divos vārdos: laidena bremzēšana, laidena gaita;

210. nenoslodze — pārdomāt, vai nav jādala 2 terminos (jāveido divas definīcijas);

212. terminu nestabilizējies režīms un 334. stabilizējies režīms — svītro;

235. atstāj terminu parastā bremzēšana;

317. pieņem saliktenī sānuzkare;

319. atstāj terminu sasvērējmoments, «sasverošais» svītro;

320. «satuvinātā pakāpe» labo par tuvpakāpe;

 

III

 

V. Skujiņa informē, ka pēc nedēļas, 24. oktobrī, notiks ilggadējā vadītāja LZA goda locekļa Rūdolfa Grabja simtgadu atcerei veltītās «Darbu izlases» atvēršanas svētki un LZA Terminoloģijas komisijas 60 gadu darba svinīgā sēde.

 

 

Sēde beidzas plkst. 16.10

 

Sēdes vadītāja: V. Skujiņa

Protokoliste: A. Ščucka

 

 

 

 

 

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)