Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 3/1116 (18.03.2014)

18.01.2015

Sēde notiek 2014. gada 18. martā LZA Senāta sēžu zālē

Sēde sākas plkst. 15.00

Sēdē piedalās 15 dalībnieki

Sēdi vada Juris Baldunčiks

Protokolē K.Valdovska

 

Darba kārtībā:

  1. Primātu kārtas sugu nosaukumi latviešu valodā.
  2. Par apzīmējumu «slēgta tipa, vertikālais, recirkulējošs» atbilstību tulkojumam no angļu valodas.

Par neierašanos uz sēdi ziņojuši M. Baltiņš, E. Vimba.

 

 

1. Primātu kārtas sugu nosaukumi latviešu valodā

 

Saraksta sastādītāja Aili Marnica sniedz skaidrojumus par primātu kārtas izcelsmi, taksonomijas īpatnībām, piemēram, pērtiķis un mērkaķis. Terminu sarakstā ir detalizēts skaidrojums par katru apspriežamo primātu sugu.

Par sarakstu kopumā izsakās un uzdod jautājumus E. Cauna, J. G. Pommers, A. Amoliņš, O. Bušs, I. Krieviņš, R. Karnīte, A. Lauzis, J. Borzovs.

 

Cercopithecus lomamiensis – lesula, Lomami mērkaķis

 

Diskusija par parauga prioritāti. Pamatā nosaukuma veidošanā orientējas pēc latīņu nosaukuma. Maina sinonīmu kārtību un apstiprina: Lomami mērkaķis, lesula.

 

Microcebus gerpi – Džerpa peļlemurs

 

Diskusiju izraisa vārds «Džerpa». Pamatā ir Madagaskaras pētnieku grupa GERP (Groupe d'Étude et de Recherche sur les Primates de Madagascar), kas aktīvi pētījusi šo reģionu 2008.–2009. gadā. Visi klātesošie ir vienisprātis, ka oriģināla abreviatūras «G» nav atveidojams ar «dž». R. Karnīte ierosina vadīties pēc analogiem variantiem latviešu valodā, uzskatīt to par īpašvārdu un rakstīt ar lielo sākumburtu. E. Cauna atgādina, ka latviešu valodā nav viena parauga, pēc kura varētu vadīties. Diskusijas gaitā dalībnieki nevar vienoties par formu, iespējams, vajadzētu atlikt un sameklēt kādus līdzīgus gadījumus. Sēdes noslēgumā, pēc pārējo terminu apspriešanas komisija atgriežas pie šī termina. Balsojumā par to, vai vārds «Gerpas» jāraksta ar lielo sākumburtu un jāpievieno galotne «s», «par» balso 7 sēdes dalībnieki, «atturas» — 3 sēdes dalībnieks, «pret» — 2 sēdes dalībnieki. Apstiprina: Gerpas peļlemurs.

 

Cheirogaleus lavasoensis – Lavasoa pundurlemurs

 

Termins pundurlemuri jau pieņemts agrāk. Šī suga atklāta pavisam nesen. Pieņem, kā proponēts.

 

Nycticebus menagenis – Filipīnu resnais loris

 

Daži komisijas locekļi jautā par angļu terminā ietvertā vārda «slow» un latviešu «resnais» atbilstību. A. Marnica paskaidro, ka termins «resnie lori» pieņemts jau agrāk. Pieņem, kā proponēts.

 

Nycticebus bancanus – Bangkas resnais loris

 

E. Lukševics atsūtījis priekšlikumu: pareizāka forma būtu «Bankas resnais loris» vai, iespējams, «Borneo resnais loris». A. Marnica paskaidro, ka «Borneo resnais loris» jau aizņemts citas sugas nosaukšanai. Visi piekrīt, ka «Bankas» būtu pareizāks atveidojums. Apstiprina: Bankas resnais loris.

 

Nycticebus borneanus – Borneo resnais loris

 

Tagad šis loris izdalīts kā atsevišķa suga. Pieņem, kā proponēts.

 

Nycticebus kayan – Kajanas resnais loris

 

A. Marnica paskaidro, ka šī ir pavisam jauna suga, līdzīga Borneo lorim. Pieņem, kā proponēts.

 

 

2. Par apzīmējumu «slēgta tipa, vertikālais, recirkulējošs» atbilstību tulkojumam no angļu valodas (closed type, vertical, recirculating)

 

Pieaicinātais speciālists Roberts Krastiņš sniedz skaidrojumu par iekārtas (t. s. vēja tuneļa) funkcijām, uz kurām attiecina dotos apzīmējumus.

Atbilsme «vertical – vertikāls» neizraisa jautājumus. A. Lauzis uzskata, ka, tunelis ar gaisa recirkulāciju, būtu jāsauc par «recirkulatīvu», «recirkulējošs» ir pārprotams (vai pats tunelis recirkulē?). E. Cauna domā, ka tik stingri valodā nenodalām šādas funkcijas. Diskusijā izsakās arī J. G. Pommers, A. Amoliņš, O. Bušs, I. Krieviņš, R. Karnīte, J. Borzovs, K. Timmermanis. Problemātisks ir arī apzīmējums «slēgta tipa», loģiskāk to saukt par «noslēgtu». Apspriešanas laikā tiek izteikts viedoklis, ka priekšlikuma autori nav skaidri iezīmējuši šiem raksturotājvārdiem atbilstošo tehnisko specifiku, būtu labi, ja komisijas locekļi redzētu attēlus vai rasējumus.

Apspriežot doto jautājumu vienojas, ka iesniegtā informācija ir nepietiekama, lai dotu konkrētu atbildi par termina «recirculating» un «recirkulējošs» atbilsmi terminoloģijas līmenī, komisija vienojas par diviem balsojuma variantiem.

1. Balsojumā par to, ka iesūtītā informācija ir nepietiekama, lai dotu konkrētu atbildi par termina «recirkulējošs» atbilsmi terminoloģijas līmenī, «par» balso 7 sēdes dalībnieki, «atturas» — 3 sēdes dalībnieki, «pret» — 2 sēdes dalībnieki.

2. Balsojumā par to, ka var sniegt TK lēmumu par iespējamu atbildes variantu, «par» balso 4 sēdes dalībnieki, «atturas» — 3 sēdes dalībnieks, «pret» — 5 sēdes dalībnieki.

Saskaņā ar balsojumu LZA TK nesniedz oficiālu lēmumu par apzīmējumu «slēgta tipa, vertikālais, recirkulējošs» atbilstību angļu valodas vārdiem closed type, vertical, recirculating.

 

Sēde beidzas plkst. 17.05

 

Sēdes vadītājs: J. Baldunčiks

Protokoliste: K. Valdovska


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)