Otrdiena, 16. aprīlis   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 48. Par automobiļu terminu un definīciju apstiprināšanu

01.11.2005

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 48

Pieņemts 01.11.2005.; prot. Nr. 8/1063

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 11. un 16. p.

LZA Terminoloģijas komisija (TK) vienotai lietošanai oficiālajā saziņā apstiprina LZA TK Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētāja J. G. Pommera sagatavotos automobiļu terminus latviešu valodā kopā ar to definīcijām un terminu ekvivalentiem angļu, vācu un krievu valodā. Apstiprinātos terminus kopā ar definīcijām un terminu ekvivalentiem citās valodās sk. pielikumā.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

 

Komentāri

LZA TK sēdē izskatīti vairāki LZA TK nozaru ekspertu ierosinātie vispārīga rakstura problēmjautājumi, kas saistīti ar automobiļu nosaukumiem, un tika pamatots un akceptēts attiecīgs risinājuma variants.

1. Līdztekus LZA TK agrāk apstiprinātajai termina spēkrati daudzskaitļa formai praksē kā pamatforma izmantota arī vienskaitļa forma spēkrats. Pēc J. G. Pommera paskaidrojuma, ka termina spēkrati pamatā ir termins rati (zirga rati), ko lieto daudzskaitlī, tāpēc arī spēkrati jāpatur kā daudzskaitlinieks, turklāt vienskaitļa formai rats autotehnikā ir cita nozīme (piem., stūres rats), LZA TK iepriekšējais lēmums netiek mainīts.

2. Apstiprināšanai iesniegtajā sarakstā sinonīmiski lietoti automobiļu nosaukumi ar -vedis, -vedējs, piem., kokvedis automobilis, kokvedējs automobilis, autokokvedis. Sēdē tiek atzīts, ka turpmāk oficiālai lietošanai tiek paturēti divi varianti: ar -vedis (tādos salikteņos kā autocementvedis, autojavvedis, autokokvedis) un ar -vedējs attiecīgajās vārdkopās (cementvedējs automobilis, javvedējs automobilis, kokvedējs automobilis). Izmantojot salikteņus ar auto- pirmajā komponentā, jāapzinās, ka elementam auto- parasti ir nozīme ‘automātisks’.

3. Tika noraidīts Latvijas Lauksaimniecības universitātes priekšlikums lopvedējus automobiļus saukt par dzīvniekvedējiem, jo ne katrs dzīvnieks ir lops, mājlopi joprojām ir lopi, bet automobiļi ir pielāgoti tieši lopu, resp., mājlopu (govju, teļu u. c.), vešanai, nevis pelēm, trušiem vai pīlēm (kas arī ir dzīvnieki).

4. Vārds auto nav atzīstams par sinonīmu terminam automobilis oficiālā lietojumā. Tomēr salikteņi ar -auto par sinonīmiem var būt, piem., celtņautomobilis, celtņauto; cisternautomobilis, cisternauto.

 

Pārējie LZA TK sēdē akceptētie labojumi skar atsevišķus nosaukumus, un tie atspoguļoti turpmāk pievienotajā sarakstā.

 

Piezīme. Lēmuma pielikumā publicētie termini atrodami AkadTerm datubāzē.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)