Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 2/1120 (27.01.2015)

28.01.2015

Sēde notiek 2015. gada 27. janvārī plkst. 14.00 LZA 329. telpā

Sēdē piedalās 12 dalībnieki

Sēdi vada un protokolē Juris Baldunčiks

 

Darba kārtībā:

  1. Medicīnas terminu apspriešana.
  2. Dažādi.

Sēdes sākumā J. Baldunčiks informē, ka TK sekretārei ir iestājpārbaudījums doktora studiju programmā, tāpēc protokolēs priekšsēdētājs. Arī terminu saraksta autore ir pēkšņi saslimusi, kas zināmā mērā apgrūtina terminu raitu apspriešanu. Dažiem terminiem piezīmes atsūtījis M. Baltiņš, arī I. Sedleniece ir atsūtījusi dažus komentārus.

 

 

1. Medicīnas termini

 

Baldunčiks: Veidojot terminu sarakstus, svarīgi ievērot jēdzieniskās mikrosistēmas būtiskākās sastāvdaļas, kā arī šo sastāvdaļu definējamo apzīmējumu – terminu – statusu latviešu valodā. Ja terminam ir stabila lietojuma prakse, tad to, iespējams, var arī neiekļaut apspriežamo sarakstā.

 

1. erythema – eritēma, apsārtums

M. Baltiņa piezīmes: Abi termini labi zināmi (sk. Rudzīti un jebkuru dermatoloģijas grāmatu). Neliela nianse: par eritēmu runā kā konkrētu ādas izsitumu veidu un dažu slimību nosaukumos, apsārtums var būt jebkura sarkanas ādas krāsas parādīšanās iekaisuma dēļ (piem. strutainu procesu dēļ). J. Baldunčiks piebilst, ka šis terminu pāris it kā simbolizē internacionālo un latvisko, kas latviešu valodā ir samērā bieži sastopama parādība. L. Kauķe domā, ka šeit varētu lemt par kārtību, kāda sarindojami termini. Diskusija par šo sinonīmu līdzvērtību un kārtību. Vairākums par to, ka terminus maina vietām. Pieņem:

apsārtums, eritēma.

 

2. I calcification – kalcināti / kalcifikāti

Šis un nākamais termins jāizskata kopā. Speciālisti lieto nekonsekventu terminoloģiju – vienā un tajā pašā rakstā un pat rindkopā sastopami gan kalcināti, gan kalcifikāti, piem.: http://www.kardiologija.lv/files/vl-v5.pdf . Piemērs: Datortomogrāfija (CT) tiek lietota koronāru kalcinātu noteikšanai ar t.s. calcium scores metodi. Kalcijs nogulsnējas koronārās artērijas aterosklerotiskajā plāksnē. Koronāra kalcifikācija pieaug līdz ar vecumu. Koronāro kalcifikātu intensitāte cieši korelē ar kopējo aterosklerotisko plākšņu daudzumu, nevis ar to lokalizāciju vai stenozes smaguma pakāpi.

M.Baltiņš: Vai tiešām slikti rediģētus tekstus jāņem par argumentu? Angļu terminu atbilsme ir kalcifikāti un kalcifikācija. Diskusija par procesu atšķirībām un apzīmējumiem ķīmijā un cilvēka audos. Tomēr arī mediķu rakstos nav vērojama konsekvence. K. Timmermanis jautā, vai termini apspriesti apakškomisijā. Baldunčiks informē, ka terminu saraksts apakškomisijai bija nosūtīts. A. Lauzis iesaka variantu kalcinēšanās, jo formas ar -ifi- atspoguļo aktīvu darbību, procesu. Cilvēka fizioloģijas kontekstā literatūrā un tīmeklī tomēr ir samērā līdzīgs abu variantu lietojums. Pieņem kalcifikāti.

 

3. II calcification – kalcinācija / kalcifikācija

I. Sedlenieces piezīme: Aptaujāju kolēģus radiologus, kuri šo jēdzienu lieto ikdienā. Visās lielajās universitātes slimnīcās – Stradiņos, Gaiļezerā un arī Bērnu slimnīcā ikdienā ierasts ir  termins "kalcinācija"  un "kalcināts", turpretī "kalcifikāti", "kalcifikācija"  ir svešs. Lūgums no kolēģiem, ja vien iespējams un ja vien nav valodniecisku aplamību, saglabāt "kalcinācija", "kalcināts". Tomēr literatūrā un tīmeklī pārsvars ir variantam kalcifikācija. M. Baltiņš uzskata, ka pareizāka forma ir «kalcifikācija». Pieņem kalcifikācija.

 

4. (tissue) expander - audu izstiepējs, audu ekspanders 

M.Baltiņš: Domāju, ka abi ir sinonīmi. Forma «espanders» nebūtu vēlama, lai nejauktu ar attiecīgu vingrošanas rīku.

Angļu vārds burtiski nozīmē «izstiepējs», «izpletējs». Pieņem, kā proponēts.

 

5. portal image - portālais attēls - портальное изображение

E. Cauna norāda, ka šeit var izveidoties neveiksmīga prakse, vārds «portālais» ir pārprasts. Vai tad kā pamatvārds būtu uzskatāms «ports»? L. Kauķe domā, ka «portālais» ir atbilstošs apzīmējums. A. Lauzis piedāvā salikteni «portālattēls». Arī angļu termina skaidrojums ar tajā minēto paralēlvariantu port film liek domāt, ka latviešu valodas vārds «portālais» attiecināts uz «ports». M. Baltiņš atbalsta vārdu «portāls». Baldunčiks atgādina, ka «portāls» šādā nozīmē liek atzīt vārdu «ports». Diskusija, kurā domas dalās. K. Timmermanis uzskata, ka apakškomisijā vajadzēja vienoties par terminu. Kopā ar šo terminu būtu jāskata arī 7. portal imaging, jo tur tā pati problēma.

 

6. imaging – attēldiagnostika – визуализация

M. Baltiņš: Mēdz lietot arī terminu «vizuālā diagnostika», bet attēldiagnostika, šķiet, ir precīzāks termins. I. Sedlenieces piezīme: Piekrītu abiem jēdzieniem.

 

7. portal imaging - portālā attēldiagnostika

I. Sedlenieces piezīme: Abi jēdzieni tiek lietoti ikdienā, piekrītu abiem. Diskusija. Tā kā nav vienota lēmuma par angļu vārdu «portal», ar to saistīto terminu (5., 6., 7.) pieņemšanu atliek.

 

 

2. Dažādi.

 

J. Baldunčiks informē, ka dažās terminoloģijas apakškomisijās notikusi sastāva maiņa, bez tam ir nodibināta jauna Valodniecības terminoloģijas apakškomisija, kuras sastāvu jāapstiprina LZA TK.

M. Baltiņš norāda, ka jāpārbauda valodniecības TAK locekļu zinātnisko grādu apzīmējumi, konstatēta neatbilstība. L. Kauķe domā, ka vajag pilnīgāku informāciju par TAK locekļiem. Diskusija. LZA TK apstiprina Valodniecības TAK sastāvu, jāpārbauda un nepieciešamības gadījumā jāizlabo zinātniskā grāda apzīmējumi.

J. Baldunčiks informē, ka būtu jāapstiprina atjauninātais Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sastāvs. Vai TK ir kādi jautājumi par apakškomisijas sastāvu? Būtisku jautājumu nav, LZA TK apstiprina apakškomisijas sastāvu.

 

Sēde beidzas plkst. 16.10.

 

Sēdes vadītājs un protokolētājs J. Baldunčiks.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?