Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI

LZA TK protokols Nr. 4/1069 (30.05.2006)

06.06.2006

Sēde notiek 2006. gada 30. maijā plkst. 14.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Sēdē piedalās 19 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1).

Sēdi vada Valentīna Skujiņa.

Sēdi protokolē Anita Ščucka.

 

Darba kārtībā:

 1. LZA Terminoloģijas komisijas IT&T terminoloģijas apakškomisijā pieņemto drošības terminu apstiprināšana (sk. pielikumu Nr. 2).
 2. LZA Terminoloģijas komisijas Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā pieņemto terminu apstiprināšana (sk. pielikumu Nr. 3).
 3. LZA Terminoloģijas komisijas IT&T terminoloģijas apakškomisijas grozītā nosaukuma, nolikuma un atjauninātā locekļu saraksta apstiprināšana (sk. pielikumu Nr. 4).
 4. Dažādi.

 

1. Par IT&T terminoloģijas apakškomisijā pieņemto drošības terminu apstiprināšanu.

 

Apstiprina iesniegto terminu sarakstu, akceptējot šādus J. G. Pommera, K. Timmermaņa un A. Senkāna ierosinātus labojumus:

 • termini akreditācija un akreditēšana (a. accreditation) nav sinonīmi, tāpēc starp tiem liekams semikols;
 • vārdkopterminā pietiekama riska samazināšana maināma vārdu secība: riska pietiekama samazināšana;
 • vienskaitlī rakstāms termins datornodarījums — kā atbilsme attiecīgajai angļu valodas vienskaitļa formai;
 • termina pretielaušanās sistēma sinonīmā sistēma IPS (no angļu Intrusion Detection System) svītrojams vārds sistēma;
 • terminam mašīnas [mehānisma] uzticamība aiz komata pievienojams sinonīms mašīnas [mehānisma] drošums.

 

Norādīts arī uz dažiem labojumiem definīcijās.

 

2. Par Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā (no 2005. g. 19. sept. līdz 2006. g. 3. apr.) pieņemto terminu apstiprināšanu.

 

Apstiprina iesniegto terminu sarakstu, svītrojot terminu valsts atbalsts (a. state aid, aid granted by state), kas vēl jāprecizē.

 

3. Par LZA Terminoloģijas komisijas IT&T terminoloģijas apakškomisijas grozītā nosaukuma, nolikuma un atjauninātā locekļu saraksta apstiprināšanu.

 

Vienbalsīgi apstiprina:

1) papildināt IT&T apakškomisijas nosaukumu ar vārdu elektronikas: Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas (ITTE) apakškomisija;

2) saskaņā ar «Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa aprakstu» izstrādāto nolikumu, kurā iestrādāts jauns TAK locekļa statuss — asociētais loceklis.

3) ITTE terminoloģijas apakškomisijas locekļu sarakstu, kurā ieviests dalījums: locekļi un asociētie locekļi.

 

4. Konsultācijas par programmas nosaukumu «Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība» un par vārdu mediators un mediācija latviskajiem ekvivalentiem.

 

Nolemj:

 • atzīt par pareizu programmas nosaukumu «Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība», jo pēc līdzīga modeļa veidoti arī tādi nosaukumi kā, piemēram, lauksaimniecības uzņēmējdarbība, tūrisma uzņēmējdarbība;
 • piedāvāt šādus latviskos ekvivalentus:
  vārdam mediators vidutājs;
  vārdam mediācija atkarībā no izsakāmā satura — vidutājdarbība vai vidutājība.

 

Sēde beidzas 15.30

 

 

Sēdes vadītāja V. Skujiņa

 

Protokoliste A. Ščucka


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)