Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 79. Par sporta terminu paraolimpiskās spēles

27.09.2008

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 79

Pieņemts 09.09.2008.; prot. Nr. 7/1088. Publicēts "LV" 25.09.2008.

Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. panta pirmā daļa.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK), pēc Valsts valodas aģentūras Konsultāciju daļas un Latvijas Neredzīgo biedrības lūguma atkārtoti apspriežot vārda paraolimpisks/paralimpisks formu, kas no īpašības vārda olimpisks atvasināts ar grieķu cilmes priedēkli para- (‘pie, blakus’),

 

atzīst, ka nav ne valodiska, ne jēdzieniska pamata mainīt jau 1996. gadā par pareizu atzīto un turpmākā periodā latviešu valodā plaši lietoto formu paraolimpisks,

 

un apstiprina īpašības vārdu paraolimpisks turpmākai konsekventai lietošanai sporta terminoloģijā, arī vārdkopnosaukumos paraolimpiskās spēles, paraolimpiskā komiteja, paraolimpiskā kustība u. c.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

 

Pamatojums

 

1. Latviešu valodā ir daudz vārdu, kas atvasināti ar grieķu cilmes prefiksālo elementu para- (‘pie, blakus’), pievienojot to tieši vārda saknei, piem., para/bioze, para/lingvistika, para/līze, para/psiholoģija, para/tīfs. Dažkārt, ja pamatvārda sakne sākas ar patskani, priedēkļa para- gala patskanis a tiek atmests (tāpēc vārdnīcās priedēklis para- tiek uzrādīts, gala patskani a liekot iekavās: par(a)-), tomēr nekad netiek atmests patskanis, ar kuru sākas pamatvārda sakne, piem., sal.: par/antrops, par/enhīma, par/enterāls, par/odija, par/odontoze, par/onīms. Līdz ar to latviešu valodā formu «paralimpisks» uztver kā darinājumu no para un limpisks (vai no par un alimpisks). Taču, kā liecina Oksfordas vārdnīca, otrā komponenta pamatā ir īpašības vārds Olympic.

Piebilde. Darinājuma paralimpisks otrais komponents «limpisks» kā aizguvums no angļu valodas asociējas ar citu angļu valodas vārdu limp, ko latviski tulko kā klibums; klibot, kleberēt, tādēļ forma paralimpisks vērtējama kā dezorientējoša, turklāt tā ir arī pretrunā ar īpašības vārda paraolimpisks lietojumu valodas praksē.

 

2. Par formālu šķērsli īpašības vārdam paraolimpisks nevar būt arī divu patskaņu blakusnovietojums vārddaļu para- un -olimpisks sadurā, jo latviešu valodā tam ir daudz piemēru: kvazielastība, makroekonomika, mioma, neoavangardisms, organoīdi, ortoepija u. c.

 

3. Olimpisko spēļu un paraolimpisko spēļu galvenās vienojošās pazīmes ir norises periodiskums (ik pēc 4 gadiem), norises vieta (vienā un tai pašā pilsētā), norises laiks (tūlīt pēc olimpiskajām spēlēm arī paraolimpiskās). Tāpēc arī kopīgs ir nosaukumā izmantotais grieķu cilmes īpašības vārds olimpisks un arī paraolimpieši cīnās par olimpiskajām medaļām. Tomēr paraolimpiskās spēles nav identificējamas ar olimpiskajām spēlēm un katrs no šiem terminiem izsaka atšķirīgu jēdzienu. Paraolimpisko spēļu nosaukumā šī atšķirība ietverta īpašības vārda sākumdaļā para-, kas liecina par kādu novirzi, proti, ka šīs spēles ir novirzītas laikā un spēļu dalībnieki ir sportisti ar ierobežotām spējām, ar veselības traucējumiem (locekļu paralīzi vai tml.).

 

4. Starptautisko institūciju kompetencē parasti ir starptautiskai lietošanai paredzēto nosaukumu izvēle, piem., Starptautiskās Olimpiskās komitejas apzīmējums latviski ir SOK, bet starptautiski — IOC (no angļu International Olympic Committee). Lietošanai nacionālās valodas ietvaros nosaukumus apstiprina nacionālās institūcijas, izvēloties nacionālās valodas sistēmā pamatotus variantus.

Kā liecina interneta informācija par paraolimpisko spēļu nosaukumiem dažādās ES valodās, vairākās no tām, piem., igauņu, lietuviešu, poļu, itāļu, portugāļu, patskanis o ir saglabāts.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)