Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 27. Par LR Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumu Nr. 36 «Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra noteikumos Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums»» ieviešanu praksē

02.03.2004

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 27.

Pieņemts 02.03.2004.; prot. Nr. 2/1044. Publicēts «LV» 01.04.2004.

Lēmuma pamats: LR MK 20.01.2004. noteikumi Nr. 36.

 

1. Plašākai saiknei ar sabiedrību jautājumos, kas skar plašas sabiedrības intereses vai pārsniedz konkrētas nozares ietvarus, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija lēmumu par jaunajiem terminiem (jaundarinājumiem vai aizguvumiem) publicē «LV» un savā mājaslapā (www.vvk.lv) ar piebildi, ka lēmums stāsies spēkā pēc mēneša, kas paredzēts argumentētu iebildumu sūtīšanai (pa e-pastu: vaska@lza.lv vai parasto pastu: Akadēmijas lauk. 1, Rīgā, LV — 1050). Pēc mēneša LZA TK publicē informāciju par iebildumiem, ja tādi tiek saņemti, un apstrīdētie termini tiek atkārtoti apspriesti un publicēti.

2. Par kārtību, kādā notiks konsultēšanās ar LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisiju, abas komisijas vienosies koleģiālā sadarbībā, ievērojot Valsts valodas likuma un atbilstošo LR Ministru kabineta noteikumu normas.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)