Pirmdiena, 8. augusts   Šī ir funkcionējoša arhīva versija. Aicinām apmeklēt arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


APAKŠKOMISIJAS

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija

21.09.2006

Apstiprināta 30.05.2006 (protokols Nr. 4/1069). Pēdējās izmaiņas 20.11.2018.

 1. Dr. sc. comp. Vineta Arnicāne — LU Datorikas fakultātes vadošā pētniece, SIA «Programmatūras testēšanas laboratorija» vadošā pētniece. Tālr. 29147171. E-pasts: vineta.arnicane@lu.lv.
 2. Dr. sc. comp. prof. Guntis Arnicāns — LU Datorikas fakultāte. Tālr. 67034475. E-pasts: guntis.arnicans@lu.lv.
 3. Dr. philol. prof. Juris Baldunčiks — Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesors, LZA TK loceklis. Tālr. 26596076. E-pasts: juris.baldunciks@venta.lv.
 4. Dr. habil. sc. comp. prof. Juris Borzovs (priekšsēdētāja vietnieks) — LU Datorikas fakultātes prodekāns. Tālr. 67034490. E-pasts: juris.borzovs@lu.lv.
 5. Mg. phys. Eduards Cauna (priekšsēdētājs) — VARAM. Tālr. 29259321. E-pasts: cauna@parks.lv.
 6. Dr. math. Jānis CīrulisE-pasts: jc@lanet.lv.
 7. Dmitrijs Golubevs — Latvijas Atvērtā koda asociācija. Tālr. 26512964. E-pasts: lastguru@gmail.com.
 8. Inārs Jēkabsons — VAS «Elektroniskie sakari». Tālr. 29153684. E-pasts: inars.jekabsons@vases.lv.
 9. Aldis Lauzis — LZA TK loceklis. Tālr. 29110722. E-pasts: lauzis@gmail.com.
 10. Dr. sc. comp. Mārcis Pinnis — SIA «Tilde». Tālr. 26881735. E-pasts: mārcis.pinnis@tilde.lv.
 11. Mg. sc. comp. Dzintars SkarbovskisE-pasts: vilx@gmail.com.
 12. Mg. philol. Lāsma Jaskovska — SIA «Lingmaster». Tālr. 29195672. E-pasts: lasma.jaskovska@lingmaster.com.
 13. Mg. oec. Ligita Kauķe — SIA «Lingmaster». Tālr. 67847725. E-pasts: ligita.kauke@lingmaster.com.
 14. Mg. philol. Iveta Keiša — SIA «Tilde». Tālr. 67605001, 29145971. E-pasts: iveta.keisa@tilde.lv.
 15. Dace Šostaka (zinātniskā sekretāre) — LU. Tālr. 29418546. E-pasts: dace.sostaka@gmail.com.
 16. Mg. philol. Tabita Salmiņa — SIA «Lingmaster». Tālr. 29537471. E-pasts: tabita.salmina@lingmaster.com.
 17. Dr. sc. comp. Andrejs Vasiļjevs — SIA «Tilde». Tālr. 67605001. E-pasts: andrejs@tilde.lv.
 18. Dr. sc. comp. asoc. prof. Viesturs Vēzis — LU Datorikas fakultāte. Tālr. 26599364. E-pasts: viesturs.vezis@lu.lv.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
Teoloģijas terminoloģijas apakškomisija
«Valodniecības pamatterminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
Mehānikas un mašīnbūves apakškomisija
Kā latviski saucamas universitātes, ko angļu valodā apzīmē ar terminiem home university un host university?
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)