Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VĒSTULES

Par supervision atveidi latviešu valodā

11.07.2005

No atbildes Rīgas Domes Labklājības departamenta direktoram V. Nagobada kungam

 

LZA Terminoloģijas komisijas (TK) konsultācijās angļu vārdus supervision, supervisor, supervisee latviski parasti ieteicam atveidot ar uzraudzība, uzraugs vai uzraudzītājs (pēdējais ieteikts lietošanai tieši psiholoģijā) un uzraugāmais.

 

Pamatojums

1. Pamatvārdu vīzija un vision nozīmes latviešu un angļu valodā lielā mērā atšķiras, tāpēc anglisms «supervīzija» latviešu valodā saistās ar pavisam citu nozīmi nekā attiecīgais vārds angļu valodā.

2. Aizgūstot vienu no šīs grupas vārdiem, līdzi nāk visa atvasinājumu ligzda, bet forma «supervisee» latviski vispār nav tieši atveidojama.

3. Aktuālais šīs grupas vārdu lietojums lielā mērā asociējas ar tiem skaidrojumiem (ietverot pat ‘konsultanta, padomdevēja’ nozīmi), ar kuriem citi pamato anglismu mentoring, mentor, mentee aizgūšanu, bet tas savukārt nozīmē, ka ne vienas, ne otras grupas angļu vārdu nozīmes īsti neizprotot, pārsvaru gūst tieksme aizgūt angļu vārdus, bet jēdzienisko skaidrību neiegūstam. (Izziņa: vārdos mentoring, mentor, mentee ietverto jēdzienu latviski līdz šim esam izteikuši ar vārdiem darbaudzināšana, darbaudzinātājs, darbaudzināmais (pēdējo, tiesa, esam lietojuši retāk).)

4. Vārda uzraudzīt (un tā atvasinājumu) pamatnozīme ir tuva vārda pārraudzīt nozīmei, tomēr tās nav identas: uzraudzīt nozīme saistīta ar aktīvāku un atbildīgāku rīcību, pārraudzīt – ar mazāk aktīvu saikni ar pārraugāmo. Tāpēc pārraudzību nereti saista ar angļu vārdu monitoring (anglisms monitorings kā aizguvums izmantots galvenokārt vides zinībās), proti: supervision – uzraudzība, monitoring – pārraudzība.

5. Skaidrojumu «supervīzija ir supervizora un supervizējamā mijiedarbības process» īsti nevar uzskatīt par definīciju, jo skaidrojumā izmantoti skaidrojamā vārda atvasinājumi, savukārt beigu daļa tiešām liek domāt par jēdzienisko saskari ar ‘darbaudzināšanu’.

Tātad: tieši jēdzieniskās skaidrības dēļ aizguvumi «supervīzija», «supervizors», «supervizēt» utt. latviešu valodā nav vēlami. Pēc analoģijas ar visai ietilpīgo ‘uzraudzīšanas’ jēdzienu, kādu attiecinām uz bērna uzraudzīšanu, būtu ieteicams bez aizspriedumiem attiecināt arī uz profesionālo sfēru.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)