Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 70. Par angļu valodas termina buzz marketing atveidi latviešu valodā

23.12.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 70

Pieņemts 04.03.2008.; prot. Nr. 2/1083. Publicēts «LV» 14.10.2009. 

Lēmuma pamats: LR Ekonomikas ministrijas konsultācija

 

Angļu valodas termina marketing atveidei latviešu valodā LZA Terminoloģijas komisija (TK) ir jau apstiprinājusi un praksē ir nostiprinājušies ekvivalenti tirgzinība (‘mācība, zinātne par tirgvedību’), tirgvedība (‘darbība tirgū, lai radītu elastīgu, daudzveidīgu, pastāvīgi piemēroties spējīgu, pašregulējošu sistēmu, pilnīgotu pārdošanu un labāk apmierinātu individuālās un sabiedriskās vajadzības’ — sk. «Ekonomikas skaidrojošo vārdnīcu», Rīga, 2000), atkarībā no konteksta — arī tirgdarbība.

Detalizēti analizējot angļu valodā sinonīmiski lietotajos tūrisma terminos buzz marketing, word-of-mouth marketing, viral marketing ietvertos jēdzienus un to atveidei latviešu valodā piedāvātos apzīmētājus mutvārdu, mutisks, baumu, kņadas, paziņu, ieteikumu, virusāls u. c., LZA TK atzīst, ka ir lietderīgi nošķirt divus jēdzienus, un par ekvivalentiem apstiprina šādus angļu un latviešu valodas terminus:

buzz marketing — ieteikumu tirgvedība (arī ieteikumu tirgdarbība),

word-of-mouth marketing — mutvārdu tirgvedība (arī mutvārdu tirgdarbība).

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

 

Pamatojums.

1.    Angļu termins buzz marketing (a. buzz ‘sanēšana, dūkšana, čalošana; baumas’) tūrisma terminoloģijā saistās ar tirgvedības reklāmu, kurā, parasti pozitīvo, vērtējumu vai ieteikumu par kādu tūrisma objektu vai pasākumu vispirms paziņu un tuvinieku saskarsmē (kā baumas) izsaka viens otram, cits citam «no mutes mutē» (resp. tieši, ‘ātri, spontāni, plaši, neformāli’), radot sabiedrības vēlmi par to runāt un tādējādi popularizējot attiecīgo objektu vai pasākumu. Tomēr iespējami arī gadījumi, kad ieteikumus sniedz ne tikai mutiski, bet arī rakstveidā, izmantojot netradicionālas tirgvedības reklāmas iespējas (internetu, emuārus, forumus).

2.    Savukārt angļu termins word-of-mouth marketing nepārprotami saistāms ar ieteikumiem tikai «no mutes mutē». Tāpēc LZA TK lēmumā iepriekš sinonīmiski lietotie angļu valodas termini buzz marketing un word-of-mouth marketing un to latviskie ekvivalenti jēdzieniski nošķirti, kā latviskos ekvivalentus akceptējot (attiecīgi) — ieteikumu tirgvedība un mutvārdu tirgvedība.

3.    Ieteikumu tirgvedības reklāmas pielīdzināšanu vīrusveida izplatībai un darbībai LZA TK atzinusi par zinātniski nepamatotu un nevēlamu. Par nevēlamu atzīts arī variants «baumu reklāma» jeb «baumreklāma», jo par baumām parasti mēdz dēvēt nepārbaudītas, nepamatotas ziņas.

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)