Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 36. Par Eiropas naudas nosaukumu eira

07.09.2004

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 36.

Pieņemts 07.09.2004.; prot. Nr. 8/1049. Publicēts «LV» 09. un 10.09.2004.

Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. panta pirmā daļa.

 

1. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija nolemj latviešu valodā apstiprināt lokāmo naudas vienības nosaukumu sieviešu dzimtes formā: eira.

2. Līdz ar to spēku zaudē LZA Terminoloģijas komisijas 19.11.2002. lēmums Nr. 17 «Par Eiropas jaunās naudas nosaukumu latviešu valodā» («LV» 25.02.2003.).

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

 

 

Komentāri

1. Latviešu valodas gramatikas sistēmā lietvārdi ir lokāmi, to galotnes rāda vārdu nepārprotamo savstarpējo saistījumu tekstā. Par lokāmiem valodas lietojumā ar laiku kļuvuši daudzi biežāk lietotie un sākotnēji nelokāmie aizguvumi, piem., čello — čells, filē — fileja, želē — želeja. Arī ekiju lietojām lokāmā formā, nevis kā «ekjū». Jo plašāk tautā jauns termins lietojams, jo būtiskāk ir to izvēlēties tādā formā, kas skaidrāk uztverama. Savukārt nelokāmā forma eiro īpaši neērta lietošanai datīvā un lokatīvā, piem., kontu atlikumus izsaka eiro. Tāpēc izteiksmes skaidrībai tai «palīgos» nereti ņem vārdu valūta: «piesaistīt latu eiro valūtai», «dolāra kurss eiro valūtā», «depozīts eiro valūtā».

2. Citas valodas Eiropas naudas vienības nosaukumu atvasina no Eiropas nosaukuma savā valodā un lieto atbilstoši savai gramatikas sistēmai. Valodās, kurās lietvārdus loka, loka arī Eiropas naudas nosaukumu, piem., lietuviešiem vienskaitlī ir euras, daudzskaitlī — eurai, bet euro ir vienskaitļa ģenitīvs.

3. Nelokāmā forma eiro- kā internacionāls elements salikteņos parasti norāda uz saistījumu ar Eiropu, piem., Oksfordas vārdnīcā ir salikteņi (tulkojumā): eirokrāts, eiroskeptiķis, eirovīzija, eirodolāri, eirovalūta, eirotirgus.

4. Vajadzību apstiprināt noteiktu Eiropas naudas vienības nosaukuma formu lietošanai oficiālos dokumentos šajā brīdī noteica tas, ka patlaban tiek pārskatīts Eiropas Konstitūcijas izveides līguma projekts, tiek precizēta līgumā lietotā terminoloģija, lai gatavo dokumentu nodotu parakstīšanai, savukārt pašreizējā normatīvo aktu tulkošanas prakse ar paralēlformām eiro un eira pieļauj atšķirīgu teksta interpretāciju un rada būtiskas problēmas (sk., piem., Eiropas Kopienu komisijas regulu Nr. 1342/2003).

5. LZA TK atzīst, ka ir turpināma uzsāktā lokāmās formas eira ieviešana valodas praksē, neizvirzot prasību likvidēt vai pārstrādāt esošos dokumentus, kuros lietota nelokāmā forma.

N.B. LZA TK lēmums attiecas tikai uz Eiropas naudas vienības nosaukumu (t. i., vārdu) eira. Lēmums neskar naudas vienības starptautisko apzīmējumu EUR: tas joprojām lietojams starptautiski pieņemtajā formā tāpat kā citi naudas vienību apzīmējumi USD (ASV dolārs), DEM (Vācijas marka), SEK (Zviedrijas krona), LVL (Latvijas lats) u. c.

 

V. Skujiņa


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)