Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NOTIKUMI

Konference un apaļā galda diskusija «Aktuāli valodas prakses jautājumi»

15.10.2008

Latvijas Universitātes aģentūra «Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts» lūdz Jūs piedalīties Letonikas gadam — 2008 veltītajā pasākumā — starptautiskā konferencē un apaļā galda diskusijā «Aktuāli valodas prakses jautājumi» Rīgā, 2008. gada 24. oktobrī.

 

 

PROGRAMMA

 

11.00–11.30 Dalībnieku reģistrācija, publikāciju izstādes apskate
11.30–11.45 Konferences atklāšana, ievadvārdi

Valentīna Skujiņa, Ojārs Bušs

11.45–13.30 I sekcija Saskarvalodu pieredze

 

Juris Baldunčiks (Ventspils). Valodas kultūra un dominējošās kontaktvalodas spiediens: angļu valodas ietekmes desmit izpausmes veidi
Maija Brēde (Rīga). Ieskats angļu valodas praksē
Laimute Balode (Helsinki). No somu valodas prakses pieredzes
Pāvels Klubkovs (Sanktpēterburga). Par valodas kultūras stāvokli Krievijā
Solvita Labanauskiene (Viļņa). Aktuālais valodas praksē Lietuvā
Regīna Kvašīte (Šauļi). Šauļu pieredze
Vita Kalniņa-Kalnarāja (Luksemburga). Aktuāli risināmi problēmjautājumi: lielie sākumburti ES tiesību aktu tekstos

 

13.30–14.00 Kafijas pauze
14.00–16.00 II sekcija Aktuālais latviešu valodas praksē

 

Iveta Pūtele (Rīga). Valodas prakses vērtējuma aptaujas rezultāti
Dzintra Šulce (Liepāja). Valodas prakses pētījumi Liepājas Universitātē
Ilze Ilziņa (Rīga). ISO standartu ietekme uz latviešu valodas praksi: informātikas terminoloģijas izstrādes pieredze
Anita Ščucka (Rīga). No Terminoloģijas un valodas kultūras grupas sēžu pieredzes: ieskats vēsturē
Dite Liepa (Rīga). Konsultācijās biežāk uzdotie jautājumi
Maija Sinka (Rīga). Quo vadis, latviešu valoda?
Maija Baltiņa (Ventspils). Valodas prakse kultūru krustcelēs
Agris Timuška (Rīga). Valsts valodas centrs latviešu valodas praksei

 

Diskusija

*

16.00–16.15

Konferences noslēgums. Rezolūcijas pieņemšana

 

 

Konferences norises vieta —

Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazā zāle,

Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 3. stāvā.

 

Rīcības komitejas kontakttālrunis: 67229636,

e-pasts: vaska@lza.lv

 

Pielikumā: Konferences programma Word doc formātā.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)