Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NOTIKUMI

LZA Terminoloģijas komisijas veiktā aptauja, tās rezultāti

02.02.2010

2009. gada 16. oktobrī notika konference «Latviešu valoda Eiropas Savienībā — izstrādājot vienotu terminoloģiju», ko organizēja Valsts valodas centrs sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju.

Konferences laikā tika veikta aptauja (aptaujas anketu sk. pielikumā), uzdodot šādus jautājumus:

1. Izvēloties latvisko terminu vai aizguvumu, kuram kritērijam dodat priekšroku?

 

2. Kā rīkoties, ja formas ziņā atbilstošajiem internacionālismiem latviešu un, piem., angļu valodā (kas tulkošanā visbiežāk ir attiecīgā teksta oriģinālvaloda) ir atšķirīgas nozīmes?

Sal.: latv. dekāde ‘desmit dienu posms’ un a. decade ‘desmit gadu posms’.

 

3. Ko būtu ieteicams darīt, ja latviskais termins, kas apstiprināts kā sinonīms aizgūtajam terminam, fiksēts vārdnīcā(-ās), bet praksē netiek lietots?

 

 

Uz minētajiem jautājumiem saņemtas atbildes no 45 respondentiem.

 

 

Iegūtie rezultāti

Atbildot uz pirmo jautājumu, jēdzieniskajai skaidrībai priekšroku devuši 77 % respondentu, labskanīgumam — 10 % respondentu, sistēmiskam modelim — 8 % respondentu, izplatībai ES dalībvalstu valodās — 5 % respondentu.

Piebilde: astoņās aptaujas lapās atzīmēti vairāki kritēriji, kā viens no tiem visos gadījumos minēta jēdzieniskā skaidrība.  

Atbildot uz otro jautājumu, rīcības variantu — latviešu valodā saglabāt internacionālismu tradicionāli lietotajā nozīmē — atbalstījuši 86 % respondentu, savukārt otru rīcības variantu — mainīt internacionālisma nozīmi, pieskaņojot angļu valodai, — 14 % respondentu.

Ieteikumi, kā rīkoties, ja apstiprinātais latviskais termins netiek lietots, sarindojas šādā secībā:

• attiecīga jēdziena izteikšanai piedāvāt citu latvisko terminu (atbalstījuši 49 % respondentu);

• mēģināt to ieviest lietojumā (atbalstījuši 30 % respondentu);

• nogaidīt kādu laiku (piem., 5 gadus), pēc tam, ja tas aizvien netiek lietots, no tā atteikties (atbalstījuši 19 % respondentu);

• atteikties no tā, turpmāk nepublicējot (atbalstījuši 2 % respondentu).

 

 

Iegūtos aptaujas datus apkopojusi

un analizējusi Anita Butāne

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Godātie konferences dalībnieki!

 

Lai izzinātu plašākas sabiedrības viedokli, kas svarīgs terminoloģijas darbā (terminu izstrādē, apstiprināšanā, nomaiņā u. tml.), LZA Terminoloģijas komisija apkopojusi dažus aktuālus jautājumus. Lūdzu, izsakiet savu viedokli, katram aptaujas jautājumam izvēloties, Jūsuprāt, piemērotāko atbildi!

 

 

 

Izvēloties latvisko terminu vai aizguvumu, kuram kritērijam dodat priekšroku?

 

* jēdzieniskajai skaidrībai

* izplatībai ES dalībvalstu valodās

* tradīcijai

* sistēmiskam modelim

* labskanīgumam

 

 

Kā rīkoties, ja formas ziņā atbilstošajiem internacionālismiem latviešu un, piem., angļu valodā (kas tulkošanā visbiežāk ir attiecīgā teksta oriģinālvaloda) ir atšķirīgas nozīmes?

Sal.: latv. dekāde ‘desmit dienu posms’ un a. decade ‘desmit gadu posms’.

 

* mainīt internacionālisma nozīmi, pieskaņojot angļu valodai

* latviešu valodā saglabāt internacionālismu tradicionāli lietotajā nozīmē

 

 

Ko būtu ieteicams darīt, ja latviskais termins, kas apstiprināts kā sinonīms aizgūtajam terminam, fiksēts vārdnīcā(-ās), bet praksē netiek lietots?

 

* mēģināt to ieviest lietojumā

* atteikties no tā, turpmāk nepublicējot

* nogaidīt kādu laiku (piem., 5 gadus), pēc tam, ja tas aizvien netiek lietots, no tā atteikties

* attiecīga jēdziena izteikšanai piedāvāt citu latvisko terminu

 

 

 

Lūdzam aizpildīt konferences laikā! Paldies par atsaucību!

 

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?