Pirmdiena, 4. decembris   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


APAKŠKOMISIJAS

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija

21.09.2006

Apstiprināta 30.05.2006 (protokols Nr. 4/1069). Pēdējās izmaiņas 20.11.2018.

 1. Dr. sc. comp. Vineta Arnicāne — LU Datorikas fakultātes vadošā pētniece, SIA «Programmatūras testēšanas laboratorija» vadošā pētniece. Tālr. 29147171. E-pasts: vineta.arnicane@lu.lv.
 2. Dr. sc. comp. prof. Guntis Arnicāns — LU Datorikas fakultāte. Tālr. 67034475. E-pasts: guntis.arnicans@lu.lv.
 3. Dr. philol. prof. Juris Baldunčiks — Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesors, LZA TK loceklis. Tālr. 26596076. E-pasts: juris.baldunciks@venta.lv.
 4. Dr. habil. sc. comp. prof. Juris Borzovs (priekšsēdētāja vietnieks) — LU Datorikas fakultātes prodekāns. Tālr. 67034490. E-pasts: juris.borzovs@lu.lv.
 5. Mg. phys. Eduards Cauna (priekšsēdētājs) — VARAM. Tālr. 29259321. E-pasts: cauna@parks.lv.
 6. Dr. math. Jānis CīrulisE-pasts: jc@lanet.lv.
 7. Dmitrijs Golubevs — Latvijas Atvērtā koda asociācija. Tālr. 26512964. E-pasts: lastguru@gmail.com.
 8. Inārs Jēkabsons — VAS «Elektroniskie sakari». Tālr. 29153684. E-pasts: inars.jekabsons@vases.lv.
 9. Aldis Lauzis — LZA TK loceklis. Tālr. 29110722. E-pasts: lauzis@gmail.com.
 10. Dr. sc. comp. Mārcis Pinnis — SIA «Tilde». Tālr. 26881735. E-pasts: mārcis.pinnis@tilde.lv.
 11. Mg. sc. comp. Dzintars SkarbovskisE-pasts: vilx@gmail.com.
 12. Mg. philol. Lāsma Jaskovska — SIA «Lingmaster». Tālr. 29195672. E-pasts: lasma.jaskovska@lingmaster.com.
 13. Mg. oec. Ligita Kauķe — SIA «Lingmaster». Tālr. 67847725. E-pasts: ligita.kauke@lingmaster.com.
 14. Mg. philol. Iveta Keiša — SIA «Tilde». Tālr. 67605001, 29145971. E-pasts: iveta.keisa@tilde.lv.
 15. Dace Šostaka (zinātniskā sekretāre) — LU. Tālr. 29418546. E-pasts: dace.sostaka@gmail.com.
 16. Mg. philol. Tabita Salmiņa — SIA «Lingmaster». Tālr. 29537471. E-pasts: tabita.salmina@lingmaster.com.
 17. Dr. sc. comp. Andrejs Vasiļjevs — SIA «Tilde». Tālr. 67605001. E-pasts: andrejs@tilde.lv.
 18. Dr. sc. comp. asoc. prof. Viesturs Vēzis — LU Datorikas fakultāte. Tālr. 26599364. E-pasts: viesturs.vezis@lu.lv.


 Populārākie raksti
Lēmums Nr. 80. Par Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto teoloģijas terminu apstiprināšanu
Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisijā 2003.–2004. gada cēlienā izskatītie un apstiprinātie termini
LZA TK protokols Nr. 4/1122 (26.05.2015)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
Lēmums Nr. 49. Par suņu šķirņu nosaukumiem
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
Tapšanas vēsture
Lēmums Nr. 7. Par vienotu formu apgādes terminiem
LZA TK protokols Nr. 5/1070 (17.10.2006)
Lēmums Nr. 85. Par terminu plašsaziņas līdzeklis un medijs lietošanu