Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VĒSTULES

Par terminu novēršana, pārvarēšana, likvidēšana skaidrojumu

11.07.2005

No atbildes uz Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka p. i. A. Penča vēstuli, kurā, starp citu, rakstīts:

«Izvērtējot Nacionālās drošības likuma 23. panta otrajā daļā iekļauto formulējumu «apdraudējumu novēršana, pārvarēšana un iespējamo seku likvidēšana», konstatējām, ka vārdnīcās vārds «novērst» tiek skaidrots kā vārds «likvidēt», un vārds «pārvarēt» tiek skaidrots kā vārds «novērst», tātad seku likvidēšana ietilpst gan novēršanā, gan pārvarēšanā.

Saskaņā ar minēto lūdzam dot terminu «novēršana» un «pārvarēšana» skaidrojumu.»

 

Atbilde

Lai vispusīgāk raksturotu vārdu nozīmes, nozīmju skaidrojumos dažkārt mēdz izmantot sinonīmus. Tāpēc, skaidrojot vārda pārvarēt nozīmi, izmantots arī vārds novērst un vārda novērst skaidrojumam aiz vārda «arī» (!) pievienots kā papildinājums arī «likvidēt».

Rūpīgi iedziļinoties minēto 3 vārdu – novērst, pārvarēt, likvidēt – nozīmēs, turklāt izmantojot gan viensējuma, gan daudzsējumu latviešu valodas vārdnīcu, secināsim: Nacionālās drošības likuma 23. pantā termini «novēršana», «pārvarēšana», «likvidēšana» lietoti atšķirīgās nozīmēs, kas izriet no darbības vārdu novērst, pārvarēt, likvidēt atšķirīgajām nozīmēm.

novēršana – no novērst, kura 1. nozīme ir ‘panākt, būt par cēloni, ka (kas nevēlams) nenotiek, nerodas, neizraisās’. Tātad – novēršana notiek pirms kaut kā nevēlama notikšanas. Arī minētā likuma 23. panta otrajā daļā paredzēts, ka «Ministrijas prognozē (..) un izstrādā (..) novēršanas (..) pasākumus», tātad – paredz un izstrādā, kā novērst kaut kā nevēlama atgadīšanos.

pārvarēšana («apdraudējuma pārvarēšana») – no pārvarēt, kas ir ‘panākt, būt par cēloni, ka (kā spēka, pretestības u. tml.) iedarbība pavājinās, izbeidzas’. Tātad – pārvarēšana notiek, kad kas nevēlams (šai gadījumā – apdraudējums) ir noticis.

likvidēšana – no likvidēt, kas ir ‘panākt, būt par cēloni, ka (..) beidz pastāvēt, eksistēt, darboties’, t. i., ka nevēlamais vairs nenotiek. Par likvidēšanu runā tad, kad jau ir iestājušās nevēlamā sekas resp. ja apdraudējums ir izpaudies nevēlamā notikumā, kura sekas iespēju robežās jālikvidē.

 

Piebildes

1. Šoreiz uzmanība pievērsta tikai tai minēto vārdu nozīmei, kas ir saistīta ar uzdoto jautājumu.

2. Vārdam novērst noteiktos kontekstos ir arī nozīme ‘likvidēt’, tāpēc šis vārds pievienots skaidrojumam kā iespējamā nozīmes nianse, taču Nacionālās drošības likuma 23. pantā termins novēršana minēto niansi neietver.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)